KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:31
KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.138.289 39.311.954 -7.256.169 370.877.553 -127.460.041 560.731.880 0 560.731.880
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-127.460.041 127.460.041 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-110.067 -8.563.256 29.098.072 20.424.749 0 20.424.749
Dönem Karı (Zararı)
0 29.098.072 29.098.072 0 29.098.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-110.067 -8.563.256 0 -8.673.323 0 -8.673.323
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.248.356 -8.563.256 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 29.098.072 581.156.629 0 581.156.629
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 0 -8.450.916 0 -1.123.877 -13.656.155 0 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -28.679.337 520.410.800 0 520.410.800
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
-28.679.337 28.679.337 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-138.554 -38.293.202 -183.676.414 -222.108.170 0 -222.108.170
Dönem Karı (Zararı)
-183.676.414 -183.676.414 -183.676.414
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-138.554 -38.293.202 0 -38.431.756 0 -38.431.756
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0 0
Kar Payları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -1.262.431 -51.949.357 39.311.954 -7.256.169 214.738.175 -183.676.414 298.302.630 0 298.302.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.652.547 -47.796.640
Dönem Karı (Zararı)
-183.676.414 29.098.072
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
222.550.986 5.110.181
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.500.156 8.442.005
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
225.962 345.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
225.962 345.894
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.659.680 2.274.435
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -9.455.915 -20.102.093
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 24.115.595 22.376.528
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
229.396.742 31.624.193
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.701.250
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.701.250
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
76.056.846 -22.291.631
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -574.438 -574.440
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 76.631.284 -21.717.191
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -14.199.068 -389.897
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -49.800
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -49.800
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-20.320.274 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -71.769.058 -11.143.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.965.463 -81.657.304
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.335.768 1.262.453
İlişkil -1.561.893 4.400.228
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.669.478 2.944.012
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.669.478 2.944.012
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.193.646 -90.263.997
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.716.134 -89.952.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.477.512 -311.589
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.840.035 -47.449.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-260.733 -187.367
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
73.245 -160.222
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
51.865.971 207.317.717
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 879.800
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 879.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.893.376 -6.637.980
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -18.893.376 -6.637.980
Alınan Temettüler
5 41.010.000 193.815.200
Alınan Faiz
9.429.073 20.076.302
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 20.320.274 -815.605
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.698.186 -67.015.825
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.334.389 2.176.040
Kredilerden Nakit Girişleri
6 15.334.389 2.176.040
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.875.559 -46.815.336
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -55.875.559 -46.815.336
Ödenen Faiz
6 -16.157.016 -22.376.529
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.820.332 92.505.252
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.820.332 92.505.252
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 133.406.565 85.548.862
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 177.226.897 178.054.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 177.277.650 133.430.476
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
0
Ticari Alacaklar
6.499.165 5.163.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 6.499.165 5.163.397
Diğer Alacaklar
1.738.798 2.562.393
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 797.052 589.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 941.746 1.972.787
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5,19 18.619.885 22.696.338
Peşin Ödenmiş Giderler
4.735.487 421.688
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.735.487 421.688
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 342.847 416.092
Diğer Dönen Varlıklar
5.798.825 6.505.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.798.825 6.505.047
ARA TOPLAM
215.012.657 171.195.431
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
215.012.657 171.195.431
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 10.334.327 10.334.327
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
5 10.334.327 10.334.327
Diğer Alacaklar
73.131.653 75.024.192
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 72.600.000 74.492.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
531.653 531.653
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5,19 54.561.849 19.726.338
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 687.144.202 763.201.048
Maddi Duran Varlıklar
8 224.623.623 212.567.818
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 50.441.090 52.103.675
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 25.255.861 11.022.155
Diğer Duran Varlıklar
0 2.045.684
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 2.045.684
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.125.492.605 1.146.025.237
TOPLAM VARLIKLAR
1.340.505.262 1.317.220.668
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
167.245.668 116.394.469
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısı
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7545 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7867
Açılış: 16,6984
17,4789 Değişim: -0,28%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.