KAP ***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.11.2019 - 19:11
KAP ***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.433 0 0 0 1.207 0 0 18.161 2.350 5.813 201.098 0 201.098
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.903 0 3.903 0 3.903
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
II-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.903 0 3.903 0 3.903
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.433 0 0 0 1.207 0 0 18.161 6.253 5.813 205.001 0 205.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -18 0 0 0 -532 0 0 0 0 4.499 3.949 0 3.949
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 5.526 -5.813 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 5.526 -5.813 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.451 0 0 0 675 0 0 18.448 11.779 4.499 208.950 0 208.950
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.350 1.222 0 0 -185 0 0 18.448 11.779 6.860 211.774 0 211.774
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
II-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.350 1.222 0 0 -185 0 0 18.448 11.779 6.860 211.774 0 211.774
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -50 0 0 0 172 0 0 0 0 3.015 3.137 0 3.137
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 5.749 -6.860 -686 0 -686
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.707 0 -1.707 0 -1.707
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 7.456 -6.860 1.021 0 1.021
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.400 1.222 0 0 -13 0 0 18.873 17.528 3.015 214.225 0 214.225


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
540.322 496.248 1.036.570 488.032 572.316 1.060.348
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 395.469 56.387 451.856 407.942 107.485 515.427
Teminat Mektupları
395.469 56.353 451.822 407.942 105.087 513.029
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
389.968 46.428 436.396 397.815 100.399 498.214
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.685 0 1.685 1.279 0 1.279
Diğer Teminat Mektupları
3.816 9.925 13.741 8.848 4.688 13.536
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 34 34 0 2.398 2.398
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 34 34 0 2.398 2.398
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
44.710 30.098 74.808 53.305 39.108 92.413
Cayılamaz Taahhütler
44.710 30.098 74.808 53.305 39.108 92.413
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
(1) 2.963 18.110 21.073 11.096 12.135 23.231
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
14.399 1.318 15.717 14.359 16.433 30.792
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.694 0 2.694 3.118 0 3.118
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
(1) 11.256 0 11.256 9.147 0 9.147
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
63 0 63 139 0 139
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
(1) 7.531 10.670 18.201 7.244 10.540 17.784
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
131 0 131 115 0 115
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.673 0 5.673 8.087 0 8.087
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
100.143 409.763 509.906 26.785 425.723 452.508
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
100.143 409.763 509.906 26.785 425.723 452.508
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
12.581 12.057 24.638 305 434 739
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.666 6.626 12.292 281 97 378
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
6.915 5.431 12.346 24 337 361
Para ve Faiz Swap İşlemleri
87.562 397.706 485.268 25.374 388.703 414.077
Swap Para Alım İşlemleri
37.570 204.954 242.524 15.321 191.467 206.788
Swap Para Satım İşlemleri
49.992 192.752 242.744 10.053 197.236 207.289
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 1.106 1.052 2.158
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 1.052 1.052
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 1.106 0 1.106
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 35.534 35.534
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
12.115.759 1.654.372 13.770.131 11.631.376 1.312.128 12.943.504
EMANET KIYMETLER
719.170 263.288 982.458 248.865 148.377 397.242
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
189.417 0 189.417 185.328 0 185.328
Emanete Alınan Menkul Değerler
(3) 465.807 243.915 709.722 4.797 138.457 143.254
Tahsile Alınan Çekler
9.635 2.856 12.491 8.952 9.830 18.782
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.945 16.517 19.462 170 90 260
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
51.366 0 51.366 49.618 0 49.618
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.267.363 1.391.084 2.658.447 1.176.756 1.163.751 2.340.507
Menkul Kıymetler
550 0 550 694 0 694
Teminat Senetleri
149.899 98.573 248.472 222.931 135.705 358.636
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
753.876 1.146.226 1.900.102 698.048 890.637 1.588.685
Diğer Rehinli Kıymetler
363.038 146.285 509.323 255.083 137.409 392.492
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
10.129.226 0 10.129.226 10.205.755 0 10.205.755
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
12.656.081 2.150.620 14.806.701 12.119.408 1.884.444 14.003.852


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
45.448 27.998
Alınan Faizler
126.690 113.829
Ödenen Faizler
-72.654 -59.795
Alınan Temettüler
69 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
15.659 6.020
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.207 35.999
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.583 2.337
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-39.679 -45.384
Ödenen Vergiler
0 689
Diğer
6.573 -25.697
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-204.000 88.388
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.874 -2.982
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-107.307 133.888
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
85.748 -119.002
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-19.579 -59.944
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
333.043 229.785
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-57.647 -4.217
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-441.132 -89.140
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-158.552 116.386
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
23.812 -37.765
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -27.768
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-82 -1.820
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
23.604 2.092
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.021 -2.023
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.393 -6.426
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-82 -1.820
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-34.674 -18.651
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-3.000 -11.592
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-30.868 -7.109
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-107 0
Diğer
-699 50
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
7.843 194.132
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-161.571 254.102
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
419.330 212.062
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
257.759 466.164


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.015 4.499
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
122 -550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-50 -18
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-64 -14
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 -4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
172 -532
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
221 -415
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-49 -117
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.137 3.949


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
167.882 205.543 373.425 215.487 410.373 625.860
Nakit ve Nakit Benzerleri
151.934 202.377 354.311 201.458 407.540 608.998
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 19.482 161.642 181.124 9.859 281.033 290.892
Bankalar
(3) 21.740 40.735 62.475 12.868 126.507 139.375
Para Piyasalarından Alacaklar
110.959 0 110.959 178.857 0 178.857
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-247 0 -247 -126 0 -126
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 895 0 895 451 0 451
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
895 0 895 451 0 451
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.651 1.984 15.635 13.330 1.934 15.264
Devlet Borçlanma Senetleri
10.607 0 10.607 11.813 0 11.813
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.517 0 1.517 1.517 0 1.517
Diğer Finansal Varlıklar
1.527 1.984 3.511 0 1.934 1.934
Türev Finansal Varlıklar
(2) 1.402 1.182 2.584 248 899 1.147
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.402 373 1.775 248 165 413
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 809 809 0 734 734
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
519.079 363.141 882.220 570.959 410.264 981.223
Krediler
(5) 560.507 363.141 923.648 606.799 410.264 1.017.063
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-41.428 0 -41.428 -35.840 0 -35.840
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 41.593 0 41.593 17.989 0 17.989
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.466 0 4.466 5.244 0 5.244
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
4.466 0 4.466 5.244 0 5.244
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(14) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 1.635 0 1.635 1.560 0 1.560
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 37.905 2.065 39.970 30.817 1.675 32.492
VARLIKLAR TOPLAMI
777.560 570.749 1.348.309 847.056 822.312 1.669.368
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 351.686 555.437 907.123 388.853 828.685 1.217.538
ALINAN KREDİLER
(3) 9.480 25.125 34.605 12.448 13.979 26.427
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
89.231 0 89.231 133.924 0 133.924
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 27.744 0 27.744 30.034 0 30.034
Bonolar
27.744 0 27.744 30.034 0 30.034
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 1.481 1.305 2.786 214 2.083 2.297
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.481 1.305 2.786 214 2.083 2.297
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
24.833 0 24.833 0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 6.546 0 6.546 6.210 0 6.210
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
3.411 0 3.411 3.194 0 3.194
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.135 0 3.135 3.016 0 3.016
CARİ VERGİ BORCU
4.230 0 4.230 7.812 0 7.812
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
32.481 4.505 36.986 28.671 4.681 33.352
ÖZKAYNAKLAR
(13) 214.225 0 214.225 211.774 0 211.774
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-178 0 -178 -128 0 -128
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
(13) -13 0 -13 -185 0 -185
Kar Yedekleri
18.873 0 18.873 18.448 0 18.448
Yasal Yedekler
6.111 0 6.111 5.686 0 5.686
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
12.762 0 12.762 12.762 0 12.762
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
20.543 0 20.543 18.639 0 18.639
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
17.528 0 17.528 11.779 0 11.779
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.015 0 3.015 6.860 0 6.860
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
761.937 586.372 1.348.309 819.940 849.428 1.669.368


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 119.066 129.469 36.066 50.501
Kredilerden Alınan Faizler
89.410 119.416 26.083 44.350
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.589 1.415 728 532
Bankalardan Alınan Faizler
6.652 1.684 2.119 668
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
17.550 4.486 6.132 3.952
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.406 2.365 999 991
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
255 838 204 380
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.151 1.527 795 611
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
459 103 5 8
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -71.206 -66.439 -22.014 -26.013
Mevduata Verilen Faizler
-59.264 -56.495 -18.454 -22.930
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.932 -3.271 -567 -863
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-28 -445 -6 -160
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.532 -6.214 -1.458 -2.060
Kiralama Faiz Giderleri
-5.343 0 -1.529 0
Diğer Faiz Giderleri
-107 -14 0 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
47.860 63.030 14.052 24.488
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
12.782 10.500 3.819 3.537
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.073 13.465 5.019 4.676
Gayri Nakdi Kredilerden
5.496 4.396 1.754 1.559
Diğer
(12) 10.577 9.069 3.265 3.117
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.291 -2.965 -1.200 -1.139
Gayri Nakdi Kredilere
-167 -119 -52 -41
Diğer
(12) -3.124 -2.846 -1.148 -1.098
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 69 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 3.973 -8.506 1.372 405
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.866 939 1.057 354
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-798 29.109 -362 20.131
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
2.905 -38.554 677 -20.080
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 5.456 8.498 1.965 1.977
FAALİYET BRÜT KÂRI
70.140 73.522 21.208 30.407
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -7.222 -12.517 -1.066 -8.813
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(7) -27.638 -25.652 -9.078 -8.429
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -31.520 -29.652 -10.122 -10.269
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.760 5.701 942 2.896
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 3.760 5.701 942 2.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -745 -1.202 -41 -484
Cari Vergi Karşılığı
-858 -432 -175 -152
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -770 21 -332
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
113 0 113 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 3.015 4.499 901 2.412
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 3.015 4.499 901 2.412
Grubun Karı (Zararı)
3.015 4.499 901 2.412
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799031


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.405 Değişim: 0,14% Hacim : 36.529 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.368 30.06.2022 Yüksek 2.428
Açılış: 2.401
16,6990 Değişim: 0,37%
Düşük 16,5228 30.06.2022 Yüksek 16,7695
Açılış: 16,6382
17,4858 Değişim: 0,56%
Düşük 17,2330 30.06.2022 Yüksek 17,5157
Açılış: 17,3877
969,95 Değişim: -0,31%
Düşük 962,42 30.06.2022 Yüksek 981,52
Açılış: 973,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.