KAP ***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 21:30
KAP ***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 -252.156 14.047.934 107.174.661 -22.231.494 399.578.190 399.578.190
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-22.231.494 22.231.494 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-18.078.795 -18.078.795 -18.078.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-685.143 -685.143 -685.143
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 -937.299 14.047.934 84.943.167 -18.078.795 380.814.252 380.814.252
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 539.751.879 -938.817 14.047.934 85.009.286 -34.360.041 731.584.804 731.584.804
Transferler
-34.360.041 34.360.041 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-2.742.635 -2.742.635 -2.742.635
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-888.017 -888.017 -888.017
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 539.751.879 -1.826.834 14.047.934 -2.742.635 727.954.152 727.954.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.798.852 -27.995.776
Dönem Karı (Zararı)
-2.742.635 -18.078.795
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.742.635 -18.078.795
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.126.030 21.409.206
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.409.841 9.621.145
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.662.490 2.545.895
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.887.470 623.436
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.775.020 1.922.459
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
663.420 -1.224.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
812.039 900.758
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-148.619 -2.124.832
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.990.690 15.640.671
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.943.642 -9.121.899
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28.934.332 24.762.570
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.600.411 -5.174.431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.385.967 -30.890.118
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-93.551.211 -46.090.257
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-93.551.211 -46.090.257
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.950.700 17.595.801
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.473.006 2.294.055
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.680.465 -3.198.074
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.680.465 -3.198.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.776.631 -1.085.565
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
30.131.854 -406.078
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.002.572 -27.559.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-695.668 -432.294
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-100.612 -3.775
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.587.902 303.899
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-30.589.255 5.235.947
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.337 170.774
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.337 170.774
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.054.984 -5.102.822
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.054.984 -5.102.822
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.624.098 25.247.221
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
105.486.734 41.039.595
Kredilerden Nakit Girişleri
105.486.734 41.039.595
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
128.054 -151.703
Ödenen Faiz
-28.934.332 -24.762.570
Alınan Faiz
10.943.642 9.121.899
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.237.344 -2.444.656
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.237.344 -2.444.656
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.029.057 5.541.685
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
72.266.401 3.097.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
72.266.401 27.029.057
Finansal Yatırımlar
84.173.370 53.584.115
Ticari Alacaklar
276.147.504 212.822.218
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18.147.483 13.159.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
258.000.021 199.662.943
Diğer Alacaklar
90.990.753 60.607.598
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
77.998.552 58.512.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.992.201 2.095.368
Stoklar
145.195.206 137.019.526
Peşin Ödenmiş Giderler
28.905.561 19.534.662
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28.905.561 19.534.662
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
107.277 6.665
Diğer Dönen Varlıklar
2.593.494 9.700.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.593.494 9.700.061
ARA TOPLAM
700.379.566 520.303.902
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
700.379.566 520.303.902
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
700.000 700.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
700.000 700.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
700.000 700.000
Ticari Alacaklar
0 2.044.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 2.044.700
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.714.985 17.714.985
Maddi Duran Varlıklar
661.328.213 672.784.947
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.255.519 3.422.469
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.383.751 5.338.211
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.383.751 5.338.211
Peşin Ödenmiş Giderler
1.208.674
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.208.674
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
687.591.142 702.005.312
TOPLAM VARLIKLAR
1.387.970.708 1.222.309.214
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
186.234.111 213.278.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
186.234.111 213.278.551
Banka Kredileri
186.138.502 213.195.094
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
95.609 83.457
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.914.967 939.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.914.967 939.354
Ticari Borçlar
146.649.447 98.097.273
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
117.255 8.523.417
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
146.532.192 89.573.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.428.924 3.652.293
Diğer Borçlar
8.386.539 25.258.248
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.784.622 21.318.467
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.601.917 3.939.781
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
45.718.904 15.587.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
45.718.904 15.587.050
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.651.286 9.640.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.839.494 1.679.593
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.811.792 7.960.411
ARA TOPLAM
433.984.178 366.452.773
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
433.984.178 366.452.773
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
174.834.531 71.317.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
174.834.531 71.317.866
Banka Kredileri
170.900.775 67.333.062
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.933.756 3.984.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.013.381 3.946.890
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
46.184.466 49.006.881
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
226.032.378 124.271.637
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
660.016.556 490.724.410
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
727.954.152 731.584.804
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
537.925.045 538.813.062
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
537.925.045 538.813.062
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.826.834 -938.817
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
539.751.879 539.751.879
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.047.934 14.047.934
Yasal Yedekler
14.047.934 14.047.934
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
50.649.245 85.009.286
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.742.635 -34.360.041
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
727.954.152 731.584.804
TOPLAM KAYNAKLAR
1.387.970.708 1.222.309.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
256.917.722 177.335.804 146.995.859 81.042.427
Satışların Maliyeti
-206.951.900 -152.149.636 -115.911.637 -68.743.659
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.965.822 25.186.168 31.084.222 12.298.768
BRÜT KAR (ZARAR)
49.965.822 25.186.168 31.084.222 12.298.768
Genel Yönetim Giderleri
-12.380.162 -10.069.249 -6.362.756 -4.313.889
Pazarlama Giderleri
-19.723.760 -16.643.623 -12.354.873 -8.388.943
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-10.917.309 -8.544.868 -6.019.869 -4.762.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.173.248 6.374.772 5.719.107 -2.565.445
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.470.195 -3.915.755 1.453.599 2.361.267
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.647.644 -7.612.555 13.519.430 -5.371.068
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.647.644 -7.612.555 13.519.430 -5.371.068
Finansman Gelirleri
10.943.642 9.121.899 9.103.275 2.994.213
Finansman Giderleri
-28.934.332 -24.762.570 -18.332.852 -12.414.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.343.046 -23.253.226 4.289.853 -14.790.911
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.600.411 5.174.431 1.768.665 2.671.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.600.411 5.174.431 1.768.665 2.671.526
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.742.635 -18.078.795 6.058.518 -12.119.385
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.742.635 -18.078.795 6.058.518 -12.119.385
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.742.635 -18.078.795 6.058.518 -12.119.385
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-888.017 -685.143 -202.874 -312.485
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.110.021 -878.389 -231.632 -400.622
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-1.110.021 -878.389 -231.632 -400.622
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
222.004 193.246 28.758 88.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
222.004 193.246 28.758 88.137
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-888.017 -685.143 -202.874 -312.485
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.630.652 -18.763.938 5.855.644 -12.431.870
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.630.652 -18.763.938 5.855.644 -12.431.870http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870195


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,00% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2824 Değişim: 0,15%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,2887
Açılış: 8,2696
10,0073 Değişim: 0,02%
Düşük 9,9743 07.05.2021 Yüksek 10,0287
Açılış: 10,005
484,80 Değişim: 0,46%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 485,19
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.