KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 22:38
KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.004 -1.195 25.770 53.732 4.222.854 1.172.384 5.973.549 5.973.549
Transferler
11.421 1.160.963 -1.172.384
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
96.973 96.973 96.973
Kar Payları
-50.000 -50.000 -50.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.004 -1.195 25.770 65.153 5.333.817 96.973 6.020.522 6.020.522
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.195 25.770 65.153 4.833.821 455.108 6.378.657 6.378.657
Transferler
9.102 446.006 -455.108
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.120 -68.120 -68.120
Kar Payları
-50.000 -50.000 -50.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3 -1.487 -1.487 -1.487
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -2.682 25.770 74.255 5.229.827 -68.120 6.259.050 6.259.050


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
140.392 30.432
Dönem Karı (Zararı)
-68.120 96.973
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
568.248 79.682
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
698 972
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 20.780 -2.610
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 125.077 58.679
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
430.561 38.140
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.403 -4.776
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8.403 -4.776
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-17.271 -10.723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-358.197 -145.583
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.716 23.141
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-122.647 -299.721
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14.726 15.715
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.349 -5.636
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
185.917 -1.431
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-514.970 145.858
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83.410 -23.509
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
83.410 -23.509
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
141.931 31.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-99 -280
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.440 -360
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-197.725 -65.327
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-464 -4.051
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -62.680 -75.790
Alınan Temettüler
19.386 14.514
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -153.967 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.653 173.919
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
616.232 738.023
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-441.230 -539.172
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
72 26.950
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -23.450
Ödenen Temettüler
-50.000 -50.000
Ödenen Faiz
-110.987 -5.071
Alınan Faiz
32.566 26.639
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.680 139.024
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
39.135 736
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 28.455 139.760
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 595.219 507.001
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 623.674 646.761


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 627.817 602.432
Finansal Yatırımlar
5 153.967 0
Ticari Alacaklar
8 165.210 172.631
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15.988 3.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
149.222 168.749
Diğer Alacaklar
9.019 1.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.019 1.642
Stoklar
10 1.508.806 1.624.998
Peşin Ödenmiş Giderler
7 51.410 52.555
Diğer Dönen Varlıklar
63.816 147.226
ARA TOPLAM
2.580.045 2.601.484
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.580.045 2.601.484
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 31.065 33.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
31.065 33.498
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 311.991 315.593
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 8.420.309 8.282.529
Maddi Duran Varlıklar
9.294 9.416
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
183 295
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
183 295
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.321 93.002
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.777.163 8.734.333
TOPLAM VARLIKLAR
11.357.208 11.335.817
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 501.720 469.671
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 859.645 396.372
Ticari Borçlar
8 112.713 119.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34.053 11.171
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
78.660 108.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.464 2.496
Diğer Borçlar
39.464 35.278
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
39.464 35.278
Türev Araçlar
8.680 277
Ertelenmiş Gelirler
7 258.422 1.176.510
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.730 10.527
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
27.730 10.527
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 271.068 5.172
ARA TOPLAM
2.081.906 2.215.527
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.081.906 2.215.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.933.467 2.740.433
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.157 1.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.157 1.200
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
7 81.628 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.016.252 2.741.633
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.098.158 4.957.160
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.259.050 6.378.657
Ödenmiş Sermaye
12 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.682 -1.195
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
74.255 65.153
Yasal Yedekler
74.255 65.153
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.229.827 4.833.821
Net Dönem Karı veya Zararı
-68.120 455.108
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.259.050 6.378.657
TOPLAM KAYNAKLAR
11.357.208 11.335.817


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.327.890 264.786 654.362 129.317
Satışların Maliyeti
13 -730.415 -66.838 -399.058 -27.556
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
597.475 197.948 255.304 101.761
BRÜT KAR (ZARAR)
597.475 197.948 255.304 101.761
Genel Yönetim Giderleri
14 -22.680 -21.748 -16.936 -17.140
Pazarlama Giderleri
14 -3.562 -5.515 -1.889 -2.645
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29.859 14.637 17.588 12.808
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.100 -190 -4.518 -107
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
593.992 185.132 249.549 94.677
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 17.271 10.723 11.018 573
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
611.263 195.855 260.567 95.250
Finansman Gelirleri
15 29.568 38.265 14.436 27.758
Finansman Giderleri
15 -708.951 -137.147 -493.470 7.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-68.120 96.973 -218.467 130.422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-68.120 96.973 -218.467 130.422
DÖNEM KARI (ZARARI)
-68.120 96.973 -218.467 130.422
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-68.120 96.973 -218.467 130.422
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetler Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,07000000 0,10000000 -0,22000000 0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-68.120 96.973 -218.467 130.422
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-68.120 96.973 -218.467 130.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704959


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.