KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 20:42
KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.195 25.770 65.153 4.833.821 455.108 6.378.657 6.378.657
Transferler
455.108 -455.108 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
150.347 150.347 150.347
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3 -1.084 -1.084 -1.084
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -2.279 25.770 65.153 5.288.929 150.347 6.527.920 6.527.920
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.287.204 7.613.718 7.613.718
Transferler
1.287.204 -1.287.204 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-143.803 -143.803 -143.803
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3 -821 -821 -821
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -4.159 25.770 74.255 6.517.031 -143.803 7.469.094 7.469.094


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.972 70.878
Dönem Karı (Zararı)
-143.803 150.347
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
284.241 168.828
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
93 264
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 8.197 16.021
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 82.030 49.674
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
202.929 106.723
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.399
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.399
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -9.008 -6.253
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.367 -247.185
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.672 12.947
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.576 178.751
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
630 5.619
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.118 -36.240
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-462 -410
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-14.576 -448.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.063 40.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10.063 40.375
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
110.071 71.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-99 -1.112
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.968 -34.469
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-151 -4.798
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -10.898 -31.995
Alınan Temettüler
3 7.081 2.324
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.776 -297.211
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
722.058 111.300
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-568.610 -362.707
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 72
Ödenen Faiz
-82.252 -60.936
Alınan Faiz
7.580 15.060
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
184.780 -260.802
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.704 5.063
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.484 -255.739
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 203.140 595.219
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 389.624 339.480


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 390.737 204.337
Ticari Alacaklar
8 160.790 174.151
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24.480 30.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
136.310 143.451
Diğer Alacaklar
21.872 12.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.872 12.398
Stoklar
10 1.283.580 1.261.004
Peşin Ödenmiş Giderler
7 13.804 14.275
Diğer Dönen Varlıklar
3.789 13.852
ARA TOPLAM
1.874.572 1.680.017
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.874.572 1.680.017
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 7.998 10.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.998 10.661
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 349.531 348.425
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 10.154.431 10.143.533
Maddi Duran Varlıklar
86.759 86.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.099 1.060
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.099 1.060
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.844 4.003
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.603.662 10.594.422
TOPLAM VARLIKLAR
12.478.234 12.274.439
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 595.970 258.038
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.432.023 1.685.608
Ticari Borçlar
8 80.128 99.246
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20.500 30.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
59.628 69.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.880 1.818
Diğer Borçlar
31.753 28.772
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
31.753 28.772
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 83.008 97.584
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.590 9.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.590 9.807
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 181.639 175.973
ARA TOPLAM
2.423.991 2.356.846
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.423.991 2.356.846
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.531.397 2.250.389
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.182 1.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.182 1.182
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
7 52.570 52.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.585.149 2.303.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.009.140 4.660.721
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.469.094 7.613.718
Ödenmiş Sermaye
12 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.159 -3.338
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.255 74.255
Yasal Yedekler
74.255 74.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.517.031 5.229.827
Net Dönem Karı veya Zararı
-143.803 1.287.204
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.469.094 7.613.718
TOPLAM KAYNAKLAR
12.478.234 12.274.439


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 206.308 673.528
Satışların Maliyeti
13 -54.445 -327.297
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
151.863 346.231
BRÜT KAR (ZARAR)
151.863 346.231
Genel Yönetim Giderleri
14 -14.510 -9.804
Pazarlama Giderleri
14 -746 -4.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.153 12.271
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.395 -2.582
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
137.365 341.766
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 9.008 6.253
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
146.373 348.019
Finansman Gelirleri
15 7.496 15.132
Finansman Giderleri
15 -297.672 -212.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-143.803 150.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-143.803 150.347
DÖNEM KARI (ZARARI)
-143.803 150.347
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-143.803 150.347
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,14000000 0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-143.803 150.347
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-143.803 150.347http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763382


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.