KAP ***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 - 18:28
KAP ***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.785.000 -2.827.669 -857.686 -3.685.355 2.099.645 2.099.645
Transferler
-857.686 857.686 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-413.931 -413.931 -413.931 -413.931
Dönem Karı (Zararı)
-413.931 -413.931 -413.931 -413.931
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
410.000 410.000 410.000
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.195.000 0 -3.685.355 -413.931 -4.099.286 2.095.714 2.095.714
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 7.783.179 -3.685.355 -777.124 -4.462.479 3.320.700 3.320.700
Transferler
-777.124 777.124 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-246.598 -246.598 -246.598 -246.598
Dönem Karı (Zararı)
-246.598 -246.598 -246.598 -246.598
Sermaye Arttırımı
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 7.783.179 -4.462.479 -246.598 -4.709.077 3.074.102 3.074.102


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-472.346 -382.237
Dönem Karı (Zararı)
-246.598 -413.931
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-246.598 -413.931
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-188.392 -34.666
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 7.635 7.674
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 -20.333 1.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-20.333 1.560
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-170.713 -44.364
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -170.713 -44.364
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.780 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -7.780 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 2.799 464
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-181.288 -2.729
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.776 -4.865
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21 -4.626 -3.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -8.150 -1.470
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.733 72
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.733 72
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -47.604 -48.503
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.380 13.404
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -21.179 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -6.201 13.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -75.885 33.787
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.363 1.783
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -1.035 983
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -11.328 800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-547 1.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-547 1.593
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-616.278 -451.326
Alınan Faiz
18 170.713 44.364
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.781 24.725
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-602.822 -5.785
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -600.924 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.898 -5.785
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.898 -5.785
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 410.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 410.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 410.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.075.168 21.978
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.075.168 21.978
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.373.618 2.105.034
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.298.450 2.127.012


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.298.450 3.373.618
Finansal Yatırımlar
4 608.704 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 608.704 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 608.704 0
Ticari Alacaklar
5 92.416 79.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 55.198 50.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 37.218 29.068
Peşin Ödenmiş Giderler
12 104.835 57.231
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 104.835 57.231
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 75.406 48.625
ARA TOPLAM
3.179.811 3.559.114
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.179.811 3.559.114
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 27.364 22.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 27.364 22.631
Maddi Duran Varlıklar
7 16.203 21.380
Mobilya ve Demirbaşlar
16.203 21.380
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.059 1.619
Bilgisayar Yazılımları
1.059 1.619
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 12.000 14.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.626 60.429
TOPLAM VARLIKLAR
3.236.437 3.619.543
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 547
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 547
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 547
Ticari Borçlar
5 35.438 62.818
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 0 21.179
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 35.438 41.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 53.066 128.951
Diğer Borçlar
6 9.456 21.819
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 140 1.175
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 9.316 20.644
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.933 44.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 13.933 44.681
ARA TOPLAM
111.893 258.816
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.893 258.816
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 50.442 40.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
50.442 40.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.442 40.027
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
162.335 298.843
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.074.102 3.320.700
Ödenmiş Sermaye
13 7.783.179 7.783.179
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.462.479 -3.685.355
Net Dönem Karı veya Zararı
-246.598 -777.124
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.074.102 3.320.700
TOPLAM KAYNAKLAR
3.236.437 3.619.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 538.913 321.785 264.080 167.499
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
538.913 321.785 264.080 167.499
BRÜT KAR (ZARAR)
538.913 321.785 264.080 167.499
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -1.000.950 -892.466 -492.944 -463.851
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 47.175 12.876 37.293 5.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -5.718 -9.345 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-420.580 -567.150 -191.571 -290.902
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-420.580 -567.150 -191.571 -290.902
Finansman Gelirleri
18 176.781 153.683 86.270 91.079
Finansman Giderleri
18 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-243.799 -413.467 -105.301 -199.823
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.799 -464 -8.163 -1.527
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.799 -464 -8.163 -1.527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-246.598 -413.931 -113.464 -201.350
DÖNEM KARI (ZARARI)
-246.598 -413.931 -113.464 -201.350
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-246.598 -413.931 -113.464 -201.350
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,03200000 -0,06800000 -0,01500000 -0,03300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-246.598 -413.931 -113.464 -201.350
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-246.598 -413.931 -113.464 -201.350http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703196


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 1,58% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6365 Değişim: 0,11%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6658
Açılış: 8,6272
10,1422 Değişim: 0,25%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1821
Açılış: 10,1172
493,94 Değişim: 0,34%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 494,81
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.