KAP ***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 14:39
KAP ***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.898.179 449.805 -62.753 0 0 3.606.073 2.737.438 8.416.596 8.416.596
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 -385.784 -385.784 -385.784
Transferler
30 0 0 0 0 0 2.737.438 -2.351.654 385.784 385.784
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 -64.541 0 0 0 2.377.988 2.313.447 2.313.447
Sermaye Arttırımı
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
950.195
Kar Payları
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 950.195 950.195
Dönem Sonu Bakiyeler
8.898.179 1.400.000 -127.294
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.298.179 0 -123.930 0 0 -868.635 11.893.965 21.199.579 21.199.579
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Transferler
30 0 0 0 546.508 10.478.823 868.634 -11.893.965 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 13.440 0 0 0 20.727.838 20.714.398 20.714.398
Sermaye Arttırımı
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
18.000.000 18.000.000 18.000.000
Kar Payları
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.298.179 18.000.000 137.370 546.508 10.478.823 20.727.838 59.913.978 59.913.978


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.981.866 -2.110.318
Dönem Karı (Zararı)
20.727.838 2.377.988
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 20.727.838 2.377.988
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-25.976.334 -1.816.310
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
51.925 30.215
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
426.956 169.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
426.956 169.200
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.786.813 -323.400
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36 -1.786.813 -323.400
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.567.856 -1.631.986
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -24.567.856 -1.631.986
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-100.546 -60.339
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
47 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
21.443.549 -2.995.396
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 13.148.307 -2.518.714
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-322.441 -490.959
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.428.364 -426.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
47 -1.750.805 -64.717
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.469.394 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 5.469.394 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-386.925 -97.444
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.295 12.349
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.295 12.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6 31.677 131.206
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.621 26.343
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -11.621 26.343
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 47.781 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.483.672 -58.177
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 -133.256 10.568
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.616.928 -68.745
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.195.053 -2.433.718
Alınan Faiz
29,38 1.786.813 323.400
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-143.346 -60.675
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-143.346 -60.675
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -143.346 -60.675
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.992.250 962.896
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.750 12.701
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-7.750 12.701
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18.000.000 950.195
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.830.770 -1.208.097
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.830.770 -1.208.097
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47 3.672.048 4.579.041
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.502.818 3.370.944


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6,53 39.638.928 3.674.901
Finansal Yatırımlar
24.656.798 13.237.249
Diğer Finansal Yatırımlar
47 24.656.798 13.237.249
Ticari Alacaklar
1.984.700 1.662.259
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 20 1.428.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.984.680 233.875
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
291.212 5.760.606
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 291.212 5.760.606
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
46 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
505.344 118.419
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 171.419 72.708
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 333.925 45.711
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 0 0
ARA TOPLAM
67.076.982 24.453.434
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.076.982 24.453.434
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
47 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
46 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 0 0
Maddi Duran Varlıklar
180.482 77.183
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 180.482 77.183
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.995 42.873
Şerefiye
18 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 30.995 42.873
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 262.980 162.434
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
40 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
474.457 282.490
TOPLAM VARLIKLAR
67.551.439 24.735.924
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 7.750
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 0 7.750
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
47 0 0
Finansal Teminat Sözleşmeleri
47 0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 0 0
Ticari Borçlar
1.162 17.457
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.162 17.457
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 202.219 156.202
Diğer Borçlar
38.708 50.329
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 38.708 50.329
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
46 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
47.781 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 47.781 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 6.106.000 2.532.253
Kısa Vadeli Karşılıklar
338.543 136.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 196.534 51.332
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
25 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
29 142.009 85.388
ARA TOPLAM
6.734.413 2.900.711
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
39 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.734.413 2.900.711
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
46 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
903.048 635.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 903.048 635.634
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
903.048 635.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.637.461 3.536.345
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
59.913.978 21.199.579
Ödenmiş Sermaye
30 10.298.179 10.298.179
Sermaye Düzeltme Farkları
30 0 0
Sermaye Avansı
18.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
30 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-137.370 -123.930
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-137.370 -123.930
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
30 -137.370 -123.930
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
30 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
546.508 0
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
30 546.508 0
Diğer Yedekler
30 10.478.823 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 0 -868.635
Net Dönem Karı veya Zararı
41 20.727.838 11.893.965
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.913.978 21.199.579
TOPLAM KAYNAKLAR
67.551.439 24.735.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 12.318.611 5.730.955 4.911.820 2.268.252
Satışların Maliyeti
31 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.318.611 5.730.955 4.911.820 2.268.252
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
31 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
31 0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
31 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
12.318.611 5.730.955 4.911.820 2.268.252
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -11.822.571 -4.893.873 -4.420.046 -1.637.221
Pazarlama Giderleri
28,33 0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 28.967.624 2.324.194 23.201.458 1.674.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -5.112.849 -677.287 -495.309 -395.612
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.350.815 2.483.989 23.197.923 1.909.971
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.350.815 2.483.989 23.197.923 1.909.971
Finansman Gelirleri
37 3.509.709 658.223 1.767.519 225.166
Finansman Giderleri
37 -106.421 -52.058 -74.996 -66
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.754.103 3.090.154 24.890.446 2.135.071
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.026.265 -712.166 -6.150.683 -353.236
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -7.122.331 -750.992 -6.234.152 -353.782
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 96.066 38.826 83.469 546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.727.838 2.377.988 18.739.763 1.781.835
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.727.838 2.377.988 18.739.763 1.781.835
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41 20.727.838 2.377.988 18.739.763 1.781.835
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.440 -64.540 -63.930 -67.830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -17.920 -86.054 -85.240 -90.440
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 4.480 21.514 21.310 22.610
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 4.480 21.514 21.310 22.610
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.440 -64.540 -63.930 -67.830
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.714.398 2.313.448 18.675.833 1.714.005
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.714.398 2.313.448 18.675.833 1.714.005http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211335


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: -0,37% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,9164 Değişim: 0,01%
Düşük 28,8018 05.12.2023 Yüksek 28,9495
Açılış: 28,9143
31,3056 Değişim: -0,13%
Düşük 31,2531 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.877,38 Değişim: -0,38%
Düşük 1.873,49 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.