KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2021 - 19:55
KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.031 865.790 8.478.139 8.478.139
Transferler
166 865.624 -865.790 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-444.423 -444.423 -444.423
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.123 -1.123 -1.123
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.830 25.770 74.421 7.382.655 -444.423 8.032.593 8.032.593
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.382.655 293.001 8.769.917 8.769.917
Transferler
293.001 -293.001 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.162 67.162 67.162
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.675.656 67.162 8.837.079 8.837.079


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
752.338 686.566
Dönem Karı (Zararı)
67.162 -444.423
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
548.719 881.774
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.000 2.232
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.492 320
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 399.337 391.875
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
230.209 516.724
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-55.900 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-55.900 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -38.220 -25.008
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.199 -4.369
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.199 -4.369
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
136.457 249.215
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.112 8.163
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.009 6.122
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
132.526 200.100
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7.395 3.731
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.152 -24.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-259 -40
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.954 62.119
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
68.932 -8.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.232 2.338
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
752.338 686.566
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.681 -106.904
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.733 -1.063
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.888 7.769
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -20.619 -147.685
Alınan Temettüler
3 34.145 34.075
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-763.192 -986.765
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.501.323 1.871.171
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.913.207 -2.296.836
Ödenen Faiz
-392.067 -593.494
Alınan Faiz
40.759 32.394
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
827 -407.103
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
650 10.462
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 1.477 -396.641
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 143.005 733.572
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 144.482 336.931


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 144.482 143.276
Finansal Yatırımlar
0 29.977
Ticari Alacaklar
8 167.475 100.839
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13.954 16.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
153.521 83.894
Diğer Alacaklar
286 132
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
286 132
Stoklar
10 790.773 923.299
Peşin Ödenmiş Giderler
7 5.902 13.319
Diğer Dönen Varlıklar
17.937 10.764
ARA TOPLAM
1.126.855 1.221.606
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.126.855 1.221.606
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 10.383 3.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.383 3.061
Diğer Alacaklar
2.803 2.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.803 2.743
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 405.719 401.643
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 11.774.633 11.736.607
Maddi Duran Varlıklar
12 320.715 346.446
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.442 1.713
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.442 1.713
Peşin Ödenmiş Giderler
7 990 968
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.517.685 12.493.181
TOPLAM VARLIKLAR
13.644.540 13.714.787
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.361.311 1.647.691
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 632.569 532.244
Ticari Borçlar
8 74.581 71.429
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37.217 31.639
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37.364 39.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.480 2.265
Diğer Borçlar
57.018 88.972
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37.347 67.144
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.671 21.828
Türev Araçlar
0 55.900
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 55.900
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 141.833 72.636
Kısa Vadeli Karşılıklar
7 26.543 20.205
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 10.130 4.404
ARA TOPLAM
2.306.465 2.495.746
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.306.465 2.495.746
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.499.530 2.447.393
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 265
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.466 1.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.466 1.466
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.500.996 2.449.124
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.807.461 4.944.870
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.837.079 8.769.917
Ödenmiş Sermaye
13 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.930 -5.930
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.421 74.421
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.675.656 7.382.655
Net Dönem Karı veya Zararı
67.162 293.001
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.837.079 8.769.917
TOPLAM KAYNAKLAR
13.644.540 13.714.787


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.023.173 776.417 427.650 325.772
Satışların Maliyeti
14 -250.801 -332.337 -104.400 -126.299
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
772.372 444.080 323.250 199.473
BRÜT KAR (ZARAR)
772.372 444.080 323.250 199.473
Genel Yönetim Giderleri
15 -54.933 -24.959 -20.768 -10.819
Pazarlama Giderleri
15 -6.710 -25.179 -3.261 -3.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.950 5.340 9.959 2.117
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.392 -4.511 -12.531 -911
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
706.287 394.771 296.649 186.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 38.220 25.008 17.536 12.307
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
744.507 419.779 314.185 198.666
Finansman Gelirleri
16 96.393 31.244 48.527 8.048
Finansman Giderleri
16 -773.738 -895.446 -209.136 -383.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.162 -444.423 153.576 -177.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
67.162 -444.423 153.576 -177.216
DÖNEM KARI (ZARARI)
67.162 -444.423 153.576 -177.216
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
67.162 -444.423 153.576 -177.216
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp) / Kazanç 17 0,07000000 -0,44000000 0,15000000 -0,18000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.162 -444.423 153.576 -177.216
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
67.162 -444.423 153.576 -177.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974971


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.