KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2020 - 22:42
KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.195 25.770 65.153 4.833.821 455.108 6.378.657 6.378.657
Transferler
9.102 446.006 -455.108
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.288.139 1.288.139 1.288.139
Kar Payları
15 -50.000 -50.000 -50.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
12 -2.143 -2.143 -2.143
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.288.139 7.614.653 7.614.653
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.288.139 7.614.653 7.614.653
Transferler
1.288.139 -1.288.139
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
865.662 865.662 865.662
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
12 -1.369 -1.369 -1.369
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.966 865.662 8.478.946 8.478.946


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
545.400 269.370
Dönem Karı (Zararı)
865.662 1.288.139
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-304.928 -649.482
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.269 1.241
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7 13.674 4.178
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 431.410 250.445
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
279.106 843.866
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-954.121 -1.694.848
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8 -954.121 -1.694.571
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -277
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-76.266 -54.364
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.105 -368.544
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
57.281 18.568
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
140.611 324.350
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.358 39.258
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.739 -21.114
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.295 -7.037
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-13.435 -857.826
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-217.648 135.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-217.648 135.257
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
545.629 270.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-229 -743
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-87.059 -111.061
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.361 -1.465
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.893 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -110.739 -128.985
Alınan Temettüler
12 29.148 19.389
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.321 -550.844
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.642.896 1.048.123
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.312.447 -1.318.397
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 72
Ödenen Temettüler
0 -50.000
Ödenen Faiz
-303.723 -301.243
Alınan Faiz
45.595 70.601
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
530.662 -392.535
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 530.662 -392.535
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 202.684 595.219
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 733.346 202.684


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 738.885 203.881
Ticari Alacaklar
7 115.683 173.382
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,23 22.501 30.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 93.182 142.509
Diğer Alacaklar
11 124 3.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 124 3.101
Stoklar
9 1.105.159 1.261.004
Peşin Ödenmiş Giderler
6 18.715 14.196
Diğer Dönen Varlıklar
10 12.071 13.697
ARA TOPLAM
1.990.637 1.669.261
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.990.637 1.669.261
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
484 109
Ticari Alacaklar
7 2.003 10.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.003 10.661
Diğer Alacaklar
9.290 9.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.290 9.293
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 394.174 348.425
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 11.290.632 10.219.431
Maddi Duran Varlıklar
22.375 9.145
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
652 790
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
652 790
Peşin Ödenmiş Giderler
6 3.842 4.003
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.723.452 10.601.857
TOPLAM VARLIKLAR
13.714.089 12.271.118
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 163.233 258.038
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.788.539 1.685.608
Ticari Borçlar
7 126.849 98.110
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,23 54.540 30.291
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 72.309 67.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.524 1.753
Diğer Borçlar
11 21.946 28.241
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 21.946 28.241
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 81.729 95.164
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 14.578 9.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 14.578 9.807
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 5.916 175.869
ARA TOPLAM
2.204.314 2.352.590
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.204.314 2.352.590
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.029.817 2.250.389
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.009 1.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.009 1.182
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 3 52.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.030.829 2.303.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.235.143 4.656.465
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.478.946 7.614.653
Ödenmiş Sermaye
15 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.707 -3.338
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.255 74.255
Yasal Yedekler
74.255 74.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.517.966 5.229.827
Net Dönem Karı veya Zararı
865.662 1.288.139
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.478.946 7.614.653
TOPLAM KAYNAKLAR
13.714.089 12.271.118


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 987.537 1.952.909
Satışların Maliyeti
16 -305.548 -1.067.600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
681.989 885.309
BRÜT KAR (ZARAR)
681.989 885.309
Genel Yönetim Giderleri
17 -64.938 -51.371
Pazarlama Giderleri
17 -12.021 -5.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 967.195 1.777.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.689 -1.404
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.567.536 2.603.895
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 76.266 54.364
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.643.802 2.658.259
Finansman Gelirleri
20 49.937 64.657
Finansman Giderleri
20 -828.077 -1.434.777
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
865.662 1.288.139
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
865.662 1.288.139
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
865.662 1.288.139
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
865.662 1.288.139
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanz/Zarar 21 0,87000000 1,29000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
865.662 1.288.139
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
865.662 1.288.139http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825873


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.431 Değişim: -0,78% Hacim : 12.401 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.431 16.06.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5973 Değişim: 0,47%
Düşük 8,4976 16.06.2021 Yüksek 8,6136
Açılış: 8,5574
10,3727 Değişim: -0,09%
Düşük 10,2797 16.06.2021 Yüksek 10,4101
Açılış: 10,3823
508,85 Değişim: -0,51%
Düşük 507,94 16.06.2021 Yüksek 513,34
Açılış: 511,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.