KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2021 - 18:11
KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 6.446.996 4.447.343
Satışların Maliyeti
14 -5.619.389 -3.879.065
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
827.607 568.278
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
156.183 101.645
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-117.754 -78.360
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.429 23.285
BRÜT KAR (ZARAR)
866.036 591.563
Genel Yönetim Giderleri
15 -104.487 -93.972
Pazarlama Giderleri
15 -103.260 -90.623
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-30.341 -15.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 640.935 280.962
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -654.994 -356.211
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
613.889 315.862
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.688 810
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
617.577 316.672
Finansman Gelirleri
17 550.848 390.683
Finansman Giderleri
17 -555.420 -361.362
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
613.005 345.993
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.659 182
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -11.145 -6.288
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 14.804 6.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
616.664 346.175
DÖNEM KARI (ZARARI)
616.664 346.175
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
616.664 346.175
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 1,23000000 0,69000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-242.714 -251.675
Dönem Karı (Zararı)
616.664 346.175
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
334.767 244.447
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
247.241 207.942
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.085 18.841
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 10.182 6.267
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.097 12.574
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
49.277 48.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.914 23.123
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.678 1.977
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 33.685 23.876
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-39.320 3.362
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -96.340 -22.287
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 29.711 22.923
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 27.309 2.726
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
153.427 127.008
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -3.659 -182
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.688 -810
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.688 -810
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-77.596 -160.690
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.132.591 -801.658
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
491.656 46.771
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
162.097 -85.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
329.559 132.401
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-740.990 64.431
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.578 -2.719
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-291.556 -538.664
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.114 -19.860
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-863.590 -330.396
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
89.029 -285.553
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-952.619 -44.843
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
3.749 988
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-347 1.204
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-1.129 -1.560
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15.506 -892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
260.802 -20.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
115.880 -59.884
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
144.922 38.923
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-181.160 -211.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.831 -13.103
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.167 -8.488
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-33.556 -19.048
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-262.230 -148.865
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.189 2.498
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.189 2.498
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-386.889 -179.467
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -114.527 -30.988
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-272.362 -148.479
Alınan Faiz
117.145 28.104
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
325 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-794.788 216.311
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 1.039.139 1.611.664
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -324.217 -185.063
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.776 -1.543
Ödenen Temettüler
-1.500.000 -1.200.000
Ödenen Faiz
-7.934 -8.747
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.299.732 -184.229
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
77.596 160.690
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.222.136 -23.539
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.227.235 2.818.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.005.099 2.795.449


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.006.868 4.249.809
Finansal Yatırımlar
4 677 1.002
Ticari Alacaklar
5.064.428 5.493.012
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 3.887.242 4.049.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.177.186 1.443.673
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.830.018 1.400.368
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 1.830.018 1.400.368
Diğer Alacaklar
3.638 101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.638 101
Stoklar
8 1.816.619 1.523.966
Peşin Ödenmiş Giderler
67.597 42.328
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 67.597 42.328
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.559 3.537
Diğer Dönen Varlıklar
10.580 127.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 10.580 127.243
ARA TOPLAM
11.805.984 12.841.366
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.805.984 12.841.366
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.770.840 1.459.500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 1.770.840 1.459.500
Diğer Alacaklar
275 234
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
275 234
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 69.000 69.000
Maddi Duran Varlıklar
10 2.035.449 2.037.483
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.229 9.826
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.019.845 1.880.284
Peşin Ödenmiş Giderler
56.046 78.201
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 56.046 78.201
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.151.442 1.099.727
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.112.126 6.634.255
TOPLAM VARLIKLAR
18.918.110 19.475.621
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 50.000 50.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.430.422 2.777.079
Ticari Borçlar
6.721.068 7.484.095
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 4.201.571 4.011.979
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.519.497 3.472.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
94.092 141.144
Diğer Borçlar
149.536 19.006
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
149.536 19.006
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
40.046 36.297
Türev Araçlar
766 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
4.516 4.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
60.295 44.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 60.295 44.789
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 334.653 318.239
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
52.406 5.569
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
52.406 5.569
ARA TOPLAM
10.937.800 10.880.734
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.937.800 10.880.734
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 4.282.351 3.862.706
Türev Araçlar
6.163 7.276
Devlet Teşvik ve Yardımları
5.522 6.651
Uzun Vadeli Karşılıklar
249.291 249.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
249.291 249.643
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.543.327 4.126.276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.481.127 15.007.010
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.436.983 4.468.611
Ödenmiş Sermaye
500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-82.396 -81.944
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.396 -81.944
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.396 -81.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.603.264 -1.455.424
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.603.264 -1.455.424
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.603.264 -1.455.424
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
398.178 369.326
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.259.419 3.004.101
Net Dönem Karı veya Zararı
616.664 1.784.170
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.436.983 4.468.611
TOPLAM KAYNAKLAR
18.918.110 19.475.621


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -67.845 -1.024.755 366.881 2.724.907 1.481.639 4.329.209 4.329.209
Transferler
107.040 1.374.599 -1.481.639
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.880 -94.812 346.175 258.243 258.243
Kar Payları
-104.595 -1.095.405 -1.200.000 -1.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -60.965 -1.119.567 369.326 3.004.101 346.175 3.387.452 3.387.452
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -81.944 -1.455.424 369.326 3.004.101 1.784.170 4.468.611 4.468.611
Transferler
136.714 1.647.456 -1.784.170
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-452 -147.840 616.664 468.372 468.372
Kar Payları
-107.862 -1.392.138 -1.500.000 -1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -82.396 -1.603.264 398.178 3.259.419 616.664 3.436.983 3.436.983


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
616.664 346.175
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-452 6.880
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-565 8.661
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
113 -1.781
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
113 -1.781
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-147.840 -94.812
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-184.638 -121.554
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-184.638 -121.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36.798 26.742
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
36.798 26.742
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-148.292 -87.932
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
468.372 258.243
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
468.372 258.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931379


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5030 Değişim: 0,99%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5101
Açılış: 8,4194
10,2561 Değişim: 0,80%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2716
Açılış: 10,1746
495,64 Değişim: 0,84%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 497,40
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.