KAP ***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2023 - 18:48
KAP ***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -171.173 1.197.109 20.757.228 32.710.401 91.993.565 91.993.565
Diğer Düzeltmeler
-304.632 -304.632 -304.632
Transferler
32.710.401 -32.710.401
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.901 37.170.178 37.142.277 37.142.277
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -199.074 1.197.109 53.162.997 37.170.178 128.831.210 128.831.210
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 41.059 135.000.000 712.132 1.197.109 50.914.839 66.265.071 306.630.210 306.630.210
Diğer Düzeltmeler
15.553 15.553 15.553
Transferler
-1.030.377 4.261.892 63.033.556 -66.265.071
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.733 41.392.536 41.319.803 41.319.803
Dönem Sonu Bakiyeler
5.250.000 41.059 135.000.000 -390.978 5.459.001 113.963.948 41.392.536 347.965.566 347.965.566


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.646.423 -51.506.394
Dönem Karı (Zararı)
34 41.392.536 36.925.940
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41.392.536 36.925.940
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.365.819 4.444.709
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 2.157.187 1.783.066
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47-48 992.204 380.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
992.204 380.794
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.004.055 -131.201
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 7.191.030 2.711.441
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -241.437
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
29.453 -57.954
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-97.254.677 -86.199.909
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 19.230.294 -78.213.383
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -60.381.022 35.371.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.950 -4.872.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-60.383.972 40.244.250
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16 -164.687.617 -17.497.637
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.794.587 -143.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-182.482.204 -17.353.669
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 100.708.792 -27.159.650
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-288.874.065 -3.202.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
389.582.857 -23.956.993
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,31,33 7.874.876 1.299.305
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.874.876 1.299.305
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-54.496.322 -44.829.260
Alınan Faiz
9.004.055 131.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -373.719 -145.092
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 -6.780.437 -6.663.243
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.257.678 -3.626.122
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -5.257.678 -3.626.122
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.557.350 -1.156.913
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.700.328 -2.469.209
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
303.731.530 84.421.781
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34 56.261.160 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 247.470.370 84.421.781
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
245.827.429 29.289.265
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
245.827.429 29.289.265
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 179.001.680 57.875.057
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 424.829.109 87.164.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 436.898.462 179.001.680
Finansal Yatırımlar
8 124.736.459 203.977.226
Ticari Alacaklar
9 648.244.541 628.120.590
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 15.657.814 2.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 632.586.727 628.117.640
Diğer Alacaklar
11 185.202.205 32.995.989
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 73.126.949 17.794.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 112.075.256 15.201.402
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.764.882 934.006
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 26.903.710 12.719.616
Diğer Dönen Varlıklar
17 5.046.261 8.114.899
ARA TOPLAM
1.428.796.520 1.065.864.006
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.428.796.520 1.065.864.006
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
45160 4.508.442 4.396.244
Diğer Alacaklar
11 1.558.191 933.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.558.191 933.878
Maddi Duran Varlıklar
20 15.196.073 14.681.993
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 14.587.007 12.000.596
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 14.587.007 12.000.596
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 37.198 40.889
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.886.911 32.053.600
TOPLAM VARLIKLAR
1.464.683.431 1.097.917.606
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22-23 493.859.132 246.258.494
Ticari Borçlar
9 595.023.486 526.639.003
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 326.243.454 288.874.065
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 268.780.032 237.764.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 50.233 886
Diğer Borçlar
11 6.539.234 545.326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.539.234 545.326
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 7.147.542 6.303.915
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 1.391.646 673.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 1.391.646 673.083
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 9.517.685 7.686.064
ARA TOPLAM
1.113.528.958 788.106.771
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.113.528.958 788.106.771
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.343.535 2.332.152
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.343.535 2.332.152
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 2.343.535 2.332.152
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 845.372 848.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 845.372 848.473
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.188.907 3.180.625
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.116.717.865 791.287.396
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34 347.965.566 306.630.210
Ödenmiş Sermaye
34 52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34 41.059 41.059
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34 135.000.000 135.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -390.978 712.132
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-390.978 712.132
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 5.459.001 1.197.109
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 113.963.948 50.914.839
Net Dönem Karı veya Zararı
34 41.392.536 66.265.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
347.965.566 306.630.210
TOPLAM KAYNAKLAR
1.464.683.431 1.097.917.606


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 939.831.174 597.777.738 617.164.589 380.794.652
Satışların Maliyeti
45 -793.251.456 -555.083.156 -525.027.894 -365.654.432
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
146.579.718 42.694.582 92.136.695 15.140.220
BRÜT KAR (ZARAR)
146.579.718 42.694.582 92.136.695 15.140.220
Genel Yönetim Giderleri
47 -73.886.058 -22.774.216 -37.617.653 -8.973.517
Pazarlama Giderleri
47 -4.339.026 -1.268.543 -2.340.192 -655.192
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 77.749.209 15.701.449 49.025.511 8.254.193
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -1.364.838 -9.992.675 -923.225 -3.585.721
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
144.739.005 24.360.597 100.281.136 10.179.983
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
144.739.005 24.360.597 100.281.136 10.179.983
Finansman Gelirleri
51 38.752.057 39.908.483 9.729.811 5.043.672
Finansman Giderleri
51 -134.923.049 -24.324.267 -105.326.871 -8.966.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.568.013 39.944.813 4.684.076 6.257.558
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.175.477 -2.774.635 -3.145.989 -1.257.205
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -7.147.542 -4.209.575 -2.533.116 -1.087.669
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -27.935 1.434.940 -612.873 -169.536
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.392.536 37.170.178 1.538.087 5.000.353
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.392.536 37.170.178 1.538.087 5.000.353
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
41.392.536 37.170.178 1.538.087 5.000.353
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 0 -27.901 96.350 -7.994
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 0 -37.201 128.466 -11.348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 9.300 -32.116 3.354
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 9.300 -32.116 3.354
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -27.901 96.350 -7.994
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.392.536 37.142.277 1.634.437 4.992.359
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
41.392.536 37.142.277 1.634.437 4.992.359http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187838


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: -2,51% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9089 Değişim: -0,01%
Düşük 28,9001 07.12.2023 Yüksek 28,9155
Açılış: 28,9123
31,1433 Değişim: 0,02%
Düşük 31,1230 07.12.2023 Yüksek 31,1475
Açılış: 31,1368
1.883,17 Değişim: -0,04%
Düşük 1.882,90 07.12.2023 Yüksek 1.884,41
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.