KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 19:19
KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.966 865.662 8.478.946 8.478.946
Transferler
166 865.496 -865.662 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-267.807 -267.807 -267.807
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.123 -1.123 -1.123
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.830 25.770 74.421 7.383.462 -267.807 8.210.016 8.210.016
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.383.462 293.734 8.771.457 8.771.457
Transferler
293.734 -293.734 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.833 -83.833 -83.833
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.677.196 -83.833 8.687.624 8.687.624


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
282.966 359.645
Dönem Karı (Zararı)
-83.833 -267.807
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
431.712 512.634
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.875 536
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.533 276
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 230.778 258.388
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
246.281 270.504
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.580 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-24.580 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -20.684 -12.701
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.425 -4.369
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.425 -4.369
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-64.913 114.851
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.629 5.094
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.696 6.319
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
72.100 98.766
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-206 -23.236
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.125 -8.091
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.817 52.012
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26.815 -7.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.355 -8.968
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
282.966 359.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -33
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
14.584 -56.842
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.716 -676
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.270 7.769
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -21.119 -98.010
Alınan Temettüler
3 34.144 34.075
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
238.991 -546.150
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.328.706 1.687.351
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-869.998 -1.932.692
Ödenen Faiz
-239.259 -326.108
Alınan Faiz
19.542 25.299
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
536.541 -243.347
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 536.541 -243.347
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 142.452 733.346
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 678.993 489.999


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 683.002 142.723
Finansal Yatırımlar
35.629 29.977
Ticari Alacaklar
8 171.303 100.973
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 19.629 21.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
151.674 79.517
Diğer Alacaklar
138 85
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
138 85
Stoklar
10 850.639 922.739
Peşin Ödenmiş Giderler
7 13.400 13.196
Diğer Dönen Varlıklar
16.555 9.878
ARA TOPLAM
1.770.666 1.219.571
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.770.666 1.219.571
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
484 484
Ticari Alacaklar
8 9.893 3.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.893 3.061
Diğer Alacaklar
2.734 2.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.734 2.743
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 388.183 401.643
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 12.058.731 12.038.457
Maddi Duran Varlıklar
41.049 43.261
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.041 993
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.041 993
Peşin Ödenmiş Giderler
7 970 968
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.503.085 12.491.610
TOPLAM VARLIKLAR
14.273.751 13.711.181
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.548.785 1.647.691
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 811.570 532.244
Ticari Borçlar
8 64.226 68.351
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 27.795 30.470
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
36.431 37.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.944 1.715
Diğer Borçlar
18.900 88.716
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
464 67.144
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.436 21.572
Türev Araçlar
31.321 55.900
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
31.321 55.900
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 98.763 71.683
Kısa Vadeli Karşılıklar
7 20.205 20.205
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20.205 20.205
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 2.186 4.095
ARA TOPLAM
2.597.900 2.490.600
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.597.900 2.490.600
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.986.761 2.447.393
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 265
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.466 1.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.466 1.466
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.988.227 2.449.124
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.586.127 4.939.724
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.687.624 8.771.457
Ödenmiş Sermaye
12 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.930 -5.930
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.421 74.421
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.677.196 7.383.462
Net Dönem Karı veya Zararı
-83.833 293.734
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.687.624 8.771.457
TOPLAM KAYNAKLAR
14.273.751 13.711.181


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 586.472 448.826 329.568 117.401
Satışların Maliyeti
13 -139.426 -204.932 -75.061 -67.820
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
447.046 243.894 254.507 49.581
BRÜT KAR (ZARAR)
447.046 243.894 254.507 49.581
Genel Yönetim Giderleri
14 -29.587 -13.925 -19.243 -4.327
Pazarlama Giderleri
14 -3.223 -21.678 -1.068 -14.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.774 3.156 669 1.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.756 -3.579 -2.396 -1.265
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
412.254 207.868 232.469 31.448
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 20.684 12.701 12.448 5.429
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
432.938 220.569 244.917 36.877
Finansman Gelirleri
15 47.859 23.277 31.888 11.500
Finansman Giderleri
15 -564.630 -511.653 -244.626 -210.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-83.833 -267.807 32.179 -161.840
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-83.833 -267.807 32.179 -161.840
DÖNEM KARI (ZARARI)
-83.833 -267.807 32.179 -161.840
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-83.833 -267.807 32.179 -161.840
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp 16 -0,08000000 -0,27000000 0,03000000 -0,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-83.833 -267.807 32.179 -161.840
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-83.833 -267.807 32.179 -161.840http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958808


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: 0,00% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 21.09.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,6295 Değişim: 0,03%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6441
Açılış: 8,6272
10,1267 Değişim: 0,09%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1399
Açılış: 10,1172
492,60 Değişim: 0,07%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 493,42
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.