KAP ***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2018 - 18:10
KAP ***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.222.194 955.952
Satışların Maliyeti
28 -826.508 -644.133
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
395.686 311.819
BRÜT KAR (ZARAR)
395.686 311.819
Genel Yönetim Giderleri
29 -73.458 -75.477
Pazarlama Giderleri
29 -134.181 -102.070
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -4.920 -8.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 43.396 58.821
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -17.894 -34.095
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
208.629 150.765
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 45.730 29.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -106 -2
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 9.606 7.455
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
263.859 187.218
Finansman Gelirleri
33 107.625 94.060
Finansman Giderleri
33 -127.785 -133.360
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
243.699 147.918
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -28.224 -28.112
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -44.845 -26.328
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 16.621 -1.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
215.475 119.806
DÖNEM KARI (ZARARI)
215.475 119.806
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 8.702 4.988
Ana Ortaklık Payları
27 206.773 114.818
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,18300000 0,10160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
930.000 5.577 23 464.097 253.097 137.116 956.665 546.709 3.293.284 293.438 3.586.722
Transferler
22.583 524.126 -546.709 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.657 112.488 114.818 235.963 14.827 250.790
Kar Payları
-106.000 -106.000 -14.400 -120.400
Dönem Sonu Bakiyeler
930.000 5.577 23 472.754 365.585 159.699 1.374.791 114.818 3.423.247 293.865 3.717.112
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.130.000 5.577 23 459.433 464.047 159.699 1.174.791 616.395 4.009.965 346.210 4.356.175
Transferler
37.930 578.465 -616.395 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.184 93.397 206.773 308.354 26.942 335.296
Kar Payları
-170.000 -170.000 -170.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.130.000 5.577 23 467.617 557.444 197.629 1.583.256 206.773 4.148.319 373.152 4.521.471


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.537 124.152
Dönem Karı (Zararı)
27 215.475 119.806
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
84.159 135.898
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 79.181 77.836
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10,13 5.045 1.877
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 7.893 30.844
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,31,33 -2.460 11.756
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31,33 22.902 25.833
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -44.737 -24.630
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -9.606 -7.455
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 28.224 28.112
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
31,32 -887 -4.368
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7,26 -1.396 -3.907
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-207.319 -92.138
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 -109.136 48.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 126.173 -51.318
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -105.391 -76.595
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 -39.936 -69.895
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,26,37 -117.853 14.700
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14,26 38.824 42.608
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
92.315 163.566
Ödenen Faiz
8,31,33,37 -10.695 -14.009
Alınan Faiz
31,33,37 3.190 2.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -3.867 -3.230
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -49.406 -24.824
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.055 -16.058
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 0 98.284
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 0 -119.928
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 1.469 6.528
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -98.022 -33.766
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -25.861 -7.772
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 76.985 18.404
Alınan Temettüler
16,32 1.884 3.036
Alınan Faiz
6,33 26.808 17.885
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3,10,11,26 -318 1.271
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.413 -14.576
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 96.005 71.949
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -101.105 -71.790
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -313 -335
Ödenen Temettüler
27 0 -14.400
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.069 93.518
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
85.750 46.206
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.819 139.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.390.357 1.152.390
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.485.176 1.292.114


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 215.475 119.806
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 8.184 8.657
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.173 8.651
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
14 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3 -2
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 111.637 122.327
Yabancı Para Çevrim Farkları
111.637 122.327
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
119.821 130.984
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
335.296 250.790
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.942 14.827
Ana Ortaklık Payları
308.354 235.963


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.488.883 1.393.526
Finansal Yatırımlar
7 38.986 37.022
Ticari Alacaklar
10 808.144 705.090
Diğer Alacaklar
11,37 63.407 189.580
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 40.567 173.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 22.840 15.601
Stoklar
13 786.447 681.841
Peşin Ödenmiş Giderler
14 88.401 68.402
Diğer Dönen Varlıklar
26 40.171 30.332
ARA TOPLAM
3.314.439 3.105.793
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.314.439 3.105.793
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 739.960 702.510
Diğer Alacaklar
11 490 285
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 501.192 480.763
Maddi Duran Varlıklar
18 3.757.774 3.577.374
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19,20 45.743 43.629
Şerefiye
20 33.859 31.403
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 11.884 12.226
Peşin Ödenmiş Giderler
14 13.691 58.873
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 73.160 52.098
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.132.010 4.915.532
TOPLAM VARLIKLAR
8.446.449 8.021.325
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 431.574 314.481
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 424.261 321.032
Ticari Borçlar
10,37 436.444 483.757
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 56.463 58.937
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 379.981 424.820
Diğer Borçlar
11,37 277.689 219.466
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 226.223 171.424
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 51.466 48.042
Ertelenmiş Gelirler
14 23.162 29.238
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 36.426 40.987
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 41.129 36.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 1.621 2.011
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 39.508 34.584
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 147.916 80.664
ARA TOPLAM
1.818.601 1.526.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.818.601 1.526.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.916.484 1.959.369
Diğer Borçlar
11 1.217 1.330
Ertelenmiş Gelirler
14 59.486 53.620
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 82.710 82.973
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 46.480 41.638
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.106.377 2.138.930
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.924.978 3.665.150
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 4.148.319 4.009.965
Ödenmiş Sermaye
1.130.000 1.130.000
Sermaye Düzeltme Farkları
5.577 5.577
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 23
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
467.617 459.433
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
467.617 459.433
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
472.498 464.325
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.881 -4.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
557.444 464.047
Yabancı Para Çevrim Farkları
557.444 464.047
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
197.629 159.699
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.583.256 1.174.791
Net Dönem Karı veya Zararı
206.773 616.395
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 373.152 346.210
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.521.471 4.356.175
TOPLAM KAYNAKLAR
8.446.449 8.021.325http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679145


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.