KAP ***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.04.2018 - 21:23
KAP ***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.07.2016 - 31.12.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.886.548.424 1.414.280.749
Satışların Maliyeti
15 -1.663.275.799 -1.208.699.943
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
223.272.625 205.580.806
BRÜT KAR (ZARAR)
223.272.625 205.580.806
Genel Yönetim Giderleri
17 -26.442.497 -26.353.163
Pazarlama Giderleri
16 -126.476.440 -110.753.431
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 -103
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.085.210 6.984.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.561.634 -38.264.488
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
62.877.264 37.193.674
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
51.978 1.889
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
62.929.242 37.195.563
Finansman Gelirleri
18 33.383.420 22.496.544
Finansman Giderleri
18 -81.593.585 -43.554.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.719.077 16.137.654
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.223.400 -12.656.809
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -2.098.392
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.223.400 -10.558.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.942.477 3.480.845
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.942.477 3.480.845
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-106.294 -1.165.923
Ana Ortaklık Payları
26.048.771 4.646.768
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.07.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.190.500 142.662.600 -724.080 31.062.240 128.533.368 35.479.487 -1.496.587 5.581.212 94.708.687 25.800.235 488.797.662 1.131.658 489.929.320
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
789.262 25.010.973 -25.800.235 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 561.433 57.365.057 102.121.630 -21.843.145 1.496.587 4.646.768 144.348.330 -859.895 143.488.435
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
0
Cari Dönem 01.07.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.190.500 142.662.600 -506.671 67.235.516 241.674.822 21.160.788 6.367.760 119.722.374 32.265.132 657.772.821 -1.364.350 656.408.471
Transferler
1.637.408 30.627.724 -32.265.132 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.406.668 50.318.477 -1.922.224 26.048.771 72.038.356 -827.697 71.210.659
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-19.060.995 19.060.995 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-83.351 -83.351 83.351 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27.190.500 0 0 0 0 0 0 142.662.600 0 0 0 0 0 0 -506.671 0 64.828.848 0 0 0 291.993.299 0 0 177.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.921.817 0 0 0 169.411.093 26.048.771 0 729.727.826 -2.108.696 727.619.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.07.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-160.400.687 -320.108.119
Dönem Karı (Zararı)
26.048.771 4.646.768
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.206.530 47.992.734
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 10.863.656 8.957.538
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.133.000 7.966.170
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 9.133.000 7.966.170
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
683.430 481.832
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 31.279.374 28.881.602
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.418.492 -10.949.328
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 9.418.492 -10.949.328
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-11.223.400 12.656.809
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
51.978 -1.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-243.805.681 -374.904.087
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -133.542.919 -2.760.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -25.047.421 -49.990.961
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -69.151.824 -158.719.056
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -20.597.016 -73.369.335
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.533.499 -90.064.232
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-167.550.380 -322.264.585
Alınan Faiz
7.309.871 5.131.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-150.735 -545.722
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.443 -2.429.145
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.581.238 -9.309.119
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 180.912 541.936
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -6.762.150 -9.851.055
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.616.145 209.477.367
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 1.940.844.785 754.793.580
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.858.096.623 -513.591.470
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-97.767 -227.042
Ödenen Faiz
18 -36.034.250 -31.497.701
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-120.365.780 -119.939.871
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-120.365.780 -119.939.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 231.235.413 273.846.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 110.869.633 153.906.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.07.2016 - 31.12.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
25.942.477 3.480.845
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
47.911.809 160.048.120
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 68.422.359
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 701.791
Yabancı Para Çevrim Farkları
50.318.477 102.121.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.406.668 -11.197.660
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.406.668 -11.197.660
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.643.627 -20.040.530
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.643.627 -21.537.117
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.870.734
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 1.870.734
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -374.147
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -374.147
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.268.182 140.007.590
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.210.659 143.488.435
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-827.697 -859.895
Ana Ortaklık Payları
72.038.356 144.348.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 30.06.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 110.869.633 231.235.413
Ticari Alacaklar
1.049.751.510 929.545.446
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 80.096.975 29.508.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
969.654.535 900.037.219
Diğer Alacaklar
5 115.496.060 118.167.120
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 96.593.274 99.753.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.902.786 18.413.268
Türev Araçlar
11 4.975.163 3.087.769
Stoklar
6 988.531.847 919.380.023
Peşin Ödenmiş Giderler
62.494.201 34.923.046
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
83.314 2.246.185
Diğer Dönen Varlıklar
22.876.245 18.169.093
ARA TOPLAM
2.355.077.973 2.256.754.095
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.355.077.973 2.256.754.095
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 556.314.729 521.258.237
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.399.066 3.322.829
Peşin Ödenmiş Giderler
221.305 459.100
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 2.159.160
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
559.935.100 527.199.326
TOPLAM VARLIKLAR
2.915.013.073 2.783.953.421
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.310.377.825 1.210.364.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.310.377.825 1.210.364.723
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 0 31.854.947
Diğer Finansal Yükümlülükler
481.788 417.843
Ticari Borçlar
789.622.077 810.219.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 789.622.077 810.219.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.450.409 3.328.683
Diğer Borçlar
7 3.494.755 3.758.758
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 3.191
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.494.755 3.755.567
Türev Araçlar
11 13.818.201 2.512.315
Ertelenmiş Gelirler
11.179.674 23.899.915
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 782.094
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.229.346 1.093.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
848.463 747.707
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
380.883 345.961
ARA TOPLAM
2.131.654.075 2.088.232.039
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.131.654.075 2.088.232.039
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.145.002 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 17.145.002 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
474.875 636.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.281.492 2.403.353
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25.838.499 36.272.971
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.739.868 39.312.911
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.187.393.943 2.127.544.950
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
729.727.826 657.772.821
Ödenmiş Sermaye
13 27.190.500 27.190.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 142.662.600 142.662.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
356.315.476 308.403.667
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
64.322.177 66.728.845
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 64.828.848 67.235.516
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -506.671 -506.671
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 291.993.299 241.674.822
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
177.569 21.160.788
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 177.569 21.160.788
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.921.817 6.367.760
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
169.411.093 119.722.374
Net Dönem Karı veya Zararı
26.048.771 32.265.132
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.108.696 -1.364.350
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
727.619.130 656.408.471
TOPLAM KAYNAKLAR
2.915.013.073 2.783.953.421http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673940


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.