KAP ***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.08.2018 - 18:10
KAP ***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.158 0 0 0 -15 0 0 16.169 4.959 4.685 199.640 0 199.640
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 0 4.045 4.045
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 0 4.045 4.045
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.158 0 0 -15 0 16.169 9.004 4.685 203.685 203.685
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -175 0 0 0 2.078 1.903 1.903
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 4.451 -4.685 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 4.451 -4.685 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.158 0 0 -190 0 16.403 13.455 2.078 205.588 205.588


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
627.119 605.880 1.232.999 614.102 726.650 1.340.752
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 370.380 165.168 535.548 347.154 178.973 526.127
Teminat Mektupları
370.380 113.229 483.609 347.154 138.891 486.045
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
307.967 91.620 399.587 322.492 74.415 396.907
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.047 0 2.047 2.083 0 2.083
Diğer Teminat Mektupları
60.366 21.609 81.975 22.579 64.476 87.055
Banka Kredileri
0 32.719 32.719 0 26.673 26.673
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 32.719 32.719 0 26.673 26.673
Akreditifler
0 19.220 19.220 0 13.409 13.409
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 19.220 19.220 0 13.409 13.409
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 55.053 46.653 101.706 30.701 20.800 51.501
Cayılamaz Taahhütler
55.053 46.653 101.706 30.701 20.800 51.501
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
26.681 34.553 61.234 2.904 5.358 8.262
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
5.844 1.844 7.688 4.000 6.639 10.639
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.836 0 4.836 7.430 0 7.430
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
9.857 0 9.857 8.549 0 8.549
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
130 0 130 101 0 101
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
7.699 10.256 17.955 7.622 8.803 16.425
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
6 0 6 95 0 95
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
201.686 394.059 595.745 236.247 526.877 763.124
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
201.686 394.059 595.745 236.247 526.877 763.124
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
10.606 10.205 20.811 18 64 82
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.270 5.136 10.406 0 41 41
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.336 5.069 10.405 18 23 41
Para ve Faiz Swap İşlemleri
191.080 383.854 574.934 234.229 524.908 759.137
Swap Para Alım İşlemleri
62.062 171.320 233.382 43.390 257.567 300.957
Swap Para Satım İşlemleri
129.018 105.914 234.932 182.839 119.229 302.068
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 53.310 53.310 4.000 74.056 78.056
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 53.310 53.310 4.000 74.056 78.056
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 2.000 1.905 3.905
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 1.905 1.905
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 2.000 0 2.000
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 1.426.123 1.308.901 2.735.024 1.450.481 999.986 2.450.467
EMANET KIYMETLER
76.627 150.765 227.392 89.199 101.004 190.203
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
17 124.086 124.103 14 98.485 98.499
Tahsile Alınan Çekler
28.011 4.353 32.364 42.751 1.376 44.127
Tahsile Alınan Ticari Senetler
164 22.326 22.490 350 1.143 1.493
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
48.435 0 48.435 46.084 0 46.084
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.349.496 1.158.136 2.507.632 1.361.282 898.982 2.260.264
Menkul Kıymetler
0 0 0 45 0 45
Teminat Senetleri
144.035 173.103 317.138 161.928 158.495 320.423
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
622.623 759.276 1.381.899 603.959 555.952 1.159.911
Diğer Rehinli Kıymetler
582.838 225.757 808.595 595.350 184.535 779.885
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.053.242 1.914.781 3.968.023 2.064.583 1.726.636 3.791.219


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.078
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-175
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-137
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-38
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.903


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 76.680 37.723
Kredilerden Alınan Faizler
74.555 36.418
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
883 543
Bankalardan Alınan Faizler
146 112
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
85 26
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
916 588
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
916 588
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
95 36
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -40.387 -20.084
Mevduata Verilen Faizler
-33.528 -16.803
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.407 -991
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-284 -206
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.154 -2.100
Diğer Faiz Giderleri
-14 16
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
36.293 17.639
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.049 972
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.857 1.932
Gayri Nakdi Kredilerden
2.831 1.458
Diğer
(12) 1.026 474
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.808 -960
Gayri Nakdi Kredilere
-60 -31
Diğer
(12) -1.748 -929
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(7) -13.778 -7.227
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 1.021 1.021
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -9.679 -5.866
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
6 6
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
8.842 3.582
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-18.527 -9.454
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 6.441 1.143
FAALİYET BRÜT KÂRI
22.347 7.682
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -3.704 758
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -16.103 -8.219
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.540 221
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 2.540 221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -462 -213
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-462 -213
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 2.078 8
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 2.078 8
Grubun Karı (Zararı)
2.078 8
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
44.223 298.270 342.493
Nakit ve Nakit Benzerleri
21.972 295.782 317.754
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 21.942 200.694 222.636
Bankalar
(3) 30 95.088 95.118
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 20.382 1.710 22.092
Devlet Borçlanma Senetleri
18.012 0 18.012
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
2.370 1.710 4.080
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2) 2.069 778 2.847
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.069 778 2.847
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5) -200 0 -200
KREDİLER (Net)
771.367 403.317 1.174.684
Krediler
(6) 747.748 403.317 1.151.065
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
747.748 403.317 1.151.065
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
49.751 0 49.751
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-26.132 0 -26.132
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.071 0 -1.071
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-2.351 0 -2.351
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-22.710 0 -22.710
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
32.768 0 32.768
İştirakler (Net)
(8) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 32.768 0 32.768
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
27.768 0 27.768
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 11.476 0 11.476
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 4.254 0 4.254
Şerefiye
0 0 0
Diğer
4.254 0 4.254
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 2.068 0 2.068
DİĞER AKTİFLER
(17) 14.917 3.337 18.254
VARLIKLAR TOPLAMI
881.073 704.924 1.585.997
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 423.288 779.054 1.202.342
ALINAN KREDİLER
(3) 2.507 68.901 71.408
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
15.138 0 15.138
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 60.269 0 60.269
Bonolar
60.269 0 60.269
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 3.794 144 3.938
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.794 144 3.938
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 5.617 0 5.617
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.650 0 2.650
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.967 0 2.967
CARİ VERGİ BORCU
(10) 3.251 0 3.251
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11.040 7.406 18.446
ÖZKAYNAKLAR
(13) 205.588 0 205.588
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.158 0 -1.158
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-190 0 -190
Kar Yedekleri
16.403 0 16.403
Yasal Yedekler
3.768 0 3.768
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
12.635 0 12.635
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
15.533 0 15.533
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
13.455 0 13.455
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.078 0 2.078
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
730.492 855.505 1.585.997


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
20.662
Alınan Faizler
76.729
Ödenen Faizler
-37.764
Alınan Temettüler
1.021
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.812
Elde Edilen Diğer Kazançlar
15.672
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.760
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-24.031
Ödenen Vergiler
0
Diğer
-16.537
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
830
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.286
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
38.301
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-6.941
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-46.595
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
69.191
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-21.110
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-27.730
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
21.492
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.750
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.958
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.701
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.699
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.530
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-1.264
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.948
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.028
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.109
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
-867
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
38.208
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
45.002
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 164.152
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
209.154http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700395


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.535 Değişim: -1,07% Hacim : 24.000 Mio.TL Son veri saati : 17:14
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4132 Değişim: 0,61%
Düşük 7,3627 22.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0176 Değişim: 0,47%
Düşük 8,9597 22.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
439,03 Değişim: -0,93%
Düşük 438,56 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.