KAP ***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2023 - 20:17
KAP ***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 115.000.000 13.074.563 703.162.586 -1.434.010 14.217.341 109.414.978 50.570.441 1.004.005.899 1.004.005.899
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.338.351 44.232.090 -50.570.441 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
17 277.248.746 277.248.746 277.248.746
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -1.389.757 -1.389.757 -1.389.757
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 115.000.000 13.074.563 703.162.586 -2.823.767 20.555.692 153.647.068 277.248.746 1.279.864.888 1.279.864.888
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 115.000.000 13.074.563 748.695.110 -6.497.191 20.555.692 153.647.068 577.446.899 1.621.922.141 1.621.922.141
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
577.446.899 -577.446.899 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
390.787.459 390.787.459 390.787.459
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -7.273.413 -7.273.413 -7.273.413
Sermaye Arttırımı
17 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 115.000.000 13.074.563 748.695.110 -13.770.604 20.555.692 731.093.967 390.787.459 2.005.436.187 2.005.436.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-425.159.342 68.565.734
Dönem Karı (Zararı)
390.787.459 277.248.746
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
390.787.459 277.248.746
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
242.653.100 107.502.290
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 60.684.596 36.499.883
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
665.535 254.958
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 665.535 -407.403
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 662.361
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.784.142 1.188.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 6.408.540 3.243.607
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
27.375.602 -2.054.921
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31.176.254 34.563.887
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -20.873.264 -10.394.325
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 52.049.518 44.958.212
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31.142.667 -13.467.086
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 31.142.667 -13.467.086
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 90.786.225 48.659.932
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.586.319 -197.970
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.586.319 -197.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-954.484.946 -312.350.143
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-312.216.937 -231.876.256
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-700.220.355 -147.278.384
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -232.214.580 -64.682.726
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 334.160.565 146.975.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 6.986.005 7.450.257
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-50.979.644 -22.938.879
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-321.044.387 72.400.893
Kira Ödemeleri
6 -919.671 -809.290
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -103.195.284 -3.025.869
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-226.693.823 -84.638.543
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 30.160
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-174.850.455 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 9.096.348 213.025
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -61.639.716 -84.881.728
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 700.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
353.905.975 29.696.763
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
384.147.758 72.375.350
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
384.147.758 72.375.350
Ödenen Faiz
20 -51.115.047 -44.795.140
Alınan Faiz
20 20.873.264 2.116.553
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-297.947.190 13.623.954
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-297.947.190 13.623.954
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
391.596.693 45.945.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
93.649.503 59.569.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 93.649.503 391.596.693
Finansal Yatırımlar
5 396.044.384 252.336.596
Ticari Alacaklar
826.651.250 504.860.988
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 420.103.766 178.401.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 406.547.484 326.459.898
Diğer Alacaklar
5.302.663 15.541.523
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 1.100.957 10.502.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.201.706 5.039.137
Stoklar
9 1.653.087.369 952.867.014
Peşin Ödenmiş Giderler
10 231.769.793 75.426.851
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
187.123
Diğer Dönen Varlıklar
16 169.685.942 93.814.304
ARA TOPLAM
3.376.378.027 2.286.443.969
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.376.378.027 2.286.443.969
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
700.000
Diğer Alacaklar
170.082 170.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 170.082 170.082
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 17.714.985 17.714.985
Maddi Duran Varlıklar
12 947.456.550 969.380.256
Kullanım Hakkı Varlıkları
13.132.575 7.296.970
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 40.158.470 20.284.388
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.158.470 20.284.388
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 503.057
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.019.135.719 1.015.546.681
TOPLAM VARLIKLAR
4.395.513.746 3.301.990.650
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 826.109.288 485.166.733
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.109.288 798.957
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.109.288 798.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
825.000.000 484.367.776
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.907.499 24.431.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.907.499 24.431.911
Ticari Borçlar
1.088.969.054 760.215.081
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 175.983.915 28.715.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 912.985.139 731.499.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 33.672.703 15.808.832
Diğer Borçlar
15.278.763 9.610.624
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.360
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 15.278.763 9.608.264
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 131.757.011 182.736.655
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
64.996.171 74.979.999
Kısa Vadeli Karşılıklar
67.822.157 37.446.519
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 9.915.912 6.915.876
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 57.906.245 30.530.643
ARA TOPLAM
2.250.512.646 1.590.396.354
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.250.512.646 1.590.396.354
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 86.909.845 34.824.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
86.909.845 34.824.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 17.035.753 15.413.349
Diğer Borçlar
87.183 348.730
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 87.183 348.730
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35.532.132 39.085.536
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
139.564.913 89.672.155
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.390.077.559 1.680.068.509
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 2.005.436.187 1.621.922.141
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
734.924.506 742.197.919
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.555.692 20.555.692
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
731.093.967 153.647.068
Net Dönem Karı veya Zararı
390.787.459 577.446.899
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.005.436.187 1.621.922.141
TOPLAM KAYNAKLAR
4.395.513.746 3.301.990.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.410.573.020 1.431.934.422 1.330.351.164 919.646.465
Satışların Maliyeti
18 -1.544.876.263 -935.299.274 -751.330.200 -609.068.424
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
865.696.757 496.635.148 579.020.964 310.578.041
BRÜT KAR (ZARAR)
865.696.757 496.635.148 579.020.964 310.578.041
Genel Yönetim Giderleri
19 -43.613.816 -17.922.517 -24.792.290 -10.225.718
Pazarlama Giderleri
19 -212.982.938 -117.680.728 -116.516.512 -87.249.093
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -25.928.578 -15.686.227 -9.331.271 -5.778.078
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
40.604.225 20.466.913 2.009.866 8.489.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-79.883.045 -18.807.110 -35.159.158 -6.799.793
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
543.892.605 347.005.479 395.231.599 209.015.229
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.744.858 7.826.272 17.581.671
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-31.142.667 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
512.749.938 368.750.337 403.057.871 226.596.900
Finansman Gelirleri
20 20.873.264 2.116.553 8.952.961 1.413.347
Finansman Giderleri
20 -52.049.518 -44.958.212 -29.255.907 -21.639.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
481.573.684 325.908.678 382.754.925 206.371.183
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -90.786.225 -48.659.932 -73.550.192 -26.343.977
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-93.024.333 -53.878.915 -67.346.485 -28.927.480
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.238.108 5.218.983 -6.203.707 2.583.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
390.787.459 277.248.746 309.204.733 180.027.206
DÖNEM KARI (ZARARI)
390.787.459 277.248.746 309.204.733 180.027.206
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
390.787.459 277.248.746 309.204.733 180.027.206
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.273.413 -1.389.757 2.595.488 535.899
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-9.091.766 -1.737.196 3.244.360 669.874
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.818.353 347.439 -648.872 -133.975
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.818.353 347.439 -648.872 -133.975
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.273.413 -1.389.757 2.595.488 535.899
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
383.514.046 275.858.989 311.800.221 180.563.105
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
383.514.046 275.858.989 311.800.221 180.563.105http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186747


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.094 Değişim: 0,00% Hacim : 92.806 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.046 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,9073 Değişim: 0,01%
Düşük 28,8645 29.11.2023 Yüksek 28,9309
Açılış: 28,9046
31,8177 Değişim: 0,11%
Düşük 31,7538 29.11.2023 Yüksek 31,9430
Açılış: 31,7821
1.900,71 Değişim: 0,19%
Düşük 1.894,76 29.11.2023 Yüksek 1.907,94
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.