KAP ***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.04.2018 - 15:21
KAP ***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.285.000 -1.698.034 -1.129.635 -2.827.669 2.457.331 2.457.331
Transferler
-1.129.635 1.129.635 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-857.686 -857.686 -857.686 -857.686
Dönem Karı (Zararı)
-857.686 -857.686 -857.686 -857.686
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
500.000 500.000 500.000
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.785.000 0 -2.827.669 -857.686 -3.685.355 2.099.645 2.099.645
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.785.000 -2.827.669 -857.686 -3.685.355 2.099.645 2.099.645
Transferler
-857.686 857.686 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-777.124 -777.124 -777.124 -777.124
Dönem Karı (Zararı)
-777.124 -777.124 -777.124 -777.124
Sermaye Arttırımı
1.998.179 1.998.179 1.998.179
Dönem Sonu Bakiyeler
12 7.783.179 -3.685.355 -777.124 -4.462.479 3.320.700 3.320.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-715.798 -742.644
Dönem Karı (Zararı)
-777.124 -857.686
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-777.124 -857.686
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-216.368 -36.768
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 16.382 20.529
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 16.829 18.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.829 18.583
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-234.971 -83.169
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -234.971 -83.169
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -14.608 7.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
45.924 82.472
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
103.416
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.513 46.573
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -5.896 45.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -12.617 822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.516 -3.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.516 -3.669
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -16.988 -20.712
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.925 -38.150
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20 21.179 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 12.746 -38.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 42.307 -5.898
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.991 309
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20 1.175 -566
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 5.816 875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-282 603
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-282 603
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-947.568 -811.982
Alınan Faiz
17 234.971 83.169
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.201 -13.831
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.797 -1.248
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.797 -1.248
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -13.471
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -326 -1.248
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.998.179 500.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.998.179 500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.998.179 500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.268.584 -243.892
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.268.584 -243.892
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.105.034 2.348.926
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.373.618 2.105.034


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.373.618 2.105.034
Ticari Alacaklar
4,20 79.640 61.127
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 50.572 44.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4,20 29.068 16.451
Peşin Ödenmiş Giderler
11 57.231 40.243
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 57.231 40.243
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 48.625 45.424
ARA TOPLAM
3.559.114 2.251.828
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.559.114 2.251.828
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 22.631 21.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 22.631 21.115
Maddi Duran Varlıklar
6 21.380 22.868
Mobilya ve Demirbaşlar
21.380 22.868
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 1.619 2.716
Bilgisayar Yazılımları
1.619 2.716
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 14.799 191
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.429 46.890
TOPLAM VARLIKLAR
3.619.543 2.298.718
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
547 829
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
547 829
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
547 829
Ticari Borçlar
4,20 62.818 28.893
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 21.179 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 41.639 28.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 128.951 86.644
Diğer Borçlar
5,20 21.819 14.828
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 1.175 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 20.644 14.828
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.681 43.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 44.681 43.715
ARA TOPLAM
258.816 174.909
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
258.816 174.909
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
8 40.027 24.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
40.027 24.164
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.027 24.164
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
298.843 199.073
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.320.700 2.099.645
Ödenmiş Sermaye
12 7.783.179 5.785.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.685.355 -2.827.669
Net Dönem Karı veya Zararı
-777.124 -857.686
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.320.700 2.099.645
TOPLAM KAYNAKLAR
3.619.543 2.298.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 798.583 867.239
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
798.583 867.239
BRÜT KAR (ZARAR)
798.583 867.239
Genel Yönetim Giderleri
14,15 -1.956.183 -2.032.353
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 11.941 80.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -9.345 -10.816
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.155.004 -1.095.377
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.155.004 -1.095.377
Finansman Gelirleri
17 363.272 245.103
Finansman Giderleri
17 0 -123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-791.732 -850.397
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.608 -7.289
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 14.608 -7.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-777.124 -857.686
DÖNEM KARI (ZARARI)
-777.124 -857.686
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-777.124 -857.686
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,11236600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-777.124 -857.686
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-777.124 -857.686http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672483


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 2,24% Hacim : 16.644 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.381
8,0830 Değişim: -0,28%
Düşük 8,0295 14.04.2021 Yüksek 8,1332
Açılış: 8,1057
9,6948 Değişim: -0,02%
Düşük 9,6125 14.04.2021 Yüksek 9,7345
Açılış: 9,6971
451,20 Değişim: -0,81%
Düşük 450,36 14.04.2021 Yüksek 456,49
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.