KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2021 - 22:10
KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.287.204 7.613.718 7.613.718
Transferler
1.287.204 -1.287.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
865.790 865.790 865.790
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.369 -1.369 -1.369
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.031 865.790 8.478.139 8.478.139
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.031 865.790 8.478.139 8.478.139
Transferler
166 865.624 -865.790
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
293.001 293.001 293.001
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.223 -1.223 -1.223
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 74.421 7.382.655 293.001 8.769.917 8.769.917


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
918.827 542.638
Dönem Karı (Zararı)
293.001 865.790
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
308.502 -304.467
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.967 1.269
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
51.605 9.093
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.561 9.093
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11, 22 50.044 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.457 4.598
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 494.750 431.479
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
488.824 279.481
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-687.965 -954.121
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -743.865 -954.121
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 55.900 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 -42.767 -76.266
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.369 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.369 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
317.572 -18.427
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.831 57.427
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.553 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
287.267 140.611
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11.666 -7.675
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.901 29.084
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.601 -6.401
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-11.078 -13.605
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
633 -217.868
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
919.075 542.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -248 -258
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-174.177 -87.108
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -29.977 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.233 -14.410
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.769 8.893
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -162.811 -110.739
Alınan Temettüler
15 34.075 29.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.335.217 74.902
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.896.800 3.645.546
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.613.241 -3.312.447
Ödenen Faiz
-660.299 -303.950
Alınan Faiz
41.523 45.753
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-590.567 530.432
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -590.567 530.432
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 733.572 203.140
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 143.005 733.572


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 143.276 739.111
Finansal Yatırımlar
5 29.977 0
Ticari Alacaklar
8 100.839 116.289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 25 16.945 22.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 83.894 94.235
Diğer Alacaklar
14 132 137
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14 132 137
Stoklar
10 923.299 1.105.159
Peşin Ödenmiş Giderler
7 13.319 22.111
Diğer Dönen Varlıklar
13 10.764 12.282
ARA TOPLAM
1.221.606 1.995.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.221.606 1.995.089
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 3.061 2.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 3.061 2.003
Diğer Alacaklar
2.743 9.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.743 9.290
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 401.643 394.174
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 11.736.607 11.267.894
Maddi Duran Varlıklar
11 346.446 46.820
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.713 961
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.713 961
Peşin Ödenmiş Giderler
7 968 3.842
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.493.181 11.724.984
TOPLAM VARLIKLAR
13.714.787 13.720.073
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.647.691 165.883
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 532.244 1.788.539
Ticari Borçlar
8 71.429 128.330
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8, 25 31.639 54.141
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 39.790 74.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.265 1.560
Diğer Borçlar
14 88.972 22.371
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 67.144 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 21.828 22.371
Türev Araçlar
55.900 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 55.900 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 72.636 83.979
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 20.205 14.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.404 5.868
ARA TOPLAM
2.495.746 2.211.108
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.495.746 2.211.108
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.447.393 3.029.817
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
265 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.466 1.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.466 1.009
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.449.124 3.030.826
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.944.870 5.241.934
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.769.917 8.478.139
Ödenmiş Sermaye
18 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.930 -4.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.421 74.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.382.655 6.517.031
Net Dönem Karı veya Zararı
293.001 865.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.769.917 8.478.139
TOPLAM KAYNAKLAR
13.714.787 13.720.073


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.105.948 991.087
Satışların Maliyeti
19 -430.033 -308.374
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
675.915 682.713
BRÜT KAR (ZARAR)
675.915 682.713
Genel Yönetim Giderleri
20 -57.707 -65.312
Pazarlama Giderleri
20 -25.645 -12.189
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 755.054 967.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -53.739 -4.739
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.293.878 1.567.759
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 42.767 76.266
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.336.645 1.644.025
Finansman Gelirleri
23 36.255 50.095
Finansman Giderleri
23 -1.079.899 -828.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
293.001 865.790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
293.001 865.790
DÖNEM KARI (ZARARI)
293.001 865.790
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
293.001 865.790
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 0,29000000 0,87000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
293.001 865.790
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
293.001 865.790http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916710


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.378 Değişim: 0,18% Hacim : 19.230 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.353 13.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.380
8,1150 Değişim: 0,11%
Düşük 8,0993 14.04.2021 Yüksek 8,1167
Açılış: 8,1057
9,6998 Değişim: 0,03%
Düşük 9,6848 14.04.2021 Yüksek 9,7072
Açılış: 9,6971
455,12 Değişim: 0,24%
Düşük 450,99 13.04.2021 Yüksek 458,54
Açılış: 454,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.