KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 - 19:08
KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.287.204 7.613.718 7.613.718
Transferler
1.287.204 -1.287.204 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.825 -61.825 -61.825
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.369 -1.369 -1.369
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.031 -61.825 7.550.524 7.550.524
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.031 865.790 8.478.139 8.478.139
Transferler
166 865.624 -865.790 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-444.423 -444.423 -444.423
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.123 -1.123 -1.123
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.830 25.770 74.421 7.382.655 -444.423 8.032.593 8.032.593


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
686.566 223.350
Dönem Karı (Zararı)
-444.423 -61.825
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
881.774 349.791
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.232 310
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
280 4.500
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
280 4.500
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40 7.116
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 391.875 304.656
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
516.724 63.914
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -25.008 -30.705
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.369 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.369 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
249.255 -67.646
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.163 63.460
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.122 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
200.100 44.902
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.731 3.442
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.798 -18.209
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.119 -145.539
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-8.520 -16.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.338 428
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.338 428
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
686.606 220.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-40 -265
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 3.295
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-106.904 -14.787
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.787
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.063 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.769 6.384
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -147.685 -55.106
Alınan Temettüler
3 34.075 29.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-986.765 398.246
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.871.171 3.431.370
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.296.836 -2.814.321
Ödenen Faiz
-593.494 -248.537
Alınan Faiz
32.394 29.734
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-407.103 606.809
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.462 13.859
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -396.641 620.668
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 733.572 203.140
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 336.931 823.808


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 338.081 739.111
Ticari Alacaklar
8 109.167 116.289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18.372 22.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
90.795 94.235
Diğer Alacaklar
594 137
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
594 137
Stoklar
10 905.059 1.105.159
Peşin Ödenmiş Giderler
7 21.252 22.111
Diğer Dönen Varlıklar
10.518 12.282
ARA TOPLAM
1.384.671 1.995.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.384.671 1.995.089
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 1.472 2.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.472 2.003
Diğer Alacaklar
2.711 9.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.711 9.290
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 383.984 394.174
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 11.412.179 11.267.894
Maddi Duran Varlıklar
45.582 46.820
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.030 961
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.030 961
Peşin Ödenmiş Giderler
7 971 3.842
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.847.929 11.724.984
TOPLAM VARLIKLAR
13.232.600 13.720.073
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 508.097 165.883
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.473.823 1.788.539
Ticari Borçlar
8 103.532 128.330
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
52.398 54.141
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
51.134 74.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.704 1.560
Diğer Borçlar
84.490 22.371
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
57.330 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
27.160 22.371
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 75.459 83.979
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.695 14.578
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18.695 14.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 3.114 5.868
ARA TOPLAM
2.268.914 2.211.108
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.268.914 2.211.108
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.930.084 3.029.817
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.009 1.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.009 1.009
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.931.093 3.030.826
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.200.007 5.241.934
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.032.593 8.478.139
Ödenmiş Sermaye
12 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.830 -4.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.421 74.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.382.655 6.517.031
Net Dönem Karı veya Zararı
-444.423 865.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.032.593 8.478.139
TOPLAM KAYNAKLAR
13.232.600 13.720.073


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 776.417 692.071 325.772 257.448
Satışların Maliyeti
13 -332.337 -216.661 -126.299 -89.993
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
444.080 475.410 199.473 167.455
BRÜT KAR (ZARAR)
444.080 475.410 199.473 167.455
Genel Yönetim Giderleri
14 -24.959 -44.483 -10.819 -14.956
Pazarlama Giderleri
14 -25.179 -2.843 -3.501 -1.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.340 17.227 2.117 12.620
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.511 -4.818 -911 -69
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
394.771 440.493 186.359 163.847
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 25.008 30.705 12.307 10.253
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
419.779 471.198 198.666 174.100
Finansman Gelirleri
15 31.244 29.442 8.048 7.811
Finansman Giderleri
15 -895.446 -562.465 -383.930 -46.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-444.423 -61.825 -177.216 135.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-444.423 -61.825 -177.216 135.492
DÖNEM KARI (ZARARI)
-444.423 -61.825 -177.216 135.492
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-444.423 -61.825 -177.216 135.492
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 16 -0,44000000 -0,06000000 -0,18000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-444.423 -61.825 -177.216 135.492
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-444.423 -61.825 -177.216 135.492http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886911


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.404 Değişim: 1,22% Hacim : 24.573 Mio.TL Son veri saati : 16:36
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.404
Açılış: 2.387
16,3629 Değişim: 1,79%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,3695
Açılış: 16,0758
17,4596 Değişim: 0,94%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,4704
Açılış: 17,2966
973,57 Değişim: 0,76%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 977,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.