KAP ***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:37
KAP ***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 7.783.179 180.000 -4.462.479 -356.263 -4.818.742 3.144.437 3.144.437
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-356.263 356.263
Dönem Karı (Zararı)
-142.633 -142.633 -142.633
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-142.633 -142.633 -142.633
Sermaye Avansı
705.000 705.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.783.179 885.000 -4.818.742 -142.633 -4.961.375 3.706.804 0 3.706.804
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.783.179 885.000 -4.818.742 55.722 -4.763.020 3.905.159
Transferler
55.722 -55.722
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
533.502 533.502 533.502
Dönem Karı (Zararı)
533.502 533.502 533.502
Dönem Sonu Bakiyeler
7.783.179 885.000 -4.763.020 533.502 -4.229.518 4.438.661 0 4.438.661


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
447.239 -316.925
Dönem Karı (Zararı)
533.502 -142.633
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
533.502 -142.633
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-238.257 -356.286
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 9.254 4.926
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.913 35.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 15.913 35.009
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-209.524 -247.726
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -209.524 -247.726
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-53.341 -141.288
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -53.341 -141.288
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -559 -7.207
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.333 -101.038
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.966 -39.957
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 -85.850 -30.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -22.116 -9.741
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 -2.390
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 20.549 -47.850
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.806 -12.090
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 34.806 -12.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.198 -6.558
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.736 882
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22 0 113
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.736 769
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.344 6.925
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.641 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.703 6.925
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
270.912 -599.957
Alınan Faiz
18 209.524 247.726
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-33.197 35.306
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-85.807 40.286
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
42.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-85.807 -1.774
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -85.807 -1.774
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 705.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 705.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
361.432 428.361
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
361.432 428.361
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.717.529 2.170.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.078.961 2.598.446


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.078.961 2.717.529
Finansal Yatırımlar
4 1.034.199 980.857
Ticari Alacaklar
259.323 151.357
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 186.684 100.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 72.639 50.523
Peşin Ödenmiş Giderler
13 76.869 97.418
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.934 8.923
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
73.935 88.495
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 82.029 48.832
ARA TOPLAM
4.531.381 3.995.993
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.531.381 3.995.993
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
23.000 35.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 23.000 35.641
Maddi Duran Varlıklar
7 90.926 13.842
Mobilya ve Demirbaşlar
79.398 13.842
Özel Maliyetler
11.528
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.176 1.708
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.176 1.708
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 16.240 15.681
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
131.342 66.872
TOPLAM VARLIKLAR
4.662.723 4.062.865
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 13.160 3.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 13.160 3.457
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 13.160 3.457
Ticari Borçlar
5 45.149 10.343
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 45.149 10.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 35.281 34.083
Diğer Borçlar
32.881 28.145
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 16.554 10.768
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 16.327 17.377
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 10.973 14.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 10.973 14.826
ARA TOPLAM
137.444 90.854
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.444 90.854
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 86.618 66.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 86.618 66.852
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.618 66.852
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
224.062 157.706
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.438.661 3.905.159
Ödenmiş Sermaye
14 7.783.179 7.783.179
Sermaye Avansı
14 885.000 885.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -4.763.020 -4.818.742
Net Dönem Karı veya Zararı
14 533.502 55.722
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.438.661 3.905.159
TOPLAM KAYNAKLAR
4.662.723 4.062.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.175.820 837.448 885.014 289.149
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.175.820 837.448 885.014 289.149
BRÜT KAR (ZARAR)
2.175.820 837.448 885.014 289.149
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.033.715 -1.508.742 -767.071 -519.699
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 275.225 188.547 13.107 72.905
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -101.691 -30.134 -12.474 -2
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
315.639 -512.881 118.576 -157.647
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
315.639 -512.881 118.576 -157.647
Finansman Gelirleri
19 220.292 380.182 77.469 142.339
Finansman Giderleri
19 -2.988 -17.143 -1.132 -17.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
532.943 -149.842 194.913 -32.451
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
559 7.209 7.346 3.553
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
559 7.209 7.346 3.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
533.502 -142.633 202.259 -28.898
DÖNEM KARI (ZARARI)
533.502 -142.633 202.259 -28.898
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
533.502 -142.633 202.259 -28.898
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
533.502 -142.633 202.259 -28.898
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
533.502 -142.633 202.259 -28.898http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884494


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.