KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 20:14
KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.138.289 0 39.311.954 -7.256.169 370.877.553 -127.460.041 560.731.880 0 560.731.880
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-127.460.041 127.460.041 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.283 -10.691.504 -16.204.566 -26.937.353 0 -26.937.353
Dönem Karı (Zararı)
0 -16.204.566 -16.204.566 0 -16.204.566
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.283 -10.691.504 0 -10.732.787 0 -10.732.787
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.179.572 -10.691.504 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -16.204.566 533.794.527 0 533.794.527
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -1.123.877 -13.656.155 0 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 -28.679.337 520.410.800 0 520.410.800
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
-28.679.337 28.679.337 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.204 -18.595.236 -137.414.284 -156.102.724 0 -156.102.724
Dönem Karı (Zararı)
-137.414.284 -137.414.284 -137.414.284
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.204 -18.595.236 0 -18.688.440 0 -18.688.440
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0 0
Kar Payları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -1.217.081 -32.251.391 39.311.954 -7.256.169 214.738.175 -137.414.284 364.308.076 0 364.308.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.031.033 27.537.426
Dönem Karı (Zararı)
-137.414.284 -16.204.566
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
159.091.777 49.750.654
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 5.674.092 5.646.199
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
317.307 499.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
317.307 499.159
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.600.304 5.370.136
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -6.653.120 -12.816.221
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 16.253.424 18.186.357
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
103.219.902 60.751.238
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.701.250
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.701.250
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
125.040.869 -6.477.486
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -382.958 -382.960
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 125.423.827 -6.094.526
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -6.694.749 -1.379.718
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -49.800
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -49.800
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-20.320.274 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -57.745.674 -10.907.824
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.516.255 -5.831.887
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.068.547 553.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.068.547 553.886
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.593.392 2.860.922
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-955.655 1.644.341
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-955.655 1.644.341
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.996.755 -10.891.036
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.983.892 -10.630.831
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.012.863 -260.205
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.193.748 27.714.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -235.960 -50.714
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
73.245 -126.061
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.680.875 57.450.473
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 879.800
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 879.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.284.360 -2.452.102
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -14.284.360 -2.452.102
Alınan Temettüler
0 46.215.200
Alınan Faiz
6.644.961 12.807.575
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20.320.274 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.657.011 -62.663.683
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 15.334.389 2.176.400
Kredilerden Nakit Girişleri
6 15.334.389 2.176.400
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -55.834.384 -46.614.881
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -55.834.384 -46.614.881
Ödenen Faiz
6 -16.157.016 -18.225.202
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.945.103 22.324.216
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.945.103 22.324.216
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 133.406.565 85.548.862
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 116.461.462 107.873.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 116.493.532 133.430.476
Ticari Alacaklar
3.094.850 5.163.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 3.094.850 5.163.397
Diğer Alacaklar
1.471.040 2.562.393
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 527.408 589.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 943.632 1.972.787
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5,19 53.497.454 22.696.338
Peşin Ödenmiş Giderler
3.460.637 421.688
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.460.637 421.688
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 342.847 416.092
Diğer Dönen Varlıklar
7.105.174 6.505.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.105.174 6.505.047
ARA TOPLAM
185.465.534 171.195.431
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
185.465.534 171.195.431
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5,19 57.005.223 30.060.665
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
46.670.896 19.726.338
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5,19 46.670.896 19.726.338
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
5 10.334.327 10.334.327
Diğer Alacaklar
73.131.653 75.024.192
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 72.600.000 74.492.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 531.653 531.653
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 638.160.179 763.201.048
Maddi Duran Varlıklar
0 222.280.420 212.567.818
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 51.001.341 52.103.675
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 17.740.205 11.022.155
Diğer Duran Varlıklar
0 2.045.684
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 2.045.684
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.059.319.021 1.146.025.237
TOPLAM VARLIKLAR
1.244.784.555 1.317.220.668
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
141.751.445 116.394.469
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
141.751.445 116.394.469
Banka Kredileri
6 141.751.445 116.394.469
Ticari Borçlar
30.065.157 32.921.743
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 5.257 36.753
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 30.059.900 32.884.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.030.652 265.670
Diğer Borçlar
6.741.155 4.555.386
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 794.773 778.014
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 5.946.382 3.777.372
Kısa Vadeli Karşılıklar
925.244 767.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
925.244 767.735
ARA TOPLAM
180.513.653 154.905.003
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
180.513.653 154.905.003
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
684.591.230 628.536.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
684.591.230 628.536.656
Banka Kredileri
6 684.591.230 628.536.656
Ticari Borçlar
13.854.719 11.953.788
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13.854.719 11.953.788
Uzun Vadeli Karşılıklar
726.711 576.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
617.077 576.734
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
109.634 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
790.166 837.687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
790.166 837.687
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
699.962.826 641.904.865
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
880.476.479 796.809.868
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
364.308.076 520.410.800
Ödenmiş Sermaye
10 255.600.000 255.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 41.247.788 41.247.788
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -8.450.916 -8.450.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.217.081 -1.123.877
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.217.081 -1.123.877
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.217.081 -1.123.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.251.391 -13.656.155
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-32.251.391 -13.656.155
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-32.251.391 -13.656.155
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 39.311.954 39.311.954
Diğer Yedekler
-7.256.169 -7.256.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
214.738.175 243.417.512
Net Dönem Karı veya Zararı
-137.414.284 -28.679.337
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
364.308.076 520.410.800
TOPLAM KAYNAKLAR
1.244.784.555 1.317.220.668


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 22.970.008 25.570.232 9.514.334 10.981.564
Satışların Maliyeti
11 -10.472.846 -9.807.492 -5.691.579 -5.078.260
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.497.162 15.762.740 3.822.755 5.903.304
BRÜT KAR (ZARAR)
12.497.162 15.762.740 3.822.755 5.903.304
Genel Yönetim Giderleri
12 -12.243.899 -12.885.714 -6.305.767 -6.614.436
Pazarlama Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 22.634.450 16.508.215 1.220.088 453.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -6.549.133 -2.862.233 -2.758.138 -1.281.323
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.338.580 16.523.008 -4.021.062 -1.539.046
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 57.745.674 14.658.873 52.581.839 7.614.097
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 -125.423.827 6.094.526 -52.808.982 18.483.773
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-51.339.573 37.276.407 -4.248.205 24.558.824
Finansman Gelirleri
15 42.441.016 41.836.445 26.119.649 33.448.815
Finansman Giderleri
16 -135.210.476 -96.697.136 -71.079.717 -53.631.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-144.109.033 -17.584.284 -49.208.273 4.375.921
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.694.749 1.379.718 2.415.338 567.067
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 6.694.749 1.379.718 2.415.338 567.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-137.414.284 -16.204.566 -46.792.935 4.942.988
DÖNEM KARI (ZARARI)
-137.414.284 -16.204.566 -46.792.935 4.942.988
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-137.414.284 -16.204.566 -46.792.935 4.942.988
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-93.204 -41.283 -419.375 -57.384
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -116.505 -51.605 -78.720 -71.731
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 -445.500 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 -445.500 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.301 10.322 104.845 14.347
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 23.301 10.322 15.744 14.347
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0 0 89.101 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-18.595.236 -10.691.504 -6.999.146 -2.273.348
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.595.236 -10.691.504 -6.999.146 -2.273.348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.688.440 -10.732.787 -7.418.521 -2.330.732
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-156.102.724 -26.937.353 -54.211.456 2.612.256
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-156.102.724 -26.937.353 -54.211.456 2.612.256http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870161


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4092 Değişim: 1,56%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,4300
Açılış: 8,2798
10,1613 Değişim: 0,73%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,2041
Açılış: 10,0874
494,23 Değişim: 1,04%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 496,19
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.