KAP ***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.07.2018 - 18:10
KAP ***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 2.546.638 2.031.894 1.324.444 1.075.941
Satışların Maliyeti
28 -1.703.366 -1.368.041 -876.858 -723.908
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
843.272 663.853 447.586 352.033
BRÜT KAR (ZARAR)
843.272 663.853 447.586 352.033
Genel Yönetim Giderleri
29 -163.179 -164.365 -89.721 -88.888
Pazarlama Giderleri
29 -278.000 -203.764 -143.819 -101.694
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -9.380 -14.969 -4.460 -6.736
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 143.991 99.363 100.595 40.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -72.581 -49.720 -54.687 -15.625
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
464.123 330.398 255.494 179.632
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 231.787 29.531 186.057 530
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -383 -11.691 -277 -11.689
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 10.120 15.645 514 8.190
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
705.647 363.883 441.788 176.663
Finansman Gelirleri
33 284.614 135.969 176.989 41.909
Finansman Giderleri
33 -389.370 -161.216 -261.585 -27.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
600.891 338.636 357.192 190.716
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-78.347 -65.517 -50.123 -37.404
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -90.804 -41.069 -45.959 -14.740
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 12.457 -24.448 -4.164 -22.664
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
522.544 273.119 307.069 153.312
DÖNEM KARI (ZARARI)
522.544 273.119 307.069 153.312
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 18.158 10.925 9.456 5.937
Ana Ortaklık Payları
27 504.386 262.194 297.613 147.375
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 36 0,40350000 0,20980000 0,23810000 0,11790000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
930.000 5.577 23 464.097 253.096 137.116 956.665 546.709 3.293.283 293.438 3.586.721
Transferler
22.583 524.126 -546.709
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.460 59.954 262.194 327.608 24.414 352.022
Kar Payları
-106.000 -106.000 -14.400 -120.400
Dönem Sonu Bakiyeler
930.000 5.577 23 469.557 313.050 159.699 1.374.791 262.194 3.514.891 303.452 3.818.343
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.130.000 5.577 23 459.433 464.047 159.699 1.174.791 616.395 4.009.965 346.210 4.356.175
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-5.994 -5.994 -5.994
Transferler
37.930 578.465 -616.395
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.021 184.606 504.386 709.013 59.325 768.338
Sermaye Arttırımı
120.000 -120.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-1.425 -41.000 42.425 1.571 1.571
Kar Payları
-170.000 -170.000 -170.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 5.577 23 478.029 607.653 197.629 1.499.687 504.386 4.542.984 407.106 4.950.090


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
230.447 179.107
Dönem Karı (Zararı)
27 522.544 273.119
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
114.110 256.712
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 163.903 153.444
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10,13 13.097 12.772
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 509 34.556
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,31,33 3.947 12.474
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31,33 96.435 13.288
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -176.095 -12.962
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -10.120 -15.645
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 78.347 65.517
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
31,32 -55.309 -4.878
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7,26 -604 -1.854
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-274.468 -256.350
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 -122.733 63.348
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 27.929 -179.786
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -183.716 -89.436
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 -40.365 -71.142
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,26,37 -83.072 -33.318
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14,26 127.489 53.984
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
362.186 273.481
Ödenen Faiz
8,31,33,37 -43.959 -58.987
Alınan Faiz
31,33,37 6.762 9.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -5.167 -4.227
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -89.375 -40.948
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-492.647 -57.634
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -465.252 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 0 118.284
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 0 -129.141
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 8.154 5.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -158.165 -72.167
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -31.518 -158.687
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 87.718 127.611
Alınan Temettüler
16,32 1.884 3.036
Alınan Faiz
6,7,33 64.834 46.996
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3,10,11,26 -302 852
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-221.915 -194.630
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 453.503 111.515
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -504.938 -185.409
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -480 -336
Ödenen Temettüler
27 -170.000 -120.400
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-484.115 -73.157
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
169.657 25.889
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-314.458 -47.268
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.390.357 1.152.390
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.075.899 1.105.122


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 522.544 273.119 307.069 153.312
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 20.021 5.460 11.837 -3.197
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.997 5.451 11.824 -3.200
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
30 11 16 3
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6 -2 -3 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 225.773 73.443 114.136 -48.884
Yabancı Para Çevrim Farkları
225.773 73.443 114.136 -48.884
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
245.794 78.903 125.973 -52.081
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
768.338 352.022 433.042 101.231
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
59.325 24.414 32.383 9.587
Ana Ortaklık Payları
709.013 327.608 400.659 91.644


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.076.265 1.393.526
Finansal Yatırımlar
7 72.620 37.022
Ticari Alacaklar
10 828.366 705.090
Diğer Alacaklar
11 161.692 189.580
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 139.352 173.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 22.340 15.601
Stoklar
13 931.654 681.841
Peşin Ödenmiş Giderler
14 101.013 68.402
Diğer Dönen Varlıklar
26 44.868 30.332
ARA TOPLAM
3.216.478 3.105.793
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.216.478 3.105.793
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 840.835 702.510
Ticari Alacaklar
10 594 0
Diğer Alacaklar
11 6.884 285
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 246.552 480.763
Maddi Duran Varlıklar
18 4.347.607 3.577.374
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 316.679 43.629
Şerefiye
20 148.566 31.403
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 168.113 12.226
Peşin Ödenmiş Giderler
14 12.502 58.873
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 82.037 52.098
Diğer Duran Varlıklar
26 704 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.854.394 4.915.532
TOPLAM VARLIKLAR
9.070.872 8.021.325
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 593.134 314.481
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 458.897 321.032
Ticari Borçlar
10 448.694 483.757
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 67.037 58.937
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 381.657 424.820
Diğer Borçlar
11 150.788 219.466
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 82.221 171.424
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 68.567 48.042
Ertelenmiş Gelirler
14 34.792 29.238
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 42.416 40.987
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 30.699 36.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 2.746 2.011
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 27.953 34.584
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 163.282 80.664
ARA TOPLAM
1.922.702 1.526.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.922.702 1.526.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.984.479 1.959.369
Diğer Borçlar
11 1.176 1.330
Ertelenmiş Gelirler
14 63.373 53.620
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 91.039 82.973
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 58.013 41.638
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.198.080 2.138.930
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.120.782 3.665.150
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 4.542.984 4.009.965
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 1.130.000
Sermaye Düzeltme Farkları
5.577 5.577
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 23
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
478.029 459.433
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
478.029 459.433
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
482.897 464.325
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.868 -4.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
607.653 464.047
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
197.629 159.699
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.499.687 1.174.791
Net Dönem Karı veya Zararı
504.386 616.395
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 407.106 346.210
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.950.090 4.356.175
TOPLAM KAYNAKLAR
9.070.872 8.021.325http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698260


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: 0,00% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4687 Değişim: 0,14%
Düşük 7,4427 18.01.2021 Yüksek 7,4767
Açılış: 7,4586
9,0196 Değişim: 0,09%
Düşük 8,9816 18.01.2021 Yüksek 9,0469
Açılış: 9,0118
438,84 Değişim: 0,23%
Düşük 434,22 18.01.2021 Yüksek 439,97
Açılış: 437,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.