KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2023 - 19:00
KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 4.564 74.421 7.677.196 5.745.537 14.521.558 0 14.521.558
Transferler
5.745.537 -5.745.537 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
316.669 316.669 0 316.669
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 4.564 74.421 13.422.733 316.669 14.838.227 0 14.838.227
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 45.542 74.421 13.422.733 19.230.359 33.792.895 0 33.792.895
Transferler
61.769 19.168.590 -19.230.359 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.234.690 1.234.690 0 1.234.690
Kar Payları
244 -200.000 0 -199.756 0 -199.756
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.686 25.770 45.542 136.190 32.391.323 1.234.690 34.827.829 0 34.827.829


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.541.917 867.954
Dönem Karı (Zararı)
1.234.690 316.669
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
253.765 689.602
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.595 5.155
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 2.203 -647
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 112.478 267.366
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
241.439 307.137
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 171.937
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 171.937
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -92.758 -61.346
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.192 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9 -20.192 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
53.462 -138.145
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-112.570 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-153.054 -89.866
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.024 379
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-223.444 2.431
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-484.809 -52.758
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.751 56.807
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.232 -25.161
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
950.070 -39.077
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.310 9.100
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.541.917 868.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -172
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
186.131 29.763
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-879 -930
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 171.978 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -68.807 -18.427
Alınan Temettüler
3 83.839 49.120
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-481.695 -720.540
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.523.033 1.019.106
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.544.048 -1.392.996
Ödenen Temettüler
-199.756 0
Ödenen Faiz
-389.220 -371.076
Alınan Faiz
128.296 24.426
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.246.353 177.177
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 1.246.353 177.177
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 913.287 240.299
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.159.640 417.476


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.191.347 920.715
Finansal Yatırımlar
11 112.570 0
Ticari Alacaklar
604.159 500.923
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,19 10.026 31.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 594.133 469.087
Diğer Alacaklar
12.018 9.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.018 9.994
Stoklar
10 455.472 472.711
Peşin Ödenmiş Giderler
7 555.060 70.625
Diğer Dönen Varlıklar
14.616 17.156
ARA TOPLAM
3.945.242 1.992.124
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.945.242 1.992.124
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
484 484
Ticari Alacaklar
122.225 72.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 122.225 72.392
Diğer Alacaklar
1.181 1.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.181 1.181
Stoklar
10 668.989 428.306
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 994.695 985.776
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 35.661.456 35.744.435
Maddi Duran Varlıklar
29.245 32.358
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.049 1.524
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.049 1.524
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.361 987
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.480.685 37.267.443
TOPLAM VARLIKLAR
41.425.927 39.259.567
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 748.340 687.842
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.204.017 1.119.600
Ticari Borçlar
133.388 115.169
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,19 58.123 34.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 75.265 80.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.308 3.587
Diğer Borçlar
44.826 36.594
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
44.826 36.594
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 63.470 95.741
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.894 29.792
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
32.894 29.792
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
64.429 34.679
ARA TOPLAM
2.294.672 2.123.004
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.294.672 2.123.004
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.548.585 2.597.243
Ticari Borçlar
26.532 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,19 26.532 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 1.722.590 740.249
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.719 6.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.719 6.176
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.303.426 3.343.668
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.598.098 5.466.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.827.829 33.792.895
Ödenmiş Sermaye
13 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.930 -5.930
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
45.542 45.542
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
136.190 74.421
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32.391.567 13.422.733
Net Dönem Karı veya Zararı
1.234.690 19.230.359
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.827.829 33.792.895
TOPLAM KAYNAKLAR
41.425.927 39.259.567


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.679.204 1.149.171 867.744 568.291
Satışların Maliyeti
14 -316.369 -209.185 -143.039 -110.143
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.362.835 939.986 724.705 458.148
BRÜT KAR (ZARAR)
1.362.835 939.986 724.705 458.148
Genel Yönetim Giderleri
15 -86.527 -55.190 -46.538 -40.221
Pazarlama Giderleri
15 -34.239 -55.689 -19.777 -29.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 43.278 8.077 10.664 6.623
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.373 -8.355 -603 -5.765
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.280.974 828.829 668.451 389.504
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 92.758 61.346 49.062 33.471
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.373.732 890.175 717.513 422.975
Finansman Gelirleri
17 152.575 25.588 95.262 1.124
Finansman Giderleri
17 -291.617 -599.094 -148.963 -278.706
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.234.690 316.669 663.812 145.393
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.234.690 316.669 663.812 145.393
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.234.690 316.669 663.812 145.393
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.234.690 316.669 663.812 145.393
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 1,23000000 0,32000000 0,66000000 0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.234.690 316.669 663.812 145.393
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.234.690 316.669 663.812 145.393http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186163


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.074 Değişim: 0,21% Hacim : 17.073 Mio.TL Son veri saati : 10:46
Düşük 8.047 06.12.2023 Yüksek 8.083
Açılış: 8.067
28,9377 Değişim: 0,19%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9405
Açılış: 28,8819
31,2406 Değişim: 0,08%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2778
Açılış: 31,2145
1.890,96 Değişim: 0,86%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.891,00
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.