KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 19:04
KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -14.265 755.156 2.848.628 15.401.136 33.165.655 33.165.655
Transferler
11.705.869 3.695.267 -15.401.136 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.414.039 2.414.039 2.414.039
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.210 -1.298.036 47.227 -1.215.599 -1.215.599
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 20.945 11.162.989 6.591.122 2.414.039 34.364.095 34.364.095
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -36.113 11.595.672 6.591.122 9.632.627 41.958.308 41.958.308
Transferler
382.953 9.249.674 -9.632.627 0 0
Dönem Karı (Zararı)
7.481.745 7.481.745 7.481.745
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
96.199 -437.533 -341.334 -341.334
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 60.086 11.541.092 15.840.796 7.481.745 49.098.719 49.098.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.511.169 -569.205
Dönem Karı (Zararı)
7.481.745 2.414.039
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.481.745 2.414.039
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.978.116 1.084.484
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.524.270 921.152
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.461 -191.228
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -9.461 -191.228
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
424.649 274.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 424.649 274.470
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
119.727 479.470
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -69.383 -25.654
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18 189.110 505.124
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 2.491 -382.437
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-83.560 -64.170
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -83.560 -64.170
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 47.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.252.496 -3.835.908
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.881.398 3.427.184
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.594.987 -1.684.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.476.385 5.112.096
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
312.202 -183.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
312.202 -183.666
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-418.234 -265.274
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-418.234 -265.274
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.763.109 -5.997.674
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.421.315 -324.987
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.967.121 -1.197.878
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.770 -92.407
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.964.351 -1.105.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
130.942 128.444
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-174.174 -205.331
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-174.174 -205.331
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.249 127.458
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-54.249 127.458
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.049.718 655.816
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.792.635 -337.385
Alınan Faiz
20 69.383 25.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -94.516 -111.356
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 306.599 -146.118
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
187.288 -782.191
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
855.760 330.826
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
855.760 330.826
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-668.472 -1.113.017
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-668.472 -1.113.017
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.947.291 6.836.313
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.231.705 13.778.635
Kredilerden Nakit Girişleri
8.231.705 13.778.635
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.067.401 -2.457.370
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.067.401 -2.457.370
Ödenen Faiz
20 -4.877.258 -3.198.744
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-339.755 -1.286.208
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.376.590 5.484.917
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.376.590 5.484.917
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.109.125 3.949.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.732.535 9.434.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.732.535 10.109.125
Ticari Alacaklar
63.538.077 59.032.013
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 10.510.687 12.417.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 53.027.390 46.614.414
Diğer Alacaklar
404.472 716.674
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 404.472 716.674
Stoklar
8 41.296.186 27.533.077
Peşin Ödenmiş Giderler
4.049.846 2.331.784
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.049.846 2.331.784
Diğer Dönen Varlıklar
853.321 435.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 853.321 435.087
ARA TOPLAM
116.874.437 100.157.760
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
116.874.437 100.157.760
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
44.570.862 46.192.803
Binalar
10 20.956.526 21.952.626
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 20.316.882 21.027.712
Taşıtlar
10 632.326 618.988
Mobilya ve Demirbaşlar
10 264.965 236.266
Özel Maliyetler
10 84.575 97.961
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 2.315.588 2.259.250
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.578.375 3.584.432
Şerefiye
11 3.400.000 3.400.000
Diğer Haklar
11 178.375 184.432
Peşin Ödenmiş Giderler
18.144 314.891
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 18.144 314.891
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.931.731 1.615.763
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.099.112 51.707.889
TOPLAM VARLIKLAR
166.973.549 151.865.649
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.496.619 25.082.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.496.619 25.082.801
Banka Kredileri
6 21.916.737 17.398.942
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 8.456.610 7.658.364
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 123.272 25.495
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.983.380 19.944.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.983.380 19.944.974
Banka Kredileri
6 17.983.380 19.944.974
Ticari Borçlar
34.439.248 31.667.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 3.732 962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 34.435.516 31.666.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 719.319 588.377
Diğer Borçlar
569.532 623.781
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 569.532 623.781
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.008.767 4.959.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 7.008.767 4.959.049
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.670.004 1.363.405
Kısa Vadeli Karşılıklar
361.070 248.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 338.270 225.309
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 22.800 22.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
193.232 367.406
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 193.232 367.406
ARA TOPLAM
93.441.171 84.845.714
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.441.171 84.845.714
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.955.315 23.022.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.955.315 23.022.716
Banka Kredileri
6 10.307.036 6.999.924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 11.648.279 16.022.792
Uzun Vadeli Karşılıklar
469.996 377.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 469.996 377.757
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 2.008.348 1.661.154
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.433.659 25.061.627
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
117.874.830 109.907.341
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.098.719 41.958.308
Ödenmiş Sermaye
15 14.175.000 14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
60.086 -36.113
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
60.086 -36.113
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
60.086 -36.113
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.541.092 11.595.672
Yasal Yedekler
15 11.541.092 11.595.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.840.796 6.591.122
Net Dönem Karı veya Zararı
7.481.745 9.632.627
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.098.719 41.958.308
TOPLAM KAYNAKLAR
166.973.549 151.865.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 100.150.238 34.832.233 60.027.787 19.663.226
Satışların Maliyeti
16 -78.754.220 -23.562.368 -47.939.690 -13.611.717
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.396.018 11.269.865 12.088.097 6.051.509
BRÜT KAR (ZARAR)
21.396.018 11.269.865 12.088.097 6.051.509
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.360.495 -1.682.347 -1.172.269 -816.329
Pazarlama Giderleri
17 -5.071.235 -2.334.626 -2.618.660 -1.457.434
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 5.554.316 3.278.297 2.486.211 1.698.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -4.451.665 -2.845.632 -1.777.030 -938.558
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.066.939 7.685.557 9.006.349 4.537.518
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 83.560 64.170 12.172 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.150.499 7.749.727 9.018.521 4.537.518
Finansman Gelirleri
20 69.383 25.654 40.348 8.641
Finansman Giderleri
20 -5.220.610 -5.743.779 -2.781.499 -2.770.036
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.999.272 2.031.602 6.277.370 1.776.123
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.517.527 382.437 -2.295.782 46.057
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.515.036 0 -2.515.036 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.491 382.437 219.254 46.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.481.745 2.414.039 3.981.588 1.822.180
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.481.745 2.414.039 3.981.588 1.822.180
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.481.745 2.414.039 3.981.588 1.822.180
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
96.198 35.210 -29.126 -79.161
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 124.933 44.012 -31.722 -102.617
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-28.735 -8.802 2.596 23.456
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -28.735 -8.802 2.596 23.456
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
96.198 35.210 -29.126 -79.161
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.577.943 2.449.249 3.952.462 1.743.019
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.577.943 2.449.249 3.952.462 1.743.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958108


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: 0,00% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6214 Değişim: -0,07%
Düşük 8,6103 22.09.2021 Yüksek 8,6294
Açılış: 8,6272
10,1177 Değişim: 0,00%
Düşük 10,0987 22.09.2021 Yüksek 10,1338
Açılış: 10,1172
492,98 Değişim: 0,15%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 493,42
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.