KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2021 - 18:12
KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.031 865.790 8.478.139 8.478.139
Transferler
865.790 -865.790 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.701 -105.701 -105.701
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.123 -1.123 -1.123
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.830 25.770 74.255 7.382.821 -105.701 8.371.315 8.371.315
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.382.655 293.001 8.769.917 8.769.917
Transferler
293.001 -293.001 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.129 -117.129 -117.129
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.675.656 -117.129 8.652.788 8.652.788


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
261.324 301.136
Dönem Karı (Zararı)
-117.129 -105.701
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
238.310 359.850
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.914 263
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.320 4.096
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 99.721 188.637
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
147.601 174.126
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.585 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -4.585 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -8.236 -7.272
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.425 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.425 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
140.143 45.604
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.616 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.181 -2.170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-174 6.284
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
34.916 87.526
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-312 -16.925
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.275 -32.831
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
130.632 -5.286
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21.595 3.083
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-442 5.923
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
261.324 299.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 1.383
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
25.504 -30.070
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43 1.019
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.049 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.270 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.003 -40.523
Alınan Temettüler
3 34.243 9.434
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-162.623 -506.332
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 519.235 762.555
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -580.635 -1.007.604
Ödenen Faiz
-112.734 -277.436
Alınan Faiz
11.511 16.153
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 124.205 -235.266
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
124.205 -235.266
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 143.005 733.572
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 267.210 498.306


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 267.357 143.276
Finansal Yatırımlar
13 33.593 29.977
Ticari Alacaklar
8 127.603 100.839
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15.869 16.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
111.734 83.894
Diğer Alacaklar
316 132
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
316 132
Stoklar
10 888.383 923.299
Peşin Ödenmiş Giderler
7 13.629 13.319
Diğer Dönen Varlıklar
11.806 10.764
ARA TOPLAM
1.342.687 1.221.606
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.342.687 1.221.606
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 8.013 3.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.013 3.061
Diğer Alacaklar
2.733 2.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.733 2.743
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 375.636 401.643
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 11.740.765 11.736.607
Maddi Duran Varlıklar
11 350.613 346.446
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.638 1.713
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.638 1.713
Peşin Ödenmiş Giderler
7 970 968
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.480.368 12.493.181
TOPLAM VARLIKLAR
13.823.055 13.714.787
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.307.300 1.647.691
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.067.012 532.244
Ticari Borçlar
8 59.154 71.429
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27.879 31.639
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
31.275 39.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.108 2.265
Diğer Borçlar
219.604 88.972
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
201.184 67.144
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.420 21.828
Türev Araçlar
51.315 55.900
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 51.315 55.900
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 94.231 72.636
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.060 20.205
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25.060 20.205
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 5.160 4.404
ARA TOPLAM
2.830.944 2.495.746
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.830.944 2.495.746
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.337.592 2.447.393
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
265 265
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.466 1.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.466 1.466
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.339.323 2.449.124
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.170.267 4.944.870
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.652.788 8.769.917
Ödenmiş Sermaye
15 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.930 -5.930
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.421 74.421
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.675.656 7.382.655
Net Dönem Karı veya Zararı
-117.129 293.001
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.652.788 8.769.917
TOPLAM KAYNAKLAR
13.823.055 13.714.787


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 261.389 332.378
Satışların Maliyeti
16 -67.673 -137.625
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
193.716 194.753
BRÜT KAR (ZARAR)
193.716 194.753
Genel Yönetim Giderleri
17 -12.592 -9.698
Pazarlama Giderleri
17 -2.273 -7.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.258 1.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.428 -2.325
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.681 176.777
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 8.236 7.272
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
186.917 184.049
Finansman Gelirleri
18 15.972 11.778
Finansman Giderleri
18 -320.018 -301.528
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-117.129 -105.701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-117.129 -105.701
DÖNEM KARI (ZARARI)
-117.129 -105.701
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-117.129 -105.701
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp 19 -0,12000000 -0,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-117.129 -105.701
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-117.129 -105.701http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936231


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7363 Değişim: 0,19%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3679 Değişim: -0,28%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,35 Değişim: -0,36%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.