KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.05.2021 - 18:28
KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -14.265 755.156 2.848.628 15.401.136 33.165.655 33.165.655
Transferler
11.705.868 3.695.268 -15.401.136 0 0
Dönem Karı (Zararı)
591.859 591.859 591.859
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
114.371 -1.081.697 -967.326 -967.326
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 100.106 11.379.327 6.543.896 591.859 32.790.188 32.790.188
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -36.113 11.595.672 6.591.122 9.632.627 41.958.308 41.958.308
Transferler
382.954 9.249.673 -9.632.627 0 0
Dönem Karı (Zararı)
3.500.157 3.500.157 3.500.157
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
125.323 -233.264 -107.941 -107.941
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 89.210 11.745.362 15.840.795 3.500.157 45.350.524 45.350.524


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.682.924 -2.978.497
Dönem Karı (Zararı)
3.500.157 591.859
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.500.157 591.859
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.335.245 800.745
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 759.322 456.954
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -189.229
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -189.229
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
388.899 185.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 388.899 185.185
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36.667 748.385
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -29.035 -17.013
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18 65.702 765.398
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 221.745 -336.380
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-71.388 -64.170
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -71.388 -64.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.127.191 -3.179.053
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.357.511 1.582.287
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
790.276 -510.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.567.235 2.092.566
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
119.215 29.235
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
119.215 29.235
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-465.202 -102.997
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-465.202 -102.997
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.345.342 -4.261.488
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.445.547 -881.649
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.266.603 480.791
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-962 -92.407
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.267.565 573.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
122.664 74.717
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-207.280 -4.535
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-207.280 -4.535
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.107.968 94.438
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
578.155 -189.852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
578.155 -189.852
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
708.211 -1.786.449
Alınan Faiz
20 29.035 17.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -55.410 -75.655
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -2.206.321 -51.709
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-158.439 -1.081.697
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
550.557 -130.999
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
843.588 330.826
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
843.588 330.826
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-293.031 -461.825
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-293.031 -461.825
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.486.977 262.729
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
61.322.266 4.478.273
Kredilerden Nakit Girişleri
61.322.266 4.478.273
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.661.232 -2.540.659
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.661.232 -2.540.659
Ödenen Faiz
20 -2.174.057 -1.674.885
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.354.610 -2.846.767
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.354.610 -2.846.767
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.109.125 3.949.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.463.735 1.102.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.463.735 10.109.125
Ticari Alacaklar
56.447.367 59.032.013
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 11.288.473 12.417.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 45.158.894 46.614.414
Diğer Alacaklar
597.459 716.674
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 597.459 716.674
Stoklar
8 35.878.419 27.533.077
Peşin Ödenmiş Giderler
3.737.491 2.331.784
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.737.491 2.331.784
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 842.916 0
Diğer Dönen Varlıklar
900.289 435.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 900.289 435.087
ARA TOPLAM
110.867.676 100.157.760
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
110.867.676 100.157.760
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
44.957.363 46.192.803
Binalar
10 21.066.526 21.952.626
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 20.701.169 21.027.712
Taşıtlar
10 572.917 618.988
Mobilya ve Demirbaşlar
10 245.794 236.266
Özel Maliyetler
10 90.957 97.961
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 2.280.000 2.259.250
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.581.381 3.584.432
Şerefiye
11 3.400.000 3.400.000
Diğer Haklar
11 181.381 184.432
Peşin Ödenmiş Giderler
354.731 314.891
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 354.731 314.891
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.552.397 1.615.763
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.445.872 51.707.889
TOPLAM VARLIKLAR
161.313.548 151.865.649
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.563.893 25.082.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.563.893 25.082.801
Banka Kredileri
6 21.282.816 17.398.942
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 8.180.757 7.658.364
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 100.320 25.495
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.474.092 19.944.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.474.092 19.944.974
Banka Kredileri
6 18.474.092 19.944.974
Ticari Borçlar
35.772.982 31.667.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 0 962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 35.772.982 31.666.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 711.041 588.377
Diğer Borçlar
416.501 623.781
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 416.501 623.781
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.851.081 4.959.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.851.081 4.959.049
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 0 1.363.405
Kısa Vadeli Karşılıklar
321.043 248.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 298.243 225.309
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 22.800 22.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
945.562 367.406
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 945.562 367.406
ARA TOPLAM
90.056.195 84.845.714
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.056.195 84.845.714
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.574.308 23.022.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.574.308 23.022.716
Banka Kredileri
6 9.708.576 6.999.924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 13.865.732 16.022.792
Uzun Vadeli Karşılıklar
481.657 377.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 481.657 377.757
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.850.864 1.661.154
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.906.829 25.061.627
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
115.963.024 109.907.341
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.350.524 41.958.308
Ödenmiş Sermaye
15 14.175.000 14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
89.210 -36.113
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
89.210 -36.113
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
89.210 -36.113
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.745.362 11.595.672
Yasal Yedekler
11.745.362 11.595.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.840.795 6.591.122
Net Dönem Karı veya Zararı
3.500.157 9.632.627
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.350.524 41.958.308
TOPLAM KAYNAKLAR
161.313.548 151.865.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 40.122.451 15.169.007
Satışların Maliyeti
16 -30.814.530 -9.950.651
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.307.921 5.218.356
BRÜT KAR (ZARAR)
9.307.921 5.218.356
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.188.226 -866.018
Pazarlama Giderleri
17 -2.452.575 -877.192
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 3.068.105 1.579.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.674.635 -1.907.074
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.060.590 3.148.039
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 71.388 64.170
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.131.978 3.212.209
Finansman Gelirleri
20 29.035 17.013
Finansman Giderleri
20 -2.439.111 -2.973.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.721.902 255.479
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-221.745 336.380
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -221.745 336.380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.500.157 591.859
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.500.157 591.859
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.500.157 591.859
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
125.324 114.371
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 156.655 146.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31.331 -32.258
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -31.331 -32.258
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
125.324 114.371
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.625.481 706.230
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.625.481 706.230http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938492


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.443 Değişim: -0,80% Hacim : 16.678 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.432 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5541 Değişim: -0,04%
Düşük 8,5509 16.06.2021 Yüksek 8,5636
Açılış: 8,5574
10,3785 Değişim: -0,04%
Düşük 10,3743 16.06.2021 Yüksek 10,3897
Açılış: 10,3823
510,48 Değişim: -0,19%
Düşük 510,46 16.06.2021 Yüksek 511,92
Açılış: 511,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.