" />

KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2018 - 20:07
KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 4.441.125 4.098.261
Satışların Maliyeti
14 -3.977.633 -3.704.980
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
463.492 393.281
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
117.491 96.624
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-89.270 -69.693
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.221 26.931
BRÜT KAR (ZARAR)
491.713 420.212
Genel Yönetim Giderleri
15 -71.528 -64.079
Pazarlama Giderleri
15 -74.504 -72.433
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-19.443 -10.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 260.012 435.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -319.488 -491.022
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
266.762 217.569
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
266.762 217.569
Finansman Gelirleri
17 307.785 446.316
Finansman Giderleri
17 -253.594 -433.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
320.953 230.568
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.040 31.840
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -6.007 -4.636
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 10.047 36.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
324.993 262.408
DÖNEM KARI (ZARARI)
324.993 262.408
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
324.993 262.408
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,65000000 0,52000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -23.222 -378.329 277.363 1.263.029 970.228 2.957.451 2.957.451
Transferler
32.500 937.728 -970.228
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.585 262.408 197.823 197.823
Kar Payları
-350.000 -350.000 -350.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -23.222 -442.914 309.863 1.850.757 262.408 2.805.274 2.805.274
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -36.419 -672.364 309.863 1.850.757 1.282.818 3.583.037 3.583.037
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -2.073 -2.073 -2.073
Transferler
77.500 1.205.318 -1.282.818
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.433 -114.911 324.993 206.649 206.649
Kar Payları
-800.000 -800.000 -800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -39.852 -787.275 387.363 2.254.002 324.993 2.987.613 2.987.613


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
838.493 697.664
Dönem Karı (Zararı)
324.993 262.408
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
235.215 154.478
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
188.456 158.955
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.290 8.049
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.355 3.348
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 8.935 4.701
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.581 28.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.357 9.699
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 20.224 19.244
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-17.803 10.099
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -39.764 -16.387
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 18.889 22.773
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 3.072 3.713
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22.700 -19.385
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-836 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -836 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -4.040 -31.840
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-133 -343
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-133 -343
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
375.448 312.396
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
168.354 75.153
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
78.432 85.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
89.922 -10.360
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
6.067 66.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.058 418
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.058 418
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-67.222 -56.025
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18.019 -38.257
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
103.447 188.195
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
301.799 299.478
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-198.352 -111.283
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-2.094 -2.094
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-2.615 -169
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
152.550 78.993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-37.661 -34.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
190.211 113.514
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
935.656 729.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-16.830 -11.433
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.161 -4.301
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-67.172 -15.884
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
559.844 -89.234
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
838 -92.953
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
838 -92.953
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-105.175 -90.269
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -60.991 -91.729
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -44.184 1.460
Alınan Faiz
50.913 44.538
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
613.268 49.450
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.481.511 -219.031
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 125.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-680.236 -298.910
Ödenen Temettüler
-800.000 0
Ödenen Faiz
-1.275 -45.121
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-83.174 389.399
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
80.884 96.007
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.290 485.406
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.582.067 2.185.361
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.579.777 2.670.767


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
324.993 262.408
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.433 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.342 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
909 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
909 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-114.911 -64.585
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-146.115 -80.731
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-146.115 -80.731
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31.204 16.146
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
31.204 16.146
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-118.344 -64.585
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
206.649 197.823
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
206.649 197.823


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.610.101 2.625.681
Finansal Yatırımlar
4 543 613.811
Ticari Alacaklar
1.633.997 1.764.759
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 882.522 959.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 751.475 805.479
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.333.756 1.339.483
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 1.333.756 1.339.483
Diğer Alacaklar
1.244 186
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.244 186
Stoklar
8 1.113.869 1.055.582
Peşin Ödenmiş Giderler
89.979 89.738
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 89.979 89.738
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12.382 986
Diğer Dönen Varlıklar
274.002 235.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 274.002 235.755
ARA TOPLAM
7.069.873 7.725.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.069.873 7.725.981
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.192.697 1.196.634
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 1.192.697 1.196.634
Diğer Alacaklar
147 147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
147 147
Türev Araçlar
6.485 5.650
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
6.485 5.650
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 31.175 31.175
Maddi Duran Varlıklar
10 2.309.859 2.350.019
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.660.039 1.703.865
Peşin Ödenmiş Giderler
73.969 92.229
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 73.969 92.229
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 811.608 769.448
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.085.979 6.149.167
TOPLAM VARLIKLAR
13.155.852 13.875.148
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 90.800 679.920
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.921.007 1.900.391
Ticari Borçlar
4.010.801 3.865.606
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 2.337.298 2.035.499
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.673.503 1.830.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
70.708 97.451
Diğer Borçlar
80.538 25.561
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
80.538 25.561
Devlet Teşvik ve Yardımları
8.374 8.374
Ertelenmiş Gelirler
44.767 47.382
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.242 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 150.068 211.029
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
187.819 9.638
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 187.819 9.638
ARA TOPLAM
6.569.124 6.845.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.569.124 6.845.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.386.181 3.230.600
Devlet Teşvik ve Yardımları
19.830 21.924
Uzun Vadeli Karşılıklar
193.104 194.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
193.104 194.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.599.115 3.446.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.168.239 10.292.111
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.987.613 3.583.037
Ödenmiş Sermaye
500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-39.852 -36.419
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.852 -36.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.852 -36.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-787.275 -672.364
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-787.275 -672.364
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-787.275 -672.364
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
387.363 309.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.254.002 1.850.757
Net Dönem Karı veya Zararı
324.993 1.282.818
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.987.613 3.583.037
TOPLAM KAYNAKLAR
13.155.852 13.875.148http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679232


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,00% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0486 Değişim: 0,17%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0606
Açılış: 32,9927
36,0174 Değişim: 0,06%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,0531
Açılış: 35,9959
2.582,25 Değişim: 0,48%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.584,52
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.