KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 20:42
KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.195 25.770 65.153 4.833.821 455.108 6.378.657 6.378.657
Transferler
455.108 -455.108 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
150.347 150.347 150.347
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3 -1.084 -1.084 -1.084
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -2.279 25.770 65.153 5.288.929 150.347 6.527.920 6.527.920
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.288.139 7.614.653 7.614.653
Transferler
1.288.139 -1.288.139 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-143.950 -143.950 -143.950
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3 -821 -821 -821
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -4.159 25.770 74.255 6.517.966 -143.950 7.469.882 7.469.882


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
110.275 70.881
Dönem Karı (Zararı)
-143.950 150.361
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
284.210 168.831
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
93 264
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 8.169 16.021
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 82.027 49.677
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
202.929 106.723
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.399
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.399
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -9.008 -6.253
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.886 -247.199
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.987 12.947
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.576 178.751
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
610 5.621
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.304 -36.262
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-378 -414
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-13.464 -448.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.239 40.385
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10.239 40.385
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
110.374 71.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-99 -1.112
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.926 -34.578
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-375 -109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
266 -4.798
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -10.898 -31.995
Alınan Temettüler
3 7.081 2.324
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.779 -297.214
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
722.058 111.300
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-568.610 -362.707
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 72
Ödenen Faiz
-82.249 -60.936
Alınan Faiz
7.580 15.057
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
185.128 -260.911
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.704 5.063
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.832 -255.848
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 202.684 595.219
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 389.516 339.371


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 390.629 203.881
Ticari Alacaklar
8 161.705 173.382
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25.913 30.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
135.792 142.509
Diğer Alacaklar
21.867 12.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.867 12.394
Stoklar
10 1.283.580 1.261.004
Peşin Ödenmiş Giderler
7 13.745 14.196
Diğer Dönen Varlıklar
3.458 13.697
ARA TOPLAM
1.874.984 1.678.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.874.984 1.678.554
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
484 109
Ticari Alacaklar
8 7.998 10.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.998 10.661
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 349.531 348.425
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 10.230.329 10.219.431
Maddi Duran Varlıklar
8.846 9.145
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
730 790
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
730 790
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.844 4.003
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.601.762 10.592.564
TOPLAM VARLIKLAR
12.476.746 12.271.118
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 595.970 258.038
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.432.023 1.685.608
Ticari Borçlar
8 79.806 98.110
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20.680 30.291
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
59.126 67.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.786 1.753
Diğer Borçlar
31.233 28.241
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
31.233 28.241
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 81.700 95.164
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.590 9.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.590 9.807
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 181.607 175.869
ARA TOPLAM
2.421.715 2.352.590
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.421.715 2.352.590
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.531.397 2.250.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.182 1.182
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
7 52.570 52.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.585.149 2.303.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.006.864 4.656.465
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.469.882 7.614.653
Ödenmiş Sermaye
12 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.159 -3.338
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.255 74.255
Yasal Yedekler
74.255 74.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.517.966 5.229.827
Net Dönem Karı veya Zararı
-143.950 1.288.139
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.469.882 7.614.653
TOPLAM KAYNAKLAR
12.476.746 12.271.118


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 205.203 673.528
Satışların Maliyeti
13 -53.522 -327.297
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
151.681 346.231
BRÜT KAR (ZARAR)
151.681 346.231
Genel Yönetim Giderleri
14 -14.442 -9.771
Pazarlama Giderleri
14 -746 -4.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.113 12.271
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.409 -2.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
137.197 341.783
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 9.008 6.253
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
146.205 348.036
Finansman Gelirleri
15 7.496 15.129
Finansman Giderleri
15 -297.651 -212.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-143.950 150.361
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-143.950 150.361
DÖNEM KARI (ZARARI)
-143.950 150.361
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-143.950 150.361
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Zara) 16 -0,14000000 0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-143.950 150.361
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-143.950 150.361http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763381


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4678 Değişim: -0,29%
Düşük 13,4349 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2654 Değişim: -0,23%
Düşük 15,2296 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
798,49 Değişim: -0,25%
Düşük 796,92 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.