KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 22:14
KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.287.204 7.613.718 7.613.718
Transferler
1.287.204 -1.287.204 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-197.317 -197.317 -197.317
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.137 -1.137 -1.137
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -4.475 25.770 74.255 6.517.031 -197.317 7.415.264 7.415.264
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.031 865.790 8.478.139 8.478.139
Transferler
166 865.624 -865.790 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-267.207 -267.207 -267.207
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.123 -1.123 -1.123
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.830 25.770 74.421 7.382.655 -267.207 8.209.809 8.209.809


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
360.449 170.505
Dönem Karı (Zararı)
-267.207 -197.317
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
512.495 455.684
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
536 177
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
278 32.706
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 258.474 187.823
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
270.277 257.904
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -12.701 -20.452
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.369 -2.474
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.369 -2.474
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
115.194 -80.315
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.053 28.536
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.280 9.741
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
98.766 17.502
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-21.461 1.575
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.843 -9.683
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.984 -120.092
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-8.773 -7.894
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.812 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
360.482 178.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-33 -265
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -7.282
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.591 5.838
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-425 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.769 3.005
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -98.010 -28.940
Alınan Temettüler
3 34.075 29.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-547.255 76.239
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.686.097 1.161.535
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.932.458 -957.448
Ödenen Faiz
-326.112 -149.376
Alınan Faiz
25.218 21.528
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-243.397 252.582
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 2.298
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -243.397 254.880
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 733.572 203.140
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 490.175 458.020


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 493.692 739.111
Ticari Alacaklar
8 110.657 116.289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16.924 22.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
93.733 94.235
Diğer Alacaklar
504 137
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
504 137
Stoklar
10 1.006.393 1.105.159
Peşin Ödenmiş Giderler
7 34.462 22.111
Diğer Dönen Varlıklar
19.741 12.282
ARA TOPLAM
1.665.449 1.995.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.665.449 1.995.089
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 2.309 2.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.309 2.003
Diğer Alacaklar
2.643 9.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.643 9.290
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 371.677 394.174
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 11.359.295 11.267.894
Maddi Duran Varlıklar
46.714 46.820
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
956 961
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
956 961
Peşin Ödenmiş Giderler
7 12.952 3.842
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.796.546 11.724.984
TOPLAM VARLIKLAR
13.461.995 13.720.073
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 509.736 165.883
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 971.345 1.788.539
Ticari Borçlar
8 120.487 128.330
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
68.907 54.141
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
51.580 74.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.577 1.560
Diğer Borçlar
74.355 22.371
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
48.198 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
26.157 22.371
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 75.206 83.979
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.583 14.578
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.583 14.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 1.261 5.868
ARA TOPLAM
1.768.550 2.211.108
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.768.550 2.211.108
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.482.627 3.029.817
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.009 1.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.009 1.009
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.483.636 3.030.826
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.252.186 5.241.934
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.209.809 8.478.139
Ödenmiş Sermaye
12 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.830 -4.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.421 74.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.382.655 6.517.031
Net Dönem Karı veya Zararı
-267.207 865.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.209.809 8.478.139
TOPLAM KAYNAKLAR
13.461.995 13.720.073


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 450.645 434.623 118.267 228.315
Satışların Maliyeti
13 -206.038 -126.668 -68.413 -72.223
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
244.607 307.955 49.854 156.092
BRÜT KAR (ZARAR)
244.607 307.955 49.854 156.092
Genel Yönetim Giderleri
14 -14.140 -29.527 -4.442 -15.017
Pazarlama Giderleri
14 -21.678 -1.640 -14.210 -894
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.223 4.607 1.705 1.454
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.600 -4.749 -1.274 -2.354
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
208.412 276.646 31.633 139.281
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 12.701 20.452 5.429 11.444
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
221.113 297.098 37.062 150.725
Finansman Gelirleri
15 23.196 21.631 11.417 14.135
Finansman Giderleri
15 -511.516 -516.046 -209.984 -218.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-267.207 -197.317 -161.505 -53.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-267.207 -197.317 -161.505 -53.514
DÖNEM KARI (ZARARI)
-267.207 -197.317 -161.505 -53.514
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-267.207 -197.317 -161.505 -53.514
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp 16 -0,27000000 -0,20000000 -0,16000000 -0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-267.207 -197.317 -161.505 -53.514
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-267.207 -197.317 -161.505 -53.514http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869847


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.