KAP ***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 - 08:09
KAP ***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 0 0 -53.951 2.278.252 24.572.455 13.482.151 65.278.907 65.278.907
Transferler
13.482.151 -13.482.151
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.202 10.606.315 10.591.112 10.591.112
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 0 -69.153 2.278.252 38.054.606 10.606.314 75.870.020 75.870.020
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.000.000 49.527.156 -60.250 2.278.252 -3.945.394 33.330.009 148.129.773 148.129.773
Transferler
33.330.009 -33.330.009
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.273 56.071.425 56.071.425 56.071.425
Sermaye Arttırımı
10.050.000 10.050.000 10.050.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
87.568.730 87.568.730 87.568.730
Dönem Sonu Bakiyeler
77.050.000 87.568.730 49.527.156 -108.523 2.278.252 29.384.615 56.071.425 301.771.655 301.771.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.198.017 -4.626.255
Dönem Karı (Zararı)
56.071.425 10.606.314
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.965.762 19.310.110
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.671.048 3.142.217
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
752.741 814.446
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
778.283 787.646
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-25.542 26.800
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
180.954 278.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
174.904 212.237
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.050 66.301
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.757.388 14.230.158
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.782.055 13.848.445
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6.925.553 5.923.384
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-5.950.220 -5.541.671
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.009.930 2.314.394
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.025.521 -1.810.661
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
619.222 341.018
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
619.222 341.018
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-78.697.401 -34.387.888
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.624.903 -27.660.296
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-47.624.903 -27.660.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.804.634 2.726.661
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.804.634 2.726.661
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.944.158 -9.775.803
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.900.140 -8.145.781
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-264.040 7.340.796
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-264.040 7.340.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-402.133 1.965.444
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.690.877 -838.034
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16.690.877 -838.034
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-7.857.818 -875
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.339.786 -4.471.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-141.769 -154.791
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.858.736 -20.363.615
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
217.827 2.806.972
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
217.827 2.806.972
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.294.508 -9.322.142
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.294.508 -9.322.142
Ödenen Faiz
-12.782.055 -13.848.445
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.915.883 26.980.052
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.618.730 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.618.730 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 36.785.321
Kredilerden Nakit Girişleri
0 36.785.321
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.702.847 -9.805.269
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.542.921
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-5.159.926 -9.805.269
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.255.164 1.990.182
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.255.164 1.990.182
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
423.725 1.554.913
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.678.889 3.545.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
34.678.889 423.726
Ticari Alacaklar
188.763.605 143.533.964
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24.048.070 53.435.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
164.715.535 90.098.366
Diğer Alacaklar
2.875.678 13.096.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 11.719.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.875.678 1.376.345
Stoklar
98.427.257 47.457.557
Peşin Ödenmiş Giderler
7.731.612 11.631.752
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.731.612 11.631.752
Diğer Dönen Varlıklar
9.425.649 7.009.810
ARA TOPLAM
341.902.690 223.152.961
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
341.902.690 223.152.961
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
188.167.247 174.750.442
Kullanım Hakkı Varlıkları
242.076 348.098
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
911.384 872.764
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
911.384 872.764
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
189.320.707 175.971.304
TOPLAM VARLIKLAR
531.223.397 399.124.265
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.868.119 85.887.307
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.868.119 85.887.307
Banka Kredileri
17.902.453 78.747.638
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.314.797 6.585.513
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
650.869 554.156
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.521.062 19.977.551
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.521.062 19.977.551
Ticari Borçlar
81.151.381 82.060.294
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
647.556 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
80.503.825 82.060.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.937.467 3.339.600
Diğer Borçlar
22.819.434 6.125.332
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21.773.285 5.262.345
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.046.149 862.987
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.131.872 11.989.690
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.627.380 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
504.492 11.989.690
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14.733.383 60.814
Kısa Vadeli Karşılıklar
684.642 610.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
684.642 610.244
ARA TOPLAM
157.847.360 210.050.832
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
157.847.360 210.050.832
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
61.500.222 22.840.014
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
61.500.222 22.840.014
Banka Kredileri
58.995.522 19.236.769
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.504.700 3.603.245
Uzun Vadeli Karşılıklar
742.584 715.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
478.932 458.307
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
263.652 257.602
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9.361.576 17.387.737
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.604.382 40.943.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
229.451.742 250.994.492
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
301.771.655 148.129.773
Ödenmiş Sermaye
77.050.000 67.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
87.568.730 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
49.418.633 49.466.906
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
49.418.633 49.466.906
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
49.527.156 49.527.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-108.523 -60.250
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.278.252 2.278.252
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.384.615 -3.945.394
Net Dönem Karı veya Zararı
56.071.425 33.330.009
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
301.771.655 148.129.773
TOPLAM KAYNAKLAR
531.223.397 399.124.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
303.751.976 77.720.943 253.574.878 46.096.488
Satışların Maliyeti
-202.385.001 -37.001.886 -166.245.789 -9.224.182
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
101.366.975 40.719.057 87.329.089 36.872.306
BRÜT KAR (ZARAR)
101.366.975 40.719.057 87.329.089 36.872.306
Genel Yönetim Giderleri
-18.052.019 -8.551.310 -13.338.087 -4.818.957
Pazarlama Giderleri
-2.451.644 -2.589.221 -1.382.465 -1.225.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.862.975 2.804.741 -347.549 2.208.827
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.392.477 -6.221.303 -1.847.467 -3.875.014
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.333.810 26.161.964 70.413.521 29.161.466
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 1.419.444 0 709.722
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-496.464 -430.630 -52.551 439.390
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
77.837.346 27.150.778 70.360.970 30.310.578
Finansman Gelirleri
5.951.617 5.541.759 42.864 -687.818
Finansman Giderleri
-19.707.608 -19.771.829 -7.807.578 -11.193.573
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.081.355 12.920.708 62.596.256 18.429.187
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.009.930 -2.314.394 -15.661.786 -5.964.316
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-16.022.476 0 -14.683.476 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.012.546 -2.314.394 -978.310 -5.964.316
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
56.071.425 10.606.314 46.934.470 12.464.871
DÖNEM KARI (ZARARI)
56.071.425 10.606.314 46.934.470 12.464.871
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
56.071.425 10.606.314 46.934.470 12.464.871
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-48.273 -15.202 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-61.888 -19.490 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.615 4.288 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.615 4.288 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-48.273 -15.202 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.023.152 10.591.112 46.934.470 12.464.871
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
56.023.152 10.591.112 46.934.470 12.464.871http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955232


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.