KAP ***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2020 - 00:29
KAP ***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 756.802 14.025.680 120.903.364 -13.083.016 423.442.075 423.442.075
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-292.836 -292.836 -292.836
Transferler
22.254 -13.105.270 13.083.016
Dönem Karı (Zararı)
-22.231.494 -22.231.494 -22.231.494
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.008.958 -1.008.958 -1.008.958
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 -252.156 14.047.934 107.505.258 -22.231.494 399.908.787 399.908.787
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 172.764.682 -252.156 14.047.934 107.505.258 -22.231.494 399.908.787 399.908.787
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-264.478 -264.478 -264.478
Transferler
-22.231.494 22.231.494
Dönem Karı (Zararı)
-34.360.041 -34.360.041 -34.360.041
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
366.987.197 -686.661 366.300.536 366.300.536
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 539.751.879 -938.817 14.047.934 85.009.286 -34.360.041 731.584.804 731.584.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.298.858 -109.215.069
Dönem Karı (Zararı)
-34.360.041 -22.231.494
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.765.598 14.341.411
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.994.018 20.919.252
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.914.720 851.150
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 523.518 1.311.120
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.391.202 -459.970
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.773.207 -1.255.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.167.898 790.327
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 605.309 -2.045.733
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32.585.244 10.197.282
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -22.279.135 -16.966.346
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 54.864.379 27.163.628
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.071.723 -9.723.044
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.071.723 -9.723.044
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -9.429.868 -6.647.823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.914.990 -99.139.312
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.483.945 -128.351.163
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
37.825.135 -74.171.224
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.597.362 10.388.047
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.663.911 97.523.666
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.663.911 97.523.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-426.170 762.956
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.103.441 -5.291.594
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.509.433 -107.029.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -782.760 -2.268.957
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -6.665 83.283
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.264.177 -12.912.910
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-48.980.061 186.510
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
216.993 83.663
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
216.993 83.663
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.501.109 -13.183.083
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.501.109 -13.183.083
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.050.407 126.747.063
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
109.356.439 133.672.310
Kredilerden Nakit Girişleri
109.356.439 133.672.310
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.145.268 0
Ödenen Faiz
-49.439.899 -23.891.593
Alınan Faiz
22.279.135 16.966.346
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.487.372 4.619.084
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.487.372 4.619.084
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.541.685 922.601
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.029.057 5.541.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 27.029.057 5.541.685
Finansal Yatırımlar
5 53.584.115 5.304.054
Ticari Alacaklar
212.822.218 162.317.457
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 13.159.275 5.786.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 199.662.943 156.530.887
Diğer Alacaklar
60.607.598 45.506.723
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 58.512.230 44.245.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.095.368 1.260.861
Stoklar
9 137.019.526 178.235.863
Peşin Ödenmiş Giderler
19.534.662 4.698.588
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.534.662 4.698.588
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 6.665 0
Diğer Dönen Varlıklar
9.700.061 20.938.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 9.700.061 20.938.773
ARA TOPLAM
520.303.902 422.543.143
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
520.303.902 422.543.143
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
700.000 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
700.000 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
700.000 0
Ticari Alacaklar
2.044.700 4.677.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.044.700 4.677.728
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 17.714.985 11.643.262
Maddi Duran Varlıklar
12 672.784.947 260.268.082
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 3.422.469 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.338.211 10.312.668
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.338.211 10.312.668
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 129.985
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
702.005.312 287.031.725
TOPLAM VARLIKLAR
1.222.309.214 709.574.868
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
213.278.551 165.184.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 213.278.551 165.184.100
Banka Kredileri
213.195.094 165.184.100
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 83.457 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
939.354 2.219.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 939.354 2.219.318
Ticari Borçlar
98.097.273 103.181.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 8.523.417 2.267.026
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 89.573.856 100.913.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.652.293 4.078.463
Diğer Borçlar
25.258.248 4.510.610
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 21.318.467 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.939.781 4.510.610
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.587.050 10.483.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 15.587.050 10.483.609
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.640.004 8.763.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.679.593 1.408.617
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.960.411 7.355.102
ARA TOPLAM
366.452.773 298.420.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
366.452.773 298.420.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
71.317.866 409.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
71.317.866 409.738
Banka Kredileri
6 67.333.062 409.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 3.984.804 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.946.890 2.981.247
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 49.006.881 7.854.277
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.271.637 11.245.262
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
490.724.410 309.666.081
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 731.584.804 399.908.787
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
538.813.062 172.512.526
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
538.813.062 172.512.526
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-938.817 -252.156
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
539.751.879 172.764.682
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.047.934 14.047.934
Yasal Yedekler
14.047.934 14.047.934
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
85.009.286 107.505.258
Net Dönem Karı veya Zararı
-34.360.041 -22.231.494
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
731.584.804 399.908.787
TOPLAM KAYNAKLAR
1.222.309.214 709.574.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 367.150.171 415.996.979
Satışların Maliyeti
19 -313.797.912 -359.693.772
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.352.259 56.303.207
BRÜT KAR (ZARAR)
53.352.259 56.303.207
Genel Yönetim Giderleri
20 -20.681.004 -22.767.327
Pazarlama Giderleri
20 -34.380.375 -36.117.047
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -20.259.665 -20.108.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 19.639.748 23.324.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -8.875.629 -19.575.123
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.204.666 -18.940.918
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 0 258.883
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.204.666 -18.682.035
Finansman Gelirleri
23 22.279.135 16.966.346
Finansman Giderleri
23 -54.864.378 -27.163.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-43.789.909 -28.879.317
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.429.868 6.647.823
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 9.429.868 6.647.823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.360.041 -22.231.494
DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.360.041 -22.231.494
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-34.360.041 -22.231.494
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
366.300.536 -1.008.958
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 417.930.592 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-851.481 -1.293.535
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-50.778.575 284.577
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -50.943.395 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
164.820 284.577
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
366.300.536 -1.008.958
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
331.940.495 -23.240.452
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
331.940.495 -23.240.452http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826762


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.