KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2020 - 18:16
KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 4.447.343 3.981.450
Satışların Maliyeti
14 -3.879.065 -3.436.632
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
568.278 544.818
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
101.645 126.634
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-78.360 -89.195
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.285 37.439
BRÜT KAR (ZARAR)
591.563 582.257
Genel Yönetim Giderleri
15 -93.972 -88.500
Pazarlama Giderleri
15 -90.623 -79.305
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-15.857 -22.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 280.962 231.554
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -356.211 -257.006
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
315.862 366.624
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
810 602
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
316.672 367.226
Finansman Gelirleri
17 390.683 196.011
Finansman Giderleri
17 -361.362 -242.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
345.993 320.775
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
182 3.966
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -6.288 -8.777
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 6.470 12.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
346.175 324.741
DÖNEM KARI (ZARARI)
346.175 324.741
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
346.175 324.741
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,69000000 0,65000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-251.675 1.219.867
Dönem Karı (Zararı)
346.175 324.741
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
244.447 304.421
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
207.942 216.551
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18.841 17.665
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.267 15.529
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 12.574 2.136
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
48.976 26.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.123 11.528
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.977 -121
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 23.876 14.979
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.362 530
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -22.287 -31.331
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 22.923 19.537
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 2.726 12.324
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
127.008 134.716
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -182 -3.966
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-810 -602
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-810 -602
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-160.690 -86.859
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-801.658 630.182
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
46.771 400.801
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-85.630 254.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
132.401 146.577
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
64.431 188.344
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.719 -3.818
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-538.664 196.115
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-19.860 18.621
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-330.396 -328.266
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-285.553 -226.865
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-44.843 -101.401
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
988 -2.026
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.204 9.031
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-1.560 -2.094
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-892 2.117
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.961 151.357
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-59.884 96.383
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
38.923 54.974
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-211.036 1.259.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.103 -12.619
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.488 -6.763
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-19.048 -20.095
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-148.865 -448.349
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.498 2.882
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.498 2.882
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-179.467 -112.401
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -30.988 -73.545
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-148.479 -38.856
Alınan Faiz
28.104 27.324
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -366.154
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
216.311 -556.347
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.611.664 344.953
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-185.063 -25.973
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.543 -1.365
Ödenen Temettüler
-1.200.000 -880.000
Ödenen Faiz
-8.747 -2.613
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 8.651
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-184.229 215.171
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
160.690 86.859
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.539 302.030
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.818.988 1.960.175
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.795.449 2.262.205


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.796.130 2.825.487
Finansal Yatırımlar
4 568 568
Ticari Alacaklar
2.107.553 2.143.822
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 1.340.697 1.255.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 766.856 888.755
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.042.554 1.087.894
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 1.042.554 1.087.894
Diğer Alacaklar
3.215 506
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.215 506
Stoklar
8 1.275.220 749.130
Peşin Ödenmiş Giderler
66.780 70.686
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 66.780 70.686
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.901 2.701
Diğer Dönen Varlıklar
148.775 88.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 148.775 88.891
ARA TOPLAM
7.445.696 6.969.685
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.445.696 6.969.685
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
909.444 928.535
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 909.444 928.535
Diğer Alacaklar
219 209
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
219 209
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 66.000 66.000
Maddi Duran Varlıklar
10 2.035.668 2.112.220
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.425 10.639
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.706.378 1.658.775
Peşin Ödenmiş Giderler
97.536 73.770
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 97.536 73.770
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.020.885 989.454
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.845.555 5.839.602
TOPLAM VARLIKLAR
13.291.251 12.809.287
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 50.000 25.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.225.730 1.821.507
Ticari Borçlar
3.573.933 3.884.834
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 1.647.021 1.913.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.926.912 1.971.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
96.916 130.113
Diğer Borçlar
106.438 28.021
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
106.438 28.021
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
28.403 27.415
Devlet Teşvik ve Yardımları
6.241 6.241
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 32.208 33.100
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 164.164 165.659
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.589 4.587
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.589 4.587
ARA TOPLAM
6.290.622 6.126.477
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.290.622 6.126.477
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.362.786 2.104.213
Türev Araçlar
22.652 21.448
Devlet Teşvik ve Yardımları
7.881 9.441
Uzun Vadeli Karşılıklar
219.858 218.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
219.858 218.499
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.613.177 2.353.601
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.903.799 8.480.078
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.387.452 4.329.209
Ödenmiş Sermaye
500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-60.965 -67.845
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-60.965 -67.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-60.965 -67.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.119.567 -1.024.755
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.119.567 -1.024.755
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.119.567 -1.024.755
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
369.326 366.881
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.004.101 2.724.907
Net Dönem Karı veya Zararı
346.175 1.481.639
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.387.452 4.329.209
TOPLAM KAYNAKLAR
13.291.251 12.809.287


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -37.990 -1.075.625 387.363 2.254.002 1.330.423 3.706.555 3.706.555
Transferler
75.865 1.254.558 -1.330.423
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
949 -24.511 324.741 301.179 301.179
Kar Payları
-96.347 -783.653 -880.000 -880.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -37.041 -1.100.136 366.881 2.724.907 324.741 3.127.734 3.127.734
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -67.845 -1.024.755 366.881 2.724.907 1.481.639 4.329.209 4.329.209
Transferler
107.040 1.374.599 -1.481.639
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.880 -94.812 346.175 258.243 258.243
Kar Payları
-104.595 -1.095.405 -1.200.000 -1.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 60.965 -1.119.567 369.326 3.004.101 346.175 3.387.452 3.387.452


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
346.175 324.741
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.880 949
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.661 1.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.781 -251
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.781 -251
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-94.812 -24.511
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-121.554 -31.425
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-121.554 -31.425
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.742 6.914
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
26.742 6.914
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-87.932 -23.562
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
258.243 301.179
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
258.243 301.179http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841208


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.