KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 - 19:00
KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 -1.123.877 -13.656.155 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -28.679.337 520.410.800 0 520.410.800
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-28.679.337 28.679.337 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
326.171 -11.596.090 -90.621.349 -101.891.268 0 -101.891.268
Dönem Karı (Zararı)
-90.621.349 -90.621.349 0 -90.621.349
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
326.171 -11.596.090 0 -11.269.919 0 -11.269.919
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -797.706 -25.252.245 39.311.954 7.256.169 214.738.175 90.621.349 418.519.532 0 418.519.532
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 0 -8.450.916 0 -7.169.975 -39.348.448 39.311.954 -7.256.169 214.738.175 -124.004.098 364.668.311 0 364.668.311
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
-124.004.098 124.004.098 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.683 -18.926.838 -6.352.836 -25.332.357 0 -25.332.357
Dönem Karı (Zararı)
-6.352.836 -6.352.836 -6.352.836
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.683 -18.926.838 0 -18.979.521 0 -18.979.521
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0 0
Kar Payları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -7.222.658 -6.352.836 339.335.954 0 339.335.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.481.945 17.124.842
Dönem Karı (Zararı)
-6.352.836 -90.621.349
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.181.012 125.705.012
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.093.378 2.823.334
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
529.067 458.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
529.067 458.326
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.637.561 3.776.019
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -3.733.544 -3.589.716
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 7.371.105 7.365.735
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
69.118.194 55.667.213
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-28.705.972 72.423.366
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -191.479 -191.479
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -28.514.493 72.614.845
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -6.492.896 -4.279.411
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-6.618.115
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -4.380.205 -5.163.835
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.770.233 -17.797.331
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.118.937 397.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.118.937 397.398
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.221.829 -1.177.209
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.471.598 -343.380
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.471.598 -343.380
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.957.869 -16.674.140
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
70.264 -17.074.826
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.887.605 400.686
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.598.409 17.286.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-24.190 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-92.274 -161.490
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
72.121.325 15.966.811
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.039.335 -7.940.463
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.039.335 -7.940.463
Alınan Temettüler
63.775.700 0
Alınan Faiz
3.766.845 3.587.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.618.115 20.320.274
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.127 14.480.050
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 14.526.177
Kredilerden Nakit Girişleri
6 0 14.526.177
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.415 -38.171
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -44.415 -38.171
Ödenen Faiz
6 -1.712 -7.956
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112.557.143 47.571.703
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112.557.143 47.571.703
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 101.678.425 133.406.565
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 214.235.568 180.978.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 214.301.138 101.777.296
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
0
Ticari Alacaklar
6.689.693 8.808.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.689.693 8.808.630
Diğer Alacaklar
1.582.914 1.653.178
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 975.723 1.028.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
607.191 624.428
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 32.394.604 74.544.027
Peşin Ödenmiş Giderler
1.765.223 1.836.251
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.765.223 1.836.251
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 652.354 560.080
Diğer Dönen Varlıklar
30.187 2.180.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 30.187 2.180.988
ARA TOPLAM
257.416.113 191.360.450
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
257.416.113 191.360.450
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.334.327 10.334.327
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.334.327 10.334.327
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 10.334.327 10.334.327
Diğer Alacaklar
73.131.653 73.131.653
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 72.600.000 72.600.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
531.653 531.653
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 28.904.319 46.150.391
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 717.734.122 689.028.150
Maddi Duran Varlıklar
8 228.724.917 229.175.227
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 49.235.532 49.839.264
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 28.867.210 22.361.144
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
0 0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.136.932.080 1.120.020.156
TOPLAM VARLIKLAR
1.394.348.193 1.311.380.606
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
187.625.203 169.948.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
187.625.203 169.948.156
Banka Kredileri
6 187.625.203 169.948.156
Ticari Borçlar
39.586.003 38.513.681
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 51.869 42.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 39.534.134 38.470.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
562.750 311.942
Diğer Borçlar
11.820.887 2.184.089
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 266.812 1.402.710
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 11.554.075 781.379
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.208.891 2.847.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 1.296.291 935.308
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 1.912.600 1.912.600
ARA TOPLAM
242.803.734 213.805.776
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
242.803.734 213.805.776
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
793.017.857 715.324.894
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
793.017.857 715.324.894
Banka Kredileri
6 793.017.857 715.324.894
Ticari Borçlar
17.590.075 16.190.799
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 17.590.075 16.190.799
Uzun Vadeli Karşılıklar
824.184 614.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
0 824.184 614.437
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
776.389 776.389
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 776.389 776.389
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
812.208.505 732.906.519
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.055.012.239 946.712.295
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
339.335.954 364.668.311
Ödenmiş Sermaye
10 255.600.000 255.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 41.247.788 41.247.788
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -8.450.916 -8.450.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.222.658 -7.169.975
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.222.658 -7.169.975
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.222.658 -7.169.975
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-58.275.286 -39.348.448
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-58.275.286 -39.348.448
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,00% Hacim : 13.510 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.451 14.06.2021 Yüksek 1.469
Açılış: 1.467
8,4720 Değişim: 0,03%
Düşük 8,4648 15.06.2021 Yüksek 8,4720
Açılış: 8,4692
10,2715 Değişim: 0,04%
Düşük 10,2604 15.06.2021 Yüksek 10,2767
Açılış: 10,2673
506,92 Değişim: -0,25%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 508,51
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.