" />

KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2021 - 18:26
KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 19.606.071 14.359.100 5.594.866 6.860.276
Satışların Maliyeti
14 -16.706.115 -12.442.606 -4.702.594 -5.997.093
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.899.956 1.916.494 892.272 863.183
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
580.542 301.208 228.623 103.858
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-431.934 -240.625 -170.511 -76.644
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
148.608 60.583 58.112 27.214
BRÜT KAR (ZARAR)
3.048.564 1.977.077 950.384 890.397
Genel Yönetim Giderleri
15 -326.638 -264.316 -114.567 -92.723
Pazarlama Giderleri
15 -372.773 -292.296 -127.126 -130.769
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -93.944 -48.854 -28.975 -18.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.492.084 826.216 430.249 421.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.437.875 -1.056.885 -349.978 -550.934
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.309.418 1.140.942 759.987 518.621
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27.683 6.608 3.614 3.964
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.337.101 1.147.550 763.601 522.585
Finansman Gelirleri
17 1.380.562 813.502 435.562 188.328
Finansman Giderleri
17 -1.610.625 -774.322 -604.261 -160.886
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.107.038 1.186.730 594.902 550.027
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.608 -41.764 -14.316 -39.703
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -56.729 -13.561 -20.958 -2.032
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 14.121 -28.203 6.642 -37.671
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.064.430 1.144.966 580.586 510.324
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.064.430 1.144.966 580.586 510.324
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.064.430 1.144.966 580.586 510.324
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 4,13000000 2,29000000 1,16000000 1,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
790.665 637.336
Dönem Karı (Zararı)
2.064.430 1.144.966
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.125.019 727.436
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
807.417 542.989
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.198 24.167
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 12.326 14.066
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.128 10.101
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
205.868 157.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
64.594 32.090
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.542 2.472
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 137.732 123.079
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-141.326 -41.421
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -194.117 -108.091
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 70.946 76.748
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 -18.155 -10.078
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
415.132 314.759
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 42.608 41.764
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.684 -6.607
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-27.684 -6.607
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-186.194 -305.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.237.186 -1.139.595
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.064.034 -2.222.337
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
455.513 -1.882.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
608.521 -340.171
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-1.311.300 -375.877
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.114 -2.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.114 -2.356
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgil 5 -5.325 -4.928
Ödenen Temettüler
-1.500.000 -1.200.000
Ödenen Faiz
-50.832 -50.777
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-711.265 876.846
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
186.194 305.856
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-525.071 1.182.702
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.227.235 2.818.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.702.164 4.001.690


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.705.606 4.249.809
Finansal Yatırımlar
4 119 1.002
Ticari Alacaklar
4.776.355 5.493.012
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 3.593.826 4.049.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.182.529 1.443.673
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 2.056.604 1.400.368
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
2.056.604 1.400.368
Diğer Alacaklar
2.165 101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.165 101
Stoklar
9 1.819.109 1.523.966
Peşin Ödenmiş Giderler
76.173 42.328
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 76.173 42.328
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 3.537
Diğer Dönen Varlıklar
10.965 127.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 10.965 127.243
ARA TOPLAM
12.447.096 12.841.366
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.447.096 12.841.366
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
2.114.564 1.459.500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 2.114.564 1.459.500
Diğer Alacaklar
284 234
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
284 234
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
69.000 69.000
Maddi Duran Varlıklar
10 1.935.519 2.037.483
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.469 9.826
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.963.598 1.880.284
Peşin Ödenmiş Giderler
38.431 78.201
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 38.431 78.201
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.123.783 1.099.727
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.251.648 6.634.255
TOPLAM VARLIKLAR
19.698.744 19.475.621
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 150.000 50.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.594.506 2.777.079
Ticari Borçlar
5.984.019 7.484.095
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 3.326.068 4.011.979
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.657.951 3.472.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
124.869 141.144
Diğer Borçlar
9.384 19.006
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.384 19.006
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
42.864 36.297
Devlet Teşvik ve Yardımları
4.516 4.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 87.425 44.789
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14.921 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 356.092 318.239
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.014 5.569
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.014 5.569
ARA TOPLAM
10.395.610 10.880.734
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.395.610 10.880.734
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 4.000.040 3.862.706
Türev Araçlar
6 3.362 7.276
Devlet Teşvik ve Yardımları
3.264 6.651
Uzun Vadeli Karşılıklar
294.626 249.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
294.626 249.643
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.301.292 4.126.276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.696.902 15.007.010
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.001.842 4.468.611
Ödenmiş Sermaye
500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 (Kayıpları)
-1.476.051 -1.455.424
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.476.051 -1.455.424
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
398.178 369.326
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.259.419 3.004.101
Net Dönem Karı veya Zararı
2.064.430 1.784.170
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.001.842 4.468.611
TOPLAM KAYNAKLAR
19.698.744 19.475.621


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -67.845 -1.024.755 366.881 2.724.907 1.481.639 4.329.209 4.329.209
Transferler
107.040 1.374.599 -1.481.639
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.162 -713.568 1.144.966 425.236 425.236
Kar Payları
-104.595 -1.095.405 -1.200.000 -1.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -74.007 -1.738.323 369.326 3.004.101 1.144.966 3.554.445 3.554.445
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -81.944 -1.455.424 369.326 3.004.101 1.784.170 4.468.611 4.468.611
Transferler
136.714 1.647.456 -1.784.170
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.572 -20.627 2.064.430 2.033.231 2.033.231
Kar Payları
-107.962 -1.392.138 -1.500.000 -1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -92.516 -1.476.051 398.178 3.259.419 2.064.430 5.001.842 5.001.842


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.064.430 1.144.966 580.586 510.324
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.572 -6.162 -15.164 -6.637
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.332 -7.754 -19.136 -8.352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.760 1.592 3.972 1.715
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.760 1.592 3.972 1.715
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-20.627 -713.568 160.139 -502.571
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.802 -914.831 213.518 -644.323
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.175 201.263 -53.379 141.752
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
7.175 201.263 -53.379 141.752
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.199 -719.730 144.975 -509.208
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.033.231 425.236 725.561 1.116
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.033.231 425.236 725.561 1.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972572


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.