KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2020 - 18:25
KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 330.293 2.800.407 1.922.865 19.228.565 1.195.815 20.424.380
Diğer Düzeltmeler
-10.234 -10.234
Transferler
379.687 1.577.493 -1.922.865 34.315 -34.315 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.125.123 -1.125.123 -260.239 -1.385.362
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.227.498 -87.816
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 7.227.498 -87.816 709.980 4.377.900 -1.125.123 25.277.439 891.027 26.168.466
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 7.227.498 -87.816 709.980 4.377.900 -1.125.123 25.277.439 891.027 26.168.466
Transferler
45.176 -1.170.299 1.125.123 0 0
Dönem Karı (Zararı)
15.401.136 15.401.136 15.401.136
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.227.498 73.551 -7.153.947 -7.153.947
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-358.973 -358.973 -891.027 -1.250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 0 -14.265 755.156 2.848.628 15.401.136 33.165.655 0 33.165.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.385.775 2.053.739
Dönem Karı (Zararı)
15.401.136 -1.125.123
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.401.136 -1.125.123
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.656.260 7.793.748
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.744.804 759.559
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-306.304 130.002
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-306.304 130.002
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
256.722 238.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
256.722 216.105
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 22.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.685.284 1.768.755
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.379 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.676.905 1.768.755
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.401.430 -334.336
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 5.270.440
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-264.768 -29.345
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-264.768 -29.345
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -10.232
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.865.942 -3.760.829
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.770.358 -5.433.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.770.358 -5.433.733
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
74.226 -203.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
74.226 -203.870
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.737.744 3.338.454
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.109.345 5.710.417
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.533.567 -7.571.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.533.567 -7.571.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-37.689 462.208
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
501.017 -61.465
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
501.017 -61.465
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.284.994 -1.157.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-413.442 1.156.481
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27.270 1.156.481
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-440.712 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.610.818 2.907.796
Alınan Faiz
8.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-253.593 -266.743
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20.171 -587.314
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.740.170 -11.744.833
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.505.023 868.864
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.505.023 868.864
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.245.193 -12.613.697
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.245.193 -12.613.697
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.461.028 10.985.983
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.228.161 298.001.947
Kredilerden Nakit Girişleri
7.228.161 298.001.947
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.841.276 -280.622.547
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.841.276 -280.622.547
Ödenen Faiz
-7.597.913 -6.133.178
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.250.000 -260.239
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.184.577 1.294.889
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.184.577 1.294.889
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.764.877 469.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.949.454 1.764.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.949.454 1.764.877
Ticari Alacaklar
39.439.724 52.124.080
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.148.970 469.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 37.290.754 51.655.066
Diğer Alacaklar
144.644 218.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 144.644 218.870
Stoklar
8 15.825.486 12.087.742
Peşin Ödenmiş Giderler
2.165.010 57.583
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.165.010 57.583
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 28.642
Diğer Dönen Varlıklar
8.013 35.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 8.013 35.283
ARA TOPLAM
61.532.331 66.317.077
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
61.532.331 66.317.077
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
36.228.539 32.836.132
Binalar
10 21.616.526 23.612.878
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 11.318.085 8.595.942
Taşıtlar
10 805.021 0
Mobilya ve Demirbaşlar
10 232.643 126.802
Özel Maliyetler
10 47.473 28.857
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 2.208.791 471.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.562.537 2.922.308
Şerefiye
11 3.400.000 2.750.000
Diğer Haklar
11 162.537 172.308
Peşin Ödenmiş Giderler
258.283 256.365
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 258.283 256.365
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.236.799 1.431.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.286.158 37.446.137
TOPLAM VARLIKLAR
102.818.489 103.763.214
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
27.356.977 22.029.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
27.356.977 22.029.364
Banka Kredileri
6 21.956.631 20.465.613
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 5.400.346 1.563.751
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.068.750 21.835.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.068.750 21.835.552
Banka Kredileri
6 1.068.750 21.835.552
Diğer Finansal Yükümlülükler
13.204 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 13.204 0
Ticari Borçlar
17.410.251 16.773.891
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 93.369 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 17.316.882 16.773.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 385.523 423.212
Diğer Borçlar
552.931 51.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 552.931 51.914
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.284.994 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.284.994 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 51.316 59.787
Kısa Vadeli Karşılıklar
140.092 86.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 117.292 63.414
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 22.800 22.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
323.203 763.915
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 323.203 763.915
ARA TOPLAM
48.587.241 62.023.849
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.587.241 62.023.849
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.756.023 12.541.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.756.023 12.541.066
Banka Kredileri
6 6.810.812 10.220.195
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 12.945.211 2.320.871
Uzun Vadeli Karşılıklar
292.378 437.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 292.378 437.423
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.017.192 2.592.410
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.065.593 15.570.899
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
69.652.834 77.594.748
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.165.655 25.277.439
Ödenmiş Sermaye
15 14.175.000 14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.265 7.139.682
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.265 7.139.682
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 7.227.498
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.265 -87.816
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
755.156 709.980
Yasal Yedekler
755.156 709.980
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.848.628 4.377.900
Net Dönem Karı veya Zararı
15.401.136 -1.125.123
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 891.027
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.165.655 26.168.466
TOPLAM KAYNAKLAR
102.818.489 103.763.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 77.453.102 89.297.727
Satışların Maliyeti
16 -58.276.317 -75.291.381
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.176.785 14.006.346
BRÜT KAR (ZARAR)
19.176.785 14.006.346
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.552.247 -1.919.775
Pazarlama Giderleri
17 -3.997.462 -3.414.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 9.019.602 10.042.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -6.310.838 -9.600.848
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.335.840 9.113.722
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 9.744.798 29.345
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.079.838 9.143.067
Finansman Gelirleri
20 1.910.317 5.081.848
Finansman Giderleri
20 -10.956.173 -15.944.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.033.982 -1.719.698
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
367.154 334.336
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.034.276 -200.729
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.401.430 535.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.401.136 -1.385.362
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.401.136 -1.385.362
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -260.239
Ana Ortaklık Payları
15.401.136 -1.125.123
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.153.947 7.139.682
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-9.266.023 9.266.023
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 94.296 -112.585
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.017.780 -2.013.756
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
2.038.525 -2.038.525
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-20.745 24.769
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.153.947 7.139.682
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.247.189 5.754.320
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -290.912
Ana Ortaklık Payları
8.247.189 6.045.232http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819191


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,00% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,8143 Değişim: 0,12%
Düşük 13,7777 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,6009 Değişim: 0,14%
Düşük 15,5596 07.12.2021 Yüksek 15,6197
Açılış: 15,5798
791,28 Değişim: 0,25%
Düşük 787,97 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.