KAP ***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2018 - 18:21
KAP ***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 4.214.096 3.042.554 1.667.458 1.010.660
Satışların Maliyeti
28 -2.845.667 -2.067.956 -1.142.301 -699.915
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.368.429 974.598 525.157 310.745
BRÜT KAR (ZARAR)
1.368.429 974.598 525.157 310.745
Genel Yönetim Giderleri
29 -282.873 -230.722 -119.694 -66.357
Pazarlama Giderleri
29 -490.092 -280.536 -212.092 -76.772
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -15.619 -21.627 -6.239 -6.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 419.520 140.087 295.109 40.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -246.108 -62.588 -193.107 -12.868
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
753.257 519.212 289.134 188.814
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 476.516 40.404 299.427 10.873
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -94.169 -11.933 -93.786 -242
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
32 -11.580 0 -11.580 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 15.519 25.508 5.399 9.863
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
32 13.698 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
32 138.358 0 97.358 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.291.599 573.191 585.952 209.308
Finansman Gelirleri
33 635.445 191.401 350.831 55.432
Finansman Giderleri
33 -995.290 -233.024 -605.920 -71.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
931.754 531.568 330.863 192.933
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -116.546 -88.583 -38.199 -23.067
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -139.742 -68.465 -48.938 -27.396
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 23.196 -20.118 10.739 4.329
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
815.208 442.985 292.664 169.866
DÖNEM KARI (ZARARI)
815.208 442.985 292.664 169.866
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 35.050 20.063 16.892 9.137
Ana Ortaklık Payları
27 780.158 422.922 275.772 160.729
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,62410000 0,33830000 0,22060000 0,12860000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
930.000 5.577 23 464.097 253.096 137.116 956.665 546.709 3.293.283 293.438 3.586.721
Transferler
0 0 0 0 0 22.583 524.126 -546.709 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 9.829 106.537 0 0 422.923 539.289 43.105 582.394
Sermaye Arttırımı
200.000 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 -106.000 0 -106.000 -14.400 -120.400
Dönem Sonu Bakiyeler
1.130.000 5.577 23 473.926 359.633 159.699 1.174.791 422.923 3.726.572 322.143 4.048.715
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.130.000 5.577 23 459.433 464.047 159.699 1.174.791 616.395 4.009.965 346.210 4.356.175
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -13.979 0 -13.979 0 -13.979
Transferler
0 0 0 0 0 37.930 578.465 -616.395 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 57.696 696.098 0 0 780.158 1.533.952 165.703 1.699.655
Sermaye Arttırımı
120.000 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 -1.425 0 0 1.425 0 0 1.571 1.571
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 -170.000 0 -170.000 0 -170.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 5.577 23 515.704 1.160.145 197.629 1.450.702 780.158 5.359.938 513.484 5.873.422


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
290.353 554.350
Dönem Karı (Zararı)
27 815.208 442.985
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
361.361 352.431
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 269.237 230.644
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7,10,13,19 120.031 11.880
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 21.482 40.269
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,31,33 21.866 17.722
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31,33 304.239 19.430
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -472.885 -26.526
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -15.519 -25.508
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 116.546 88.583
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
31,32 -3.141 -1.945
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7,26 -495 -2.118
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-703.879 -127.202
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 -397.037 27.569
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 85.398 -28.515
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -431.341 -116.445
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 94.787 -38.735
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,26,37 -105.445 -47.799
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14,26 49.759 76.723
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
472.690 668.214
Ödenen Faiz
8,31,33,37 -63.816 -70.768
Alınan Faiz
33,37 13.616 13.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -8.457 -6.693
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -123.680 -49.910
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-518.549 -278.151
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -465.252 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 5.482 118.284
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -9.593 -318.942
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 15.026 3.070
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -220.362 -109.155
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -34.503 -176.753
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 105.908 134.823
Alınan Temettüler
16 1.884 3.036
Alınan Faiz
6,7,33 84.696 66.647
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3,10,11,26 -1.835 839
FİNANSMAN F -218.616 -235.258
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.426.206 148.107
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.474.177 -261.946
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -645 -1.019
Ödenen Temettüler
27 -170.000 -120.400
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-446.812 40.941
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
27,33 594.915 63.786
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
148.103 104.727
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.390.357 1.152.390
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.538.460 1.257.117


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 815.208 442.985 292.664 169.866
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 57.696 9.828 37.675 4.368
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
57.621 9.814 37.624 4.363
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
94 18 64 7
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19 -4 -13 -2
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-19 -4 -13 -2
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 826.751 129.580 600.978 56.137
Yabancı Para Çevrim Farkları
826.751 129.580 600.978 56.137
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
884.447 139.408 638.653 60.505
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.699.655 582.393 931.317 230.371
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
165.703 43.105 106.378 18.691
Ana Ortaklık Payları
1.533.952 539.288 824.939 211.680


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.539.410 1.393.526
Finansal Yatırımlar
7 98.562 37.022
Ticari Alacaklar
10 1.080.859 705.090
Diğer Alacaklar
11,37 104.223 189.580
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 87.520 173.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 16.703 15.601
Stoklar
13 1.172.145 681.841
Peşin Ödenmiş Giderler
14 99.593 68.402
Diğer Dönen Varlıklar
26 62.910 30.332
ARA TOPLAM
4.157.702 3.105.793
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.157.702 3.105.793
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.109.614 702.510
Diğer Alacaklar
11 8.338 285
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 289.326 480.763
Maddi Duran Varlıklar
18 5.171.110 3.577.374
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 281.431 43.629
Şerefiye
20 186.907 31.403
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 94.524 12.226
Peşin Ödenmiş Giderler
14 14.260 58.873
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 76.839 52.098
Diğer Duran Varlıklar
26 874 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.951.792 4.915.532
TOPLAM VARLIKLAR
11.109.494 8.021.325
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 967.611 314.481
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 540.356 321.032
Ticari Borçlar
10,37 543.408 483.757
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 86.614 58.937
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 456.794 424.820
Diğer Borçlar
11,37 125.386 219.466
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 56.694 171.424
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 68.692 48.042
Ertelenmiş Gelirler
14 37.821 29.238
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 57.049 40.987
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 47.919 36.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 3.260 2.011
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 44.659 34.584
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 192.440 80.664
ARA TOPLAM
2.511.990 1.526.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.511.990 1.526.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.504.573 1.959.369
Diğer Borçlar
11 673 1.330
Ertelenmiş Gelirler
14 80.163 53.620
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 93.053 82.973
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 45.620 41.638
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.724.082 2.138.930
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.236.072 3.665.150
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 5.359.938 4.009.965
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 1.130.000
Sermaye Düzeltme Farkları
5.577 5.577
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 23
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
515.704 459.433
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
515.704 459.433
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
520.521 464.325
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.817 -4.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.160.145 464.047
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
197.629 159.699
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.450.702 1.174.791
Net Dönem Karı veya Zararı
780.158 616.395
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 513.484 346.210
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.873.422 4.356.175
TOPLAM KAYNAKLAR
11.109.494 8.021.325http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715570


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.