KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2022 - 18:31
KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 -7.169.975 -39.348.448 39.311.954 -7.256.169 214.738.175 -124.004.098 364.668.311 0 364.668.311
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.683 -18.926.838 -6.352.836 -25.332.357 0 -25.332.357
Dönem Karı (Zararı)
-6.352.836 -6.352.836 0 -6.352.836
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.683 -18.926.838 0 -18.979.521 0 -18.979.521
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -7.222.658 -58.275.286 39.311.954 -7.256.169 90.734.077 -6.352.836 0 339.335.954 0 339.335.954
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 0 -8.450.916 0 -10.485.044 -129.688.954 39.311.954 -7.256.169 90.734.077 -80.099.366 190.913.370 0 190.913.370
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
-80.099.366 80.099.366 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.172 -3.352.767 799.389.096 796.041.501 796.041.501
Dönem Karı (Zararı)
799.389.096 799.389.096 799.389.096
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.172 -3.352.767 -3.347.595 -3.347.595
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0 0
Kar Payları
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
133.041.721 133.041.721 133.041.721
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -10.479.872 0 39.311.954 -7.256.169 10.634.711 799.389.096 1.119.996.592 0 1.119.996.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.468.808 40.481.945
Dönem Karı (Zararı)
799.389.096 -6.352.836
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
742.713.855 -6.352.836
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
56.675.241 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-752.504.793 30.181.012
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
705.707 3.093.378
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
401.344 529.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
401.344 529.067
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.163.124 3.637.561
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -3.241.695 -3.733.544
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 4.404.819 7.371.105
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
47.588.546 69.118.194
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-455.400.152 -28.705.972
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -191.479 -191.479
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -455.208.673 -28.514.493
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 4.193.687 -6.492.896
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-317.802.586
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -6.618.115
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-33.354.463 -4.380.205
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.556.291 16.770.233
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.347.062 2.118.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-56.347.062 2.118.937
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-395.466 2.221.829
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
330.147 2.471.598
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
330.147 2.471.598
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-143.910 9.957.869
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.036.534 70.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
892.624 9.887.605
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.671.988 40.598.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
70.466 -24.190
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.311 -92.274
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
25.073.641
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
218.669.672 72.121.325
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
215.402.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.194 -2.039.335
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -39.194 -2.039.335
Alınan Temettüler
0 63.775.700
Alınan Faiz
3.241.618 3.766.845
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 6.618.115
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
65.248
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-260.113.085 -46.127
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-260.113.085 -44.415
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -260.113.085 -44.415
Ödenen Faiz
6 0 -1.712
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.974.605 112.557.143
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.974.605 112.557.143
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 57.342.888 101.678.425
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.368.283 214.235.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 31.368.399 20.666.234
Ticari Alacaklar
56.900.254 553.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
21 56.900.254 553.192
Diğer Alacaklar
74.003.287 74.200.741
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 73.536.039 73.719.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
467.248 480.856
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 111.349.536 96.421.598
Peşin Ödenmiş Giderler
901.206 477.927
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 901.206 477.927
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 228.572 225.261
Diğer Dönen Varlıklar
19.200 47.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 19.200 47.013
ARA TOPLAM
274.770.454 192.591.966
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
21 0 384.022.607
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
274.770.454 576.614.573
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17.081.916 17.081.916
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
17.081.916 17.081.916
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 17.081.916 17.081.916
Diğer Alacaklar
27.955 27.955
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.955 27.955
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 103.483.958 83.863.269
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 1.316.117.656 860.707.429
Maddi Duran Varlıklar
19.847.949 20.463.415
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.924 66.971
Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 906.266 5.098.488
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.457.481.624 987.309.443
TOPLAM VARLIKLAR
1.732.252.078 1.563.924.016
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
235.291.140 221.491.238
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
235.291.140 221.491.238
Banka Kredileri
6 235.291.140 221.491.238
Ticari Borçlar
1.268.201 938.054
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 1.268.201 938.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.493.067 252.624
Diğer Borçlar
1.396.734 1.744.553
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 306.365 1.238.596
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 1.090.369 505.957
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.156.751 1.998.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 568.651 370.271
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 1.588.100 1.627.924
ARA TOPLAM
241.605.893 226.424.664
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
22 0 558.950.456
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
241.605.893 785.375.120
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
369.040.483 586.306.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
369.040.483 586.306.214
Banka Kredileri
6 369.040.483 586.306.214
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
832.721 552.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
832.721 552.923
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
776.389 776.389
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
776.389 776.389
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
370.649.593 587.635.526
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
612.255.486 1.373.010.646
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.119.996.592 190.913.370
Ödenmiş Sermaye
10 255.600.000 255.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 41.247.788 41.247.788
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -8.450.916 -8.450.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.479.872 -10.485.044
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.479.872 -10.485.044
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.479.872 -10.485.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -129.688.954
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -129.688.954
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -129.688.954
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
39.311.954 39.311.954
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
10 39.311.954 39.311.954
Diğer Yedekler
-7.256.169 -7.256.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.634.711 90.734.077
Net Dönem Karı veya Zararı
799.389.096 -80.099.366
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.119.996.592 190.913.370
TOPLAM KAYNAKLAR
1.732.252.078 1.563.924.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 0 21.112.762
Satışların Maliyeti
11 0 -5.985.142
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 15.127.620
BRÜT KAR (ZARAR)
0 15.127.620
Genel Yönetim Giderleri
12 -11.767.805 -7.926.125
Pazarlama Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.664.191 8.701.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 0 -4.753.436
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.103.614 11.149.541
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 335.112.464 1.511.901
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 0 -9.963.162
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 455.208.673 28.514.494
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
780.217.523 31.212.774
Finansman Gelirleri
15 52.093.030 45.363.757
Finansman Giderleri
16 -85.403.011 -89.422.263
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
746.907.542 -12.845.732
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.193.687 6.492.896
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -4.193.687 6.492.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
742.713.855 -6.352.836
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
56.675.241 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
799.389.096 -6.352.836
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
799.389.096 -6.352.836
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.172 -52.683
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.368 -65.853
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
12.594 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.594 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.054 13.170
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 1.465 13.170
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-2.519 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.352.767 -18.926.838
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.352.767 -18.926.838
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.352.767 -18.926.838
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.347.595 -18.979.521
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
796.041.501 -25.332.357
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
796.041.501 -25.332.357http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025857


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.466 Değişim: -0,98% Hacim : 18.984 Mio.TL Son veri saati : 15:04
Düşük 2.447 29.06.2022 Yüksek 2.494
Açılış: 2.493
16,6363 Değişim: -0,28%
Düşük 16,5311 29.06.2022 Yüksek 16,7236
Açılış: 16,6822
17,4930 Değişim: -0,34%
Düşük 17,3631 29.06.2022 Yüksek 17,5880
Açılış: 17,5532
977,07 Değişim: 0,10%
Düşük 968,94 29.06.2022 Yüksek 979,17
Açılış: 976,11
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.