KAP ***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 20:30
KAP ***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 574.530.804 -1.657.473 14.047.934 50.649.245 58.935.140 824.580.213 824.580.213
Transferler
169.407 58.765.733 -58.935.140 0 0
Dönem Karı (Zararı)
50.570.441 50.570.441 50.570.441
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
128.631.782 223.463 128.855.245 128.855.245
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 703.162.586 -1.434.010 14.217.341 109.414.978 50.570.441 1.004.005.899 1.004.005.899
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 703.162.586 -1.434.010 14.217.341 109.414.978 50.570.441 1.004.005.899 1.004.005.899
Transferler
50.570.441 -50.570.441 0 0
Dönem Karı (Zararı)
97.221.540 97.221.540 97.221.540
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.925.656 -1.925.656 -1.925.656
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 703.162.586 -3.359.666 14.217.341 159.985.419 1.099.301.783 1.099.301.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.169.996 -283.261
Dönem Karı (Zararı)
97.221.540 27.249.163
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
97.221.540 27.249.163
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
61.239.656 23.003.687
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 18.675.196 14.242.769
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.369.662 -4.870.589
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.364.606 3.921.227
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
160.690 -54.125
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-165.746 -8.737.691
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
184.746 3.768.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.996.259 719.199
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.811.513 3.049.504
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.615.942 9.393.820
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-703.206 -1.081.408
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23.319.148 10.475.228
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 22.315.955 468.984
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-182.521
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-182.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-159.124.185 -46.615.733
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-124.076.153 19.506.323
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-124.076.153 19.506.323
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-114.244.344 -111.479.333
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-27.135.664 -17.569.971
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
121.101.497 50.309.340
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
121.101.497 50.309.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.536.731 1.889.476
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-16.306.252 10.728.432
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-662.989 3.637.117
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-3.997.441 -3.083.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -509.566 -35.526
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -801.801
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-58.292.156 -7.375.436
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
18.108 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.522 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.522 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.492.786 -7.375.436
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -58.492.786 -7.375.436
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.409.021 -18.948.191
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.776.242 -5.968.536
Kredilerden Nakit Girişleri
91.776.242 -5.968.536
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -377.049 -340.563
Ödenen Faiz
-22.693.378 -13.720.500
Alınan Faiz
703.206 1.081.408
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.946.869 -26.606.888
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.946.869 -26.606.888
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.945.232 55.360.472
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 51.892.101 28.753.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 51.892.101 45.945.232
Finansal Yatırımlar
5 123.218.652 119.073.573
Ticari Alacaklar
309.336.324 186.412.181
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 22.982.399 17.732.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 286.353.925 168.679.575
Diğer Alacaklar
13.594.428 21.450.769
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 9.909.536 18.622.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.684.892 2.828.233
Stoklar
9 797.819.942 683.736.288
Peşin Ödenmiş Giderler
49.722.932 43.231.868
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 49.722.932 43.231.868
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
Diğer Dönen Varlıklar
68.566.897 47.922.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 68.566.897 47.922.297
ARA TOPLAM
1.414.151.276 1.147.772.208
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.414.151.276 1.147.772.208
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
700.000 700.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
700.000 700.000
Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
170.082 149.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 170.082 149.801
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 17.714.985 17.714.985
Maddi Duran Varlıklar
12 883.571.501 843.223.491
Arazi ve Arsalar
441.516.012 441.516.012
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
5.559.381 5.719.196
Binalar
88.175.028 88.764.410
Tesis, Makine ve Cihazlar
278.321.279 292.509.991
Taşıtlar
427.627 494.689
Mobilya ve Demirbaşlar
7.454.449 7.288.183
Özel Maliyetler
3.921.273 4.195.462
Yapılmakta Olan Yatırımlar
58.196.452 2.735.548
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.366.620 6.565.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 7.653.890 7.985.354
Diğer Haklar
7.653.890 7.985.354
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 0 178.235
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
916.177.078 876.517.443
TOPLAM VARLIKLAR
2.330.328.354 2.024.289.651
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
386.140.341 294.189.121
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
386.140.341 294.189.121
Banka Kredileri
6 385.542.896 293.558.177
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 597.445 630.944
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.745.331 46.931.676
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.745.331 46.931.676
Banka Kredileri
6 44.745.331 46.931.676
Ticari Borçlar
472.945.005 354.960.049
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 33.104.158 36.106.262
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 439.840.847 318.853.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 8.722.527 7.185.796
Diğer Borçlar
10.402.280 7.111.374
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.402.280 7.111.374
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
74.854.017 91.160.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 74.854.017 91.160.269
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24.915.359 11.316.600
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.393.247 31.951.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.693.416 3.440.516
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 26.699.831 28.511.344
ARA TOPLAM
1.054.118.107 844.806.745
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.054.118.107 844.806.745
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
73.987.415 71.727.327
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
66.942.572 64.577.744
Banka Kredileri
6 66.942.572 64.577.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.044.843 7.149.583
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 7.044.843 7.149.583
Diğer Borçlar
697.460 871.825
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 697.460 871.825
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.074.392 6.433.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 9.074.392 6.433.529
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 93.149.197 96.444.326
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
176.908.464 175.477.007
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.231.026.571 1.020.283.752
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 1.099.301.783 1.004.005.899
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
699.802.920 701.728.576
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
699.802.920 701.728.576
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
703.162.586 703.162.586
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.359.666 -1.434.010
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.217.341 14.217.341
Yasal Yedekler
14.217.341 14.217.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
159.985.419 109.414.978
Net Dönem Karı veya Zararı
97.221.540 50.570.441
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 512.287.957 265.185.506
Satışların Maliyeti
19 -326.230.850 -200.132.696
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
186.057.107 65.052.810
BRÜT KAR (ZARAR)
186.057.107 65.052.810
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.696.799 -5.171.301
Pazarlama Giderleri
20 -30.431.635 -25.625.613
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -9.908.149 -6.469.192
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.977.043 7.900.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.007.317 -7.313.029
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
137.990.250 28.374.276
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5 4.163.187 8.737.691
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
142.153.437 37.111.967
Finansman Gelirleri
21 703.206 1.081.408
Finansman Giderleri
21 -23.319.148 -10.475.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
119.537.495 27.718.147
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -22.315.955 -468.984
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-24.951.435 -821.717
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.635.480 352.733
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
97.221.540 27.249.163
DÖNEM KARI (ZARARI)
97.221.540 27.249.163
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
97.221.540 27.249.163
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.925.656 -216.516
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.407.070 -270.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
481.414 54.130
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 481.414 54.130
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.925.656 -216.516
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.295.884 27.032.647
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
95.295.884 27.032.647http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028894


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.859 Değişim: -0,33% Hacim : 46.026 Mio.TL Son veri saati : 17:37
Düşük 2.841 12.08.2022 Yüksek 2.897
Açılış: 2.872
17,9447 Değişim: 0,04%
Düşük 17,9030 12.08.2022 Yüksek 17,9702
Açılış: 17,938
18,3974 Değişim: -0,73%
Düşük 18,3851 12.08.2022 Yüksek 18,5531
Açılış: 18,5326
1.035,18 Değişim: 0,24%
Düşük 1.030,48 12.08.2022 Yüksek 1.038,04
Açılış: 1.032,69
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.