KAP ***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2022 - 02:48
KAP ***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 539.751.879 -938.817 14.047.934 85.009.286 -34.360.041 731.584.804 0 731.584.804
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-34.360.041 34.360.041 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
58.935.140 58.935.140 58.935.140
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
34.778.925 -718.656 34.060.269 34.060.269
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 574.530.804 -1.657.473 14.047.934 50.649.245 58.935.140 824.580.213 0 824.580.213
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 574.530.804 -1.657.473 14.047.934 50.649.245 58.935.140 824.580.213 0 824.580.213
Transferler
169.407 58.765.733 -58.935.140 0 0
Dönem Karı (Zararı)
50.570.441 50.570.441 50.570.441
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
128.631.782 223.463 128.855.245 128.855.245
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 703.162.586 -1.434.010 14.217.341 109.414.978 50.570.441 1.004.005.899 0 1.004.005.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.877.297 75.715.633
Dönem Karı (Zararı)
50.570.441 58.935.140
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
136.325.956 62.663.959
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 57.445.216 23.777.021
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.342.667 1.055.712
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 9.653.759 4.341.326
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.311.092 -3.285.614
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.175.723 4.719.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.288.183 2.055.744
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 4.809.315 -748.158
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 13.078.225 3.411.551
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38.851.764 27.007.484
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -27.143.274 -25.192.588
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 65.995.038 52.200.072
Gerçeğ 22.950.485
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 43.231.868 22.950.485
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 286.845
Diğer Dönen Varlıklar
47.922.297 18.822.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 47.922.297 18.822.867
ARA TOPLAM
1.147.772.208 709.632.148
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.147.772.208 709.632.148
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
700.000 700.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
700.000 700.000
Ticari Alacaklar
0 2.142.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 2.142.505
Diğer Alacaklar
149.801 149.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 149.801 149.801
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 17.714.985 17.714.985
Maddi Duran Varlıklar
843.223.491 711.052.811
Arazi ve Arsalar
441.516.012 441.494.280
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
5.719.196 6.358.456
Binalar
88.764.410 90.374.951
Tesis, Makine ve Cihazlar
292.509.991 160.983.794
Taşıtlar
494.689 343.006
Mobilya ve Demirbaşlar
7.288.183 6.172.281
Özel Maliyetler
4.195.462 5.326.043
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.735.548 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 6.565.577 6.535.006
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.985.354 4.989.435
Diğer Haklar
13 7.985.354 4.989.435
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 178.235 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
876.517.443 743.284.543
TOPLAM VARLIKLAR
2.024.289.651 1.452.916.691
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
294.189.121 199.236.059
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
294.189.121 199.236.059
Banka Kredileri
6 293.558.177 198.732.059
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 630.944 504.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
46.931.676 33.223.480
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
46.931.676 33.223.480
Banka Kredileri
6 46.931.676 33.223.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.795 Değişim: 1,62% Hacim : 46.816 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.759 08.08.2022 Yüksek 2.803
Açılış: 2.759
17,9425 Değişim: 0,17%
Düşük 17,8708 08.08.2022 Yüksek 18,0009
Açılış: 17,9122
18,2886 Değişim: 0,26%
Düşük 18,1988 08.08.2022 Yüksek 18,3828
Açılış: 18,2413
1.031,50 Değişim: 0,83%
Düşük 1.019,43 08.08.2022 Yüksek 1.035,61
Açılış: 1.022,97
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.