KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2021 - 18:12
KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.966 865.662 8.478.946 8.478.946
Transferler
865.662 -865.662
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.966 -105.966 -105.966
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.123 -1.123 -1.123
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.830 25.770 74.255 7.383.628 -105.966 8.371.857 8.371.857
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.383.462 293.734 8.771.457 8.771.457
Transferler
293.734 -293.734
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-116.010 -116.010 -116.010
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.677.196 -116.010 8.655.447 8.655.447


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
256.606 298.648
Dönem Karı (Zararı)
-116.010 -105.966
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
232.421 359.814
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.212 263
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 3.322 4.105
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 95.532 188.592
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
147.601 174.126
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.010 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.425 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.585 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -8.236 -7.272
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
140.195 43.405
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.616 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.697 -1.687
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 6.318
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
34.968 87.526
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-314 -17.745
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.312 -37.757
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
130.619 -5.339
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21.465 4.261
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73 7.828
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
256.606 297.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 1.395
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
25.466 -30.204
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 5 885
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.320 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.270 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -11.732 -40.523
Alınan Temettüler
3 34.243 9.434
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-158.434 -503.645
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
519.235 762.555
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-580.635 -1.004.954
Ödenen Faiz
-108.545 -277.399
Alınan Faiz
11.511 16.153
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
123.638 -235.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 123.638 -235.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 142.452 733.346
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 266.090 498.145


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 266.237 142.723
Finansal Yatırımlar
13 33.593 29.977
Ticari Alacaklar
8 127.251 100.973
İlişkili Taraflardan Ticacari Alacaklar
109.126 79.517
Diğer Alacaklar
85 85
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
85 85
Stoklar
10 887.771 922.739
Peşin Ödenmiş Giderler
7 13.506 13.196
Diğer Dönen Varlıklar
10.156 9.878
ARA TOPLAM
1.338.599 1.219.571
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.338.599 1.219.571
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
484 484
Ticari Alacaklar
8 8.013 3.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.013 3.061
Diğer Alacaklar
2.734 2.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.734 2.743
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 375.636 401.643
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 12.049.344 12.038.457
Maddi Duran Varlıklar
11 42.381 43.261
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
978 993
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
978 993
Peşin Ödenmiş Giderler
7 972 968
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.480.542 12.491.610
TOPLAM VARLIKLAR
13.819.141 13.711.181
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.307.300 1.647.691
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.067.012 532.244
Ticari Borçlar
8 55.039 68.351
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25.699 30.470
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
29.340 37.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.729 1.715
Diğer Borçlar
219.335 88.716
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
201.184 67.144
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.151 21.572
Türev Araçlar
51.315 55.900
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 51.315 55.900
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 93.148 71.683
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.060 20.205
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 4.433 4.095
ARA TOPLAM
2.824.371 2.490.600
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.824.371 2.490.600
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.337.592 2.447.393
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
265 265
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.466 1.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.466 1.466
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.339.323 2.449.124
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.163.694 4.939.724
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.655.447 8.771.457
Ödenmiş Sermaye
15 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.930 -5.930
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.421 74.421
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.677.196 7.383.462
Net Dönem Karı veya Zararı
-116.010 293.734
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.655.447 8.771.457
TOPLAM KAYNAKLAR
13.819.141 13.711.181


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 256.904 331.425
Satışların Maliyeti
16 -64.365 -137.112
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
192.539 194.313
BRÜT KAR (ZARAR)
192.539 194.313
Genel Yönetim Giderleri
17 -10.344 -9.599
Pazarlama Giderleri
17 -2.155 -7.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.105 1.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.359 -2.314
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
179.786 176.419
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 8.236 7.272
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
188.022 183.691
Finansman Gelirleri
18 15.972 11.778
Finansman Giderleri
18 -320.004 -301.435
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-116.010 -105.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-116.010 -105.966
DÖNEM KARI (ZARARI)
-116.010 -105.966
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-116.010 -105.966
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp 19 -0,12000000 -0,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-116.010 -105.966
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-116.010 -105.966http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936229


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 0,54% Hacim : 12.404 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.399
Açılış: 1.388
8,7737 Değişim: 0,42%
Düşük 8,7218 21.06.2021 Yüksek 8,7955
Açılış: 8,7373
10,4616 Değişim: 0,90%
Düşük 10,3648 21.06.2021 Yüksek 10,4711
Açılış: 10,3678
502,86 Değişim: 1,45%
Düşük 496,09 21.06.2021 Yüksek 504,53
Açılış: 496,09
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.