KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

07.02.2019 - 20:04
KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 18.603.331 17.467.806
Satışların Maliyeti
19 -16.190.143 -15.551.677
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.413.188 1.916.129
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
495.590 400.841
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-392.632 -290.765
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
102.958 110.076
BRÜT KAR (ZARAR)
2.516.146 2.026.205
Genel Yönetim Giderleri
20 -329.856 -273.006
Pazarlama Giderleri
20 -362.325 -392.816
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -66.441 -55.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 3.315.185 1.035.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -3.892.403 -1.281.221
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.180.306 1.059.328
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 34.681 4.636
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.214.987 1.063.964
Finansman Gelirleri
24 2.249.772 1.105.001
Finansman Giderleri
24 -2.173.865 -939.493
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.290.894 1.229.472
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
39.529 53.346
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -25.887 -26.503
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 65.416 79.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.330.423 1.282.818
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.330.423 1.282.818
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.330.423 1.282.818
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 2,66000000 2,57000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -23.222 -378.329 277.363 1.263.029 970.228 2.957.451 2.957.451
Transferler
32.500 937.728 -970.228
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.197 -294.035 1.282.818 975.586 975.586
Kar Payları
-350.000 -350.000 -350.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -36.419 -672.364 309.863 1.850.757 1.282.818 3.583.037 3.583.037
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -36.419 -672.364 309.863 1.850.757 1.282.818 3.583.037 3.583.037
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.073 -2.073 -2.073
Transferler
77.500 1.205.318 -1.282.818
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.571 -403.261 1.330.423 925.591 925.591
Kar Payları
-800.000 -800.000 -800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -37.990 -1.075.625 387.363 2.254.002 1.330.423 3.706.555 3.706.555


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.336.612 1.156.180
Dönem Karı (Zararı)
1.330.423 1.282.818
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
880.231 523.190
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 775.054 696.679
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30.595 15.654
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7, 9 29.843 11.263
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 752 4.391
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
151.934 148.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 41.395 40.282
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
605 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15, 20 109.934 107.895
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.088 -26.026
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -115.433 -116.187
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 87.265 78.925
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 37.256 11.236
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
343.627 79.138
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-29.325 -805
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -29.325 -805
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -39.529 -53.346
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.356 -3.831
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -5.356 -3.831
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-355.857 -332.450
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-661.798 -532.855
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-161.795 -256.301
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-100.627 -250.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-61.168 -6.270
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
242.988 -318.002
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.225 8.332
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.841 -139.829
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
34.528 -148.039
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-809.512 342.518
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-598.494 305.171
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-211.018 37.347
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20.286 -171
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-8.374 -8.374
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-299 8.473
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.446 -21.462
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
72.586 -61.123
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-29.140 39.661
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.548.856 1.273.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -41.714 -33.895
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -33.044 -16.832
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-137.486 -66.246
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-206.428 -1.007.332
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.797 10.225
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.797 10.225
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-562.673 -678.529
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -329.840 -405.678
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -232.833 -272.851
Alınan Faiz
126.807 107.339
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
209.641 -446.367
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.107.933 -193.862
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.154.761 1.303.560
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.386.522 -1.064.626
Ödenen Temettüler
-800.000 -350.000
Ödenen Faiz
-87.575 -80.596
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.403 -2.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-977.749 -45.014
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
355.857 441.720
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-621.892 396.706
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.582.067 2.185.361
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.960.175 2.582.067


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.330.423 1.282.818
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.571 -13.197
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.986 -16.693
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
415 3.496
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 415 3.496
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-403.261 -294.035
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-509.585 -382.042
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2 -509.585 -382.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
106.324 88.007
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
25 106.324 88.007
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-404.832 -307.232
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
925.591 975.586
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
925.591 975.586


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.981.012 2.625.681
Finansal Yatırımlar
5 404.170 613.811
Ticari Alacaklar
2.097.344 1.764.759
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 1.059.907 959.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.037.437 805.479
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.277.299 1.339.483
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 1.277.299 1.339.483
Diğer Alacaklar
1.385 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.385 186
Stoklar
10 1.076.671 1.055.582
Peşin Ödenmiş Giderler
79.105 89.738
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 79.105 89.738
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 8.143 986
Diğer Dönen Varlıklar
163.168 235.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 163.168 235.755
ARA TOPLAM
7.088.297 7.725.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.088.297 7.725.981
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.015.830 1.196.634
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 1.015.830 1.196.634
Diğer Alacaklar
173 147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 173 147
Türev Araçlar
29 0 5.650
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 60.500 31.175
Maddi Duran Varlıklar
12 2.247.601 2.350.019
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.579.461 1.703.865
Peşin Ödenmiş Giderler
68.334 92.229
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 68.334 92.229
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 941.603 769.448
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.913.502 6.149.167
TOPLAM VARLIKLAR
13.001.799 13.875.148
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 443.876 679.920
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.016.875 1.900.391
Ticari Borçlar
3.293.983 3.865.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 1.674.894 2.035.499
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.619.089 1.830.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 100.188 97.451
Diğer Borçlar
16.060 25.561
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 16.060 25.561
Türev Araçlar
29 269 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 8.374 8.374
Ertelenmiş Gelirler
17 56.232 47.382
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 156.599 211.029
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.249 9.638
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 5.249 9.638
ARA TOPLAM
6.097.705 6.845.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.097.705 6.845.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.971.301 3.230.600
Türev Araçlar
29 16.786 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 13.550 21.924
Uzun Vadeli Karşılıklar
195.902 194.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 195.902 194.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.197.539 3.446.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.295.244 10.292.111
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.706.555 3.583.037
Ödenmiş Sermaye
18 500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-37.990 -36.419
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.990 -36.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.990 -36.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.075.625 -672.364
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
309.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.254.002 1.850.757
Net Dönem Karı veya Zararı
1.330.423 1.282.818
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.706.555 3.583.037
TOPLAM KAYNAKLAR
13.001.799 13.875.148http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738581


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.023 Değişim: 2,18% Hacim : 34.025 Mio.TL Son veri saati : 16:25
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.023
Açılış: 1.979
13,5409 Değişim: 0,09%
Düşük 13,4653 19.01.2022 Yüksek 13,6313
Açılış: 13,5294
15,3728 Değişim: 0,36%
Düşük 15,3043 19.01.2022 Yüksek 15,4578
Açılış: 15,3172
794,36 Değişim: 0,62%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 796,36
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.