KAP ***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:29
KAP ***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 539.751.879 -938.817 14.047.934 85.009.286 -34.360.041 731.584.804 731.584.804
Transferler
-34.360.041 34.360.041 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 6.062.455 6.062.455 6.062.455
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-653.947 -653.947 -653.947
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 539.751.879 -1.592.764 14.047.934 50.649.245 6.062.455 736.993.312 736.993.312
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 574.530.804 -1.657.473 14.047.934 50.649.245 58.935.140 824.580.213 824.580.213
Transferler
169.407 58.765.733 -58.935.140 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 40.886.776 40.886.776 40.886.776
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-367.580 -367.580 -367.580
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 574.530.804 -2.025.053 14.217.341 109.414.978 40.886.776 865.099.409 865.099.409


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.919.131 12.940.879
Dönem Karı (Zararı)
40.886.776 6.062.455
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40.886.776 6.062.455
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
91.865.229 74.424.403
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
42.261.915 21.747.687
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.658.988 8.285.481
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.560.423 8.635.975
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.227.768 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-991.643 -350.494
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.684.279 2.041.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.116.411 956.439
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15.567.868 1.085.200
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.578.023 42.349.596
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.533.566 -3.004.711
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
46.111.589 45.354.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-129.272.961 -66.642.956
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
93.850.967 -64.541.068
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-276.562.071 -36.840.431
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-16.802.726 -3.340.986
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.077.887 25.465.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.245.784 3.565.656
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
679.974 833.749
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
679.974 833.749
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.237.224 8.214.330
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.479.044 13.843.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-462.654 -695.668
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.935.521 -207.355
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.333.605 -44.267.459
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
3.955 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -35.510.992
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 177.603
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.283.892 -9.479.847
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12.946.332 545.777
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.629.378 52.532.717
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.210.516 96.672.697
Kredilerden Nakit Girişleri
28.210.516 96.672.697
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.083.161 -956.635
Ödenen Faiz
-45.441.739 -46.188.056
Alınan Faiz
2.685.006 3.004.711
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.882.114 21.206.137
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.882.114 21.206.137
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.360.472 27.029.057
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.478.358 48.235.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.478.358 55.360.472
Finansal Yatırımlar
117.506.955 101.434.582
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
117.506.955 101.434.582
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 117.506.955 101.434.582
Ticari Alacaklar
189.677.908 229.285.417
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 17.889.074 20.991.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 171.788.834 208.293.834
Diğer Alacaklar
45.415.159 103.226.338
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 21.068.784 97.398.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 24.346.375 5.827.520
Stoklar
9 455.968.658 178.414.943
Peşin Ödenmiş Giderler
47.892.503 22.950.485
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 47.892.503 22.950.485
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
917 286.845
Diğer Dönen Varlıklar
10.683.575 18.822.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 10.683.575 18.822.867
ARA TOPLAM
883.624.033 709.781.949
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
883.624.033 709.781.949
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
700.000 700.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
700.000 700.000
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
700.000 700.000
Ticari Alacaklar
0 2.142.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 2.142.505
Diğer Alacaklar
149.801 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 149.801 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 17.714.985 17.714.985
Maddi Duran Varlıklar
12 687.182.255 711.052.811
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.005.141 6.535.006
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.411.833 4.989.435
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 7.411.833 4.989.435
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
719.164.015 743.134.742
TOPLAM VARLIKLAR
1.602.788.048 1.452.916.691
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
236.266.842 199.236.059
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
235.775.659 198.732.059
Banka Kredileri
6 235.775.659 198.732.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
491.183 504.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
491.183 504.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.043.287 33.223.480
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.043.287 33.223.480
Banka Kredileri
6 45.043.287 33.223.480
Ticari Borçlar
221.698.992 162.544.266
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 5.145.646 1.008.421
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 216.553.346 161.535.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 6.069.976 4.824.192
Diğer Borçlar
12.080.880 5.157.720
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 2.360 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 12.078.520 5.157.720
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
42.758.370 40.521.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 42.758.370 40.521.146
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
820.244 754.246
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.289.609 12.876.572
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
15 3.097.937 2.252.768
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 26.191.672 10.623.804
ARA TOPLAM
594.028.200 459.137.681
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
594.028.200 459.137.681
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
69.684.759 90.058.170
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
63.088.680 83.071.721
Banka Kredileri
6 63.088.680 83.071.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.596.079 6.986.449
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.596.079 6.986.449
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.058.943 5.790.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 7.058.943 5.790.880
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 66.916.737 73.349.747
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.660.439 169.198.797
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
737.688.639 628.336.478
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 865.099.409 824.580.213
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
572.505.751 572.873.331
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
572.505.751 572.873.331
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
574.530.804 574.530.804
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.025.053 -1.657.473
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.217.341 14.047.934
Yasal Yedekler
14.217.341 14.047.934
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
109.414.978 50.649.245
Net Dönem Karı veya Zararı
40.886.776 58.935.140
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
865.099.409 824.580.213
TOPLAM KAYNAKLAR
1.602.788.048 1.452.916.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 855.540.450 452.665.954 249.231.370 195.748.232
Satışların Maliyeti
18 -654.808.486 -348.654.098 -200.122.813 -141.702.198
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
200.731.964 104.011.856 49.108.557 54.046.034
BRÜT KAR (ZARAR)
200.731.964 104.011.856 49.108.557 54.046.034
Genel Yönetim Giderleri
19 -19.242.834 -17.705.713 -8.220.420 -5.325.551
Pazarlama Giderleri
19 -82.484.412 -36.367.673 -29.374.263 -16.643.913
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -15.549.029 -21.909.582 -2.230.148 -10.992.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.355.823 14.605.758 8.027.655 5.432.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.948.175 -11.222.873 -6.788.810 -7.752.678
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
81.863.337 31.411.773 10.522.571 18.764.129
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.227.768 0 1.513.235 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
88.091.105 31.411.773 12.035.806 18.764.129
Finansman Gelirleri
20 12.533.566 21.384.515 3.720.583 10.440.873
Finansman Giderleri
20 -46.791.563 -46.188.056 -17.462.585 -17.253.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.833.108 6.608.232 -1.706.196 11.951.278
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.946.332 -545.777 851.915 -3.146.188
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-19.287.447 0 -939.520 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.341.115 -545.777 1.791.435 -3.146.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.886.776 6.062.455 -854.281 8.805.090
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.886.776 6.062.455 -854.281 8.805.090
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.886.776 6.062.455 -854.281 8.805.090
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-367.580 -653.947 363.049 -202.874
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-459.475 -817.434 453.813 -231.632
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -459.475 -817.434 453.813 -231.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
91.895 163.487 -90.764 28.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 91.895 163.487 -90.764 28.758
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-367.580 -653.947 363.049 -202.874
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.519.196 5.408.508 -491.232 8.602.216
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
40.519.196 5.408.508 -491.232 8.602.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976425


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 0,00% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,4631 Değişim: 1,17%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5311
Açılış: 13,3069
15,2796 Değişim: 1,43%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3540
Açılış: 15,064
769,50 Değişim: 1,07%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,65
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.