;

KAP ***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 23:55
KAP ***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 -252.156 14.047.934 107.174.661 -22.231.494
Transferler
-22.231.494 22.231.494
Dönem Karı (Zararı)
-18.078.795 -18.078.795 -18.078.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-685.143 -685.143 -685.143
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 -937.299 14.047.934 84.943.167 -18.078.795 380.814.252 380.814.252
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 539.751.879 -938.817 14.047.934 85.009.286 -34.360.041 731.584.804 731.584.804
Transferler
-34.360.041 34.360.041
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.062.455 6.062.455 6.062.455
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-653.947 -653.947 -653.947
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 539.751.879 -1.592.764 14.047.934 50.649.245 6.062.455 736.993.312 736.993.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.893.148 -20.432.085
Dönem Karı (Zararı)
6.062.455 -22.856.358
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.062.455 -22.856.358
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.125.113 34.395.483
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21.747.687 14.861.997
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.635.975 -5.770.249
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.635.975 301.474
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.071.723
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.392.133 -1.699.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
956.439 994.775
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.085.200 -2.694.536
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
350.494 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.803.541 35.273.507
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.384.515 -1.370.128
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
46.188.056 36.643.635
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
özleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8.214.330 1.584.201
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.990.125 -19.802.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-695.668 -629.238
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-207.355 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-44.813.236 -2.324.239
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-35.510.992 4.528.066
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
177.603 281.321
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
177.603 281.321
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.479.847 -7.133.626
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.912.521 22.009.075
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.672.697 57.534.156
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-956.635 -251.574
Ödenen Faiz
-46.188.056 -36.643.635
Alınan Faiz
21.384.515 1.370.128
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.206.137 -747.249
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.206.137 -747.249
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.029.057 5.541.685
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48.235.194 4.794.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
48.235.194 27.029.057
Finansal Yatırımlar
89.095.107 53.584.115
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
89.095.107 53.584.115
Ticari Alacaklar
221.583.374 212.822.218
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17.838.934 13.159.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
203.744.440 199.662.943
Diğer Alacaklar
109.796.235 60.607.598
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
92.896.306 58.512.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.899.929 2.095.368
Stoklar
174.210.451 137.019.526
Peşin Ödenmiş Giderler
25.974.746 19.534.662
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.974.746 19.534.662
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
214.020 6.665
Diğer Dönen Varlıklar
3.643.678 9.700.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.643.678 9.700.061
ARA TOPLAM
672.752.805 520.303.902
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
672.752.805 520.303.902
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
700.000 700.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
700.000 700.000
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
700.000 700.000
Ticari Alacaklar
0 2.044.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 2.044.700
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.714.985 17.714.985
Maddi Duran Varlıklar
663.456.978 672.784.947
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.257.217 3.422.469
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.220.737 5.338.211
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.220.737 5.338.211
Peşin Ödenmiş Giderler
2.957.285 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.957.285 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
691.307.202 702.005.312
TOPLAM VARLIKLAR
1.364.060.007 1.222.309.214
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
208.320.100 214.134.448
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
208.320.100 214.134.448
Banka Kredileri
175.646.928 213.195.094
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
32.673.172 939.354
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
50.717 83.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
50.717 83.457
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
50.717 83.457
Ticari Borçlar
144.856.612 98.097.273
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.898.573 8.523.417
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
141.958.039 89.573.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.217.949 3.652.293
Diğer Borçlar
3.964.703 25.258.248
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.360 21.318.467
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.962.343 3.939.781
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.801.380 15.587.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.801.380 15.587.050
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.886.765 9.640.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.841.154 1.679.593
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.045.611 7.960.411
ARA TOPLAM
399.098.226 366.452.773
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
399.098.226 366.452.773
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
173.715.764 71.317.866
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
173.715.764 71.317.866
Banka Kredileri
169.820.107 67.333.062
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.895.657 3.984.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.863.534 3.946.890
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
49.389.171 49.006.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
49.389.171 49.006.881
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
227.968.469 124.271.637
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
627.066.695 490.724.410
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
736.993.312 731.584.804
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
538.159.115 538.813.062
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
538.159.115 538.813.062
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
539.751.879 539.751.879
Tanımlanmı -1.592.764 -938.817
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.047.934 14.047.934
Yasal Yedekler
14.047.934 14.047.934
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
50.649.245 85.009.286
Net Dönem Karı veya Zararı
6.062.455 -34.360.041
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
736.993.312 731.584.804
TOPLAM KAYNAKLAR
1.364.060.007 1.222.309.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
452.665.954 241.730.826 195.748.232 64.395.022
Satışların Maliyeti
-348.654.098 -205.500.545 -141.702.198 -53.350.909
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
104.011.856 36.230.281 54.046.034 11.044.113
BRÜT KAR (ZARAR)
104.011.856 36.230.281 54.046.034 11.044.113
Genel Yönetim Giderleri
-17.705.713 -16.118.816 -5.325.551 -6.049.567
Pazarlama Giderleri
-36.367.673 -23.687.411 -16.643.913 -7.043.788
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-21.909.582 -13.820.608 -10.992.273 -5.275.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.605.758 17.744.406 5.432.510 11.369.634
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.222.873 -1.847.178 -7.752.678 2.068.577
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.411.773 -1.499.326 18.764.129 6.113.229
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 3.690 0 3.690
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.411.773 -1.495.636 18.764.129 6.116.919
Finansman Gelirleri
21.384.515 7.012.902 10.440.873 -2.108.997
Finansman Giderleri
-46.188.056 -36.643.635 -17.253.724 -11.881.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.608.232 -31.126.369 11.951.278 -7.873.143
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-545.777 8.270.011 -3.146.188 3.095.580
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-545.777 8.270.011 -3.146.188 3.095.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.062.455 -22.856.358 8.805.090 -4.777.563
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.062.455 -22.856.358 8.805.090 -4.777.563
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.062.455 -22.856.358 8.805.090 -4.777.563
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-653.947 121.881.042 234.070 122.566.185
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 137.085.562 0 137.085.562
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-817.434 -1.917.902 292.587 -1.039.513
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-817.434 -1.917.902 292.587 -1.039.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
163.487 -13.286.618 -58.517 -13.479.864
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-13.708.556 -13.708.556
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
163.487 421.938 -58.517 228.692
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-653.947 121.881.042 234.070 122.566.185
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.408.508 99.024.684 9.039.160 117.788.622
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.408.508 99.024.684 9.039.160 117.788.622http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887672


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,2338 Değişim: -0,70%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4127 Değişim: -0,84%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
966,44 Değişim: -0,63%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.