KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 20:52
KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.138.289 39.311.954 -7.256.169 370.877.533 -127.460.041 560.731.880 0 560.731.880
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-127.460.041 127.460.041 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.014.412 -13.656.155 -28.679.337 -40.321.080 0 -40.321.080
Dönem Karı (Zararı)
0 -28.679.337 -28.679.337 0 -28.679.337
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.014.412 -13.656.155 0 -11.641.743 0 -11.641.743
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -1.123.877 -13.656.155 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -28.679.337 520.410.800 0 520.410.800
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 0 -8.450.916 0 -1.123.877 -13.656.155 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -28.679.337 520.410.800 0 520.410.800
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
-28.679.337 28.679.337 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.046.098 -25.692.293 -124.004.098 -155.742.489 0 -155.742.489
Dönem Karı (Zararı)
-124.004.098 -124.004.098 -124.004.098
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.046.098 -25.692.293 0 -31.738.391 0 -31.738.391
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0 0
Kar Payları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -7.169.975 -39.348.448 39.311.954 -7.256.169 214.738.175 -124.004.098 364.668.311 0 364.668.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.485.141 47.378.239
Dönem Karı (Zararı)
-124.004.098 -28.679.337
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
166.363.460 64.492.083
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 11.434.299 11.269.984
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.243.430 388.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14, 15 330.830 388.797
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.912.600 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
5 -119.281.742 -13.923.122
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.535.755 376.064
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -19.138.387 -30.337.681
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 32.674.142 30.713.745
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
221.799.814 73.519.285
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.728.771
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.728.771
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
68.254.004 1.728.765
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
10 -765.917 -765.918
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 69.019.921 2.494.683
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -11.307.189 -4.089.119
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.363 -49.800
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 5.363 -49.800
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-20.320.274
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.554.326 11.263.401
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.645.233 -1.349.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.645.233 -1.349.822
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.955.180 6.006.902
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.828.949 8.311.159
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.828.949 8.311.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
415.430 -1.704.838
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.801.754 -3.599.967
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.386.324 1.895.129
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.913.688 47.076.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -284.559 -194.306
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-143.988 496.398
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
54.611.041 123.161.094
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -104.304.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 879.800
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 879.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.782.660 -12.865.761
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -25.782.660 -12.865.761
Alınan Temettüler
5, 22 41.010.000 193.815.200
Alınan Faiz
19.063.427 30.325.195
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 20.320.274 15.311.236
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-139.824.322 -122.681.630
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.334.389 2.176.040
Kredilerden Nakit Girişleri
6 15.334.389 2.176.040
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-122.494.744 -94.146.876
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -122.494.744 -94.146.876
Ödenen Faiz
6 -32.663.967 -30.710.794
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.728.140 47.857.703
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.728.140 47.857.703
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 133.406.565 85.548.862
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 101.678.425 133.406.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 101.777.296 133.430.476
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
0
Ticari Alacaklar
8.808.630 5.163.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 8.808.630 5.163.397
Diğer Alacaklar
1.653.178 2.562.393
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 1.028.750 589.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 624.428 1.972.787
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 74.544.027 22.696.338
Peşin Ödenmiş Giderler
1.836.251 421.688
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.836.251 421.688
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 560.080 416.092
Diğer Dönen Varlıklar
2.180.988 6.505.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 2.180.988 6.505.047
ARA TOPLAM
191.360.450 171.195.431
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
191.360.450 171.195.431
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 10.334.327 10.334.327
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.334.327 10.334.327
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 10.334.327 10.334.327
Diğer Alacaklar
73.131.653 75.024.192
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 72.600.000 74.492.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
531.653 531.653
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 46.150.391 19.726.338
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 689.028.150 763.201.048
Maddi Duran Varlıklar
11 229.175.227 212.567.818
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 49.839.264 52.103.675
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 22.361.144 11.022.155
Diğer Duran Varlıklar
0 2.045.684
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 0 2.045.684
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.120.020.156 1.146.025.237
TOPLAM VARLIKLAR
1.311.380.606 1.317.220.668
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
169.948.156 116.394.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
169.948.156 116.394.469
Banka Kredileri
6 169.948.156 116.394.469
Ticari Borçlar
38.513.681 32.921.743
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 42.739 36.753
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 38.470.942 32.884.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
311.942 265.670
Diğer Borçlar
2.184.089 4.555.386
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 1.402.710 778.014
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 781.379 3.777.372
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.847.908 767.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 935.308 767.735
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.912.600 0
ARA TOPLAM
213.805.776 154.905.003
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
213.805.776 154.905.003
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
715.324.894 628.536.656
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
715.324.894 628.536.656
Banka Kredileri
6 715.324.894 628.536.656
Ticari Borçlar
16.190.799 11.953.788
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 16.190.799 11.953.788
Uzun Vadeli Karşılıklar
614.437 576.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 614.437 576.734
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
776.389 837.687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 776.389 837.687
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
732.906.519 641.904.865
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
946.712.295 796.809.868
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
364.668.311 520.410.800
Ödenmiş Sermaye
17 255.600.000 255.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 41.247.788 41.247.788
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -8.450.916 -8.450.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.169.975 -1.123.877
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.169.975 -1.123.877
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.169.975 -1.123.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-39.348.448 -13.656.155
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-39.348.448
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.417 Değişim: 0,00% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 09.04.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,1546 Değişim: 0,27%
Düşük 8,1219 09.04.2021 Yüksek 8,1960
Açılış: 8,1325
9,7032 Değişim: -0,14%
Düşük 9,6635 09.04.2021 Yüksek 9,7486
Açılış: 9,7167
457,35 Değişim: -0,42%
Düşük 454,58 09.04.2021 Yüksek 460,57
Açılış: 459,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.