KAP ***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.08.2019 - 18:59
KAP ***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.158 0 0 0 -15 0 0 16.169 4.959 4.685 199.640 0 199.640
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 0 4.045 0 4.045
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 0 4.045 0 4.045
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.158 0 0 0 -15 0 0 16.169 9.004 4.685 203.685 0 203.685
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -175 0 0 0 0 2.078 1.903 0 1.903
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 4.451 -4.685 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 4.451 -4.685 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.158 0 0 0 -190 0 0 16.403 13.455 2.078 205.588 0 205.588
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -183 0 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -183 0 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 2.786 2.883 0 2.883
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 5.361 -5.643 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 5.361 5.643 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -86 0 0 16.683 18.816 2.786 212.139 0 212.139


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
660.425 820.292 1.480.717 480.091 572.316 1.052.407
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 409.892 84.327 494.219 408.088 107.485 515.573
Teminat Mektupları
409.892 84.292 494.184 408.088 105.087 513.175
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
403.984 74.831 478.815 397.815 100.399 498.214
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.685 0 1.685 1.279 0 1.279
Diğer Teminat Mektupları
4.223 9.461 13.684 8.994 4.688 13.682
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 35 35 0 2.398 2.398
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 35 35 0 2.398 2.398
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 39.311 26.428 65.739 45.218 39.108 84.326
Cayılamaz Taahhütler
39.311 26.428 65.739 45.218 39.108 84.326
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
9.892 14.443 24.335 11.096 12.135 23.231
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
8.611 1.221 9.832 14.359 16.433 30.792
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.155 0 2.155 3.118 0 3.118
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
11.194 0 11.194 9.147 0 9.147
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
55 0 55 139 0 139
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
7.280 10.764 18.044 7.244 10.540 17.784
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
124 0 124 115 0 115
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
211.222 709.537 920.759 26.785 425.723 452.508
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
211.222 709.537 920.759 26.785 425.723 452.508
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.074 3.034 6.108 305 434 739
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.928 143 3.071 281 97 378
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
146 2.891 3.037 24 337 361
Para ve Faiz Swap İşlemleri
208.148 706.503 914.651 25.374 388.703 414.077
Swap Para Alım İşlemleri
78.357 378.288 456.645 15.321 191.467 206.788
Swap Para Satım İşlemleri
129.791 328.215 458.006 10.053 197.236 207.289
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 1.106 1.052 2.158
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 1.052 1.052
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 1.106 0 1.106
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 35.534 35.534
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 11.755.845 1.342.837 13.098.682 11.446.048 1.312.128 12.758.176
EMANET KIYMETLER
214.887 179.720 394.607 63.537 148.377 211.914
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
156.028 176.383 332.411 4.797 138.457 143.254
Tahsile Alınan Çekler
7.505 2.215 9.720 8.952 9.830 18.782
Tahsile Alınan Ticari Senetler
886 1.122 2.008 170 90 260
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
50.468 0 50.468 49.618 0 49.618
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.289.850 1.163.117 2.452.967 1.176.756 1.163.751 2.340.507
Menkul Kıymetler
462 0 462 694 0 694
Teminat Senetleri
209.913 103.221 313.134 222.931 135.705 358.636
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
704.509 910.428 1.614.937 698.048 890.637 1.588.685
Diğer Rehinli Kıymetler
374.966 149.468 524.434 255.083 137.409 392.492
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
10.251.108 0 10.251.108 10.205.755 0 10.205.755
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
12.416.270 2.163.129 14.579.399 11.926.139 1.884.444 13.810.583


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.597 20.662
Alınan Faizler
66.009 76.729
Ödenen Faizler
-50.561 -37.764
Alınan Temettüler
2.221 1.021
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.326 3.812
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.157 15.672
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.459 1.760
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-18.824 -24.031
Ödenen Vergiler
208 0
Diğer
-11.592 -16.537
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-246.773 830
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.714 -4.286
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
92.728 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
99.641 38.301
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
16.367 -6.941
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-272.398 -46.595
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 69.191
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.979 -21.110
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-176.418 -27.730
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-248.370 21.492
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
24.343 -11.750
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.548 -1.958
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
23.160 4.701
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.471 -6.699
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.237 -6.530
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-35 -1.264
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
18.318 -2.948
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
26.365 5.028
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-28.980 -7.109
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
22.751 0
Diğer
-1.818 -867
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
93.873 38.208
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-111.836 45.002
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
274.758 164.152
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
162.922 209.154


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.786 2.078
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
97 -175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
97 -175
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
124 -224
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-27 49
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.883 1.903


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
42.104 247.761 289.865 64.679 414.027 478.706
Nakit ve Nakit Benzerleri
26.192 245.033 271.225 52.618 411.928 464.546
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 14.143 200.160 214.303 9.859 281.033 290.892
Bankalar
(3) 25 44.873 44.898 643 130.895 131.538
Para Piyasalarından Alacaklar
12.024 0 12.024 42.122 0 42.122
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
0 0 0 -6 0 -6
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 14.409 2.104 16.513 11.813 1.934 13.747
Devlet Borçlanma Senetleri
14.409 0 14.409 11.813 0 11.813
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 2.104 2.104 0 1.934 1.934
Türev Finansal Varlıklar
(2) 1.503 624 2.127 248 165 413
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.503 624 2.127 248 165 413
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
571.230 321.431 892.661 567.383 410.264 977.647
Krediler
(5) 612.057 321.431 933.488 603.196 410.264 1.013.460
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(9) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-40.827 0 -40.827 -35.813 0 -35.813
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(7) 32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
27.768 0 27.768 27.768 0 27.768
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 40.686 0 40.686 17.526 0 17.526
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.741 0 3.741 4.418 0 4.418
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.741 0 3.741 4.418 0 4.418
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 1.435 0 1.435 1.515 0 1.515
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 9.538 2.127 11.665 28.189 1.675 29.864
VARLIKLAR TOPLAMI
701.502 571.319 1.272.821 716.478 825.966 1.542.444
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 349.540 614.033 963.573 389.022 833.741 1.222.763
ALINAN KREDİLER
(3) 13.031 8.376 21.407 12.448 13.979 26.427
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 0 0 0 8.097 0 8.097
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 28.702 0 28.702 30.034 0 30.034
Bonolar
28.702 0 28.702 30.034 0 30.034
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 1.629 1.695 3.324 214 1.349 1.563
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.629 1.695 3.324 214 1.349 1.563
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 22.751 0 22.751 0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 5.304 0 5.304 5.261 0 5.261
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.582 0 2.582 2.586 0 2.586
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.722 0 2.722 2.675 0 2.675
CARİ VERGİ BORCU
(10) 3.541 0 3.541 6.520 0 6.520
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 7.781 4.299 12.080 27.842 4.681 32.523
ÖZKAYNAKLAR
(13) 212.139 0 212.139 209.256 0 209.256
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.060 0 -1.060 -1.060 0 -1.060
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-86 0 -86 -183 0 -183
Kar Yedekleri
16.683 0 16.683 16.401 0 16.401
Yasal Yedekler
4.050 0 4.050 3.768 0 3.768
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
12.633 0 12.633 12.633 0 12.633
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
21.602 0 21.602 19.098 0 19.098
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
18.816 0 18.816 13.455 0 13.455
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.786 0 2.786 5.643 0 5.643
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
644.418 628.403 1.272.821 688.694 853.750 1.542.444


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 79.397 76.680 39.879 37.723
Kredilerden Alınan Faizler
62.718 74.555 32.758 36.418
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.861 883 800 543
Bankalardan Alınan Faizler
3.381 146 1.256 112
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
9.877 85 4.154 26
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.356 916 786 588
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.356 916 786 588
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
204 95 125 36
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -48.645 -40.387 -23.095 -20.084
Mevduata Verilen Faizler
-40.739 -33.528 -19.284 -16.803
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.365 -2.407 -665 -991
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-22 -284 -14 -206
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.074 -4.154 -1.469 -2.100
Kiralama Faiz Giderleri
-3.338 0 -1.597 0
Diğer Faiz Giderleri
-107 -14 -66 16
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
30.752 36.293 16.784 17.639
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.566 2.049 1.571 972
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.628 3.857 2.731 1.932
Gayri Nakdi Kredilerden
3.742 2.831 1.829 1.458
Diğer
(12) 1.886 1.026 902 474
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.062 -1.808 -1.160 -960
Gayri Nakdi Kredilere
-86 -60 -51 -31
Diğer
(12) -1.976 -1.748 -1.109 -929
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 2.221 1.021 2.221 1.021
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 1.737 -9.679 301 -5.866
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
274 6 164 6
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-606 8.842 -3.381 3.582
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
2.069 -18.527 3.518 -9.454
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 3.273 6.441 1.558 1.143
FAALİYET BRÜT KÂRI
41.549 36.125 22.435 14.909
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -6.156 -3.704 -4.155 758
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(7) -14.908 -13.778 -8.422 -7.227
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -17.438 -16.103 -9.476 -8.219
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.047 2.540 382 221
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 3.047 2.540 382 221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -261 -462 306 -213
Cari Vergi Karşılığı
-208 0 -208 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-53 -462 514 -213
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 2.786 2.078 688 8
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 2.786 2.078 688 8
Grubun Karı (Zararı)
2.786 2.078 688 8
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779580


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.345 Değişim: 1,10% Hacim : 14.178 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.309 22.04.2021 Yüksek 1.346
Açılış: 1.320
8,3317 Değişim: 0,31%
Düşük 8,3007 23.04.2021 Yüksek 8,3582
Açılış: 8,3056
10,0545 Değişim: 0,70%
Düşük 9,9642 23.04.2021 Yüksek 10,0700
Açılış: 9,9842
478,70 Değişim: 0,46%
Düşük 476,12 23.04.2021 Yüksek 479,50
Açılış: 476,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.