KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:48
KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.383.462 293.734 8.771.457 8.771.457
Transferler
293.734 -293.734 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-116.010 -116.010 -116.010
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.677.196 -116.010 8.655.447 8.655.447
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 4.564 74.421 7.677.196 5.745.537 14.521.558 14.521.558
Transferler
5.745.537 -5.745.537 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
171.276 171.276 171.276
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 4.564 74.421 13.422.733 171.276 14.692.834 14.692.834


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
385.826 256.606
Dönem Karı (Zararı)
171.276 -116.010
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
241.815 232.421
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.526 2.212
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 5.700 3.322
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 110.464 95.532
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
160.630 147.601
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.630 -4.585
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.630 -4.585
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -27.875 -8.236
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.425
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.265 140.195
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -3.616
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.722 -29.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
76 9
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
18.736 34.968
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.739 -314
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.211 -13.312
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.862 130.619
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-51.595 21.465
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
630 73
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
385.826 256.606
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.710 25.466
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-764 -1.320
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.270
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.763 -11.732
Alınan Temettüler
3 13.237 34.243
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-112.028 -158.434
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
566.000 519.235
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-493.172 -580.635
Ödenen Faiz
-200.976 -108.545
Alınan Faiz
16.120 11.511
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
280.508 123.638
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 280.508 123.638
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 240.299 142.452
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 520.807 266.090


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 521.817 241.595
Ticari Alacaklar
8 187.338 107.951
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 39.963 21.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 147.375 86.647
Diğer Alacaklar
34 143
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 57
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34 86
Türev Araçlar
11 180.567 171.937
Stoklar
10 756.788 775.524
Peşin Ödenmiş Giderler
7 29.090 23.351
Diğer Dönen Varlıklar
15.639 15.003
ARA TOPLAM
1.691.273 1.335.504
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.691.273 1.335.504
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
484 484
Ticari Alacaklar
8 4.822 45.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.822 45.355
Diğer Alacaklar
1.558 1.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.558 1.525
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
530.480 515.842
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 17.972.455 17.966.692
Maddi Duran Varlıklar
34.942 33.405
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.459 1.706
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.459 1.706
Peşin Ödenmiş Giderler
7 985 985
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.548.185 18.565.994
TOPLAM VARLIKLAR
20.239.458 19.901.498
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.683.353 2.290.326
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.683.353 2.290.326
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.018.071 169.467
Ticari Borçlar
8 139.547 85.336
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 71.016 41.894
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
68.531 43.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.186 1.851
Diğer Borçlar
48.922 50.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25.813 22.830
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.109 27.970
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 111.104 162.699
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.540 24.645
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30.540 24.645
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.294 14.152
ARA TOPLAM
3.049.017 2.799.276
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.049.017 2.799.276
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.495.437 2.578.220
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
218 218
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.952 2.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.226
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.497.607 2.580.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.546.624 5.379.940
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.692.834 14.521.558
Ödenmiş Sermaye
13 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.930 -5.930
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.564 4.564
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.421 74.421
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13.422.733 7.677.196
Net Dönem Karı veya Zararı
171.276 5.745.537
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.692.834 14.521.558
TOPLAM KAYNAKLAR
20.239.458 19.901.498


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 580.880 256.904
Satışların Maliyeti
14 -99.042 -64.365
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
481.838 192.539
BRÜT KAR (ZARAR)
481.838 192.539
Genel Yönetim Giderleri
15 -14.969 -10.344
Pazarlama Giderleri
15 -26.408 -2.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.454 2.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.590 -2.359
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
439.325 179.786
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 27.875 8.236
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
467.200 188.022
Finansman Gelirleri
16 24.464 15.972
Finansman Giderleri
16 -320.388 -320.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
171.276 -116.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
171.276 -116.010
DÖNEM KARI (ZARARI)
171.276 -116.010
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
171.276 -116.010
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 17 0,17000000 -0,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
171.276 -116.010
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
171.276 -116.010http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028710


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,9045 Değişim: 0,40%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,7715 Değişim: -0,38%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
943,29 Değişim: 0,30%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.