KAP ***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 19:26
KAP ***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 7.783.179 180.000 -4.462.479 -356.263 -4.818.742 3.144.437 3.144.437
Transferler
-356.263 356.263
Dönem Karı (Zararı)
-113.735
Sermaye Avansı
705.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.783.179 885.000 -4.818.742 -113.735 -4.932.477 3.735.702 3.735.702
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.783.179 885.000 -4.818.741 55.721 -4.763.020 3.905.159 3.905.159
Transferler
55.721 -55.721
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
334.211 334.211 334.211 -113.735
Dönem Karı (Zararı)
334.211 334.211 334.211 -113.735
Sermaye Avansı
705.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.783.179 885.000 -4.763.020 334.211 -4.428.809 4.239.370 4.239.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.983 -220.478
Dönem Karı (Zararı)
338.031 -117.391
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
338.031 -117.391
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-198.582 -161.099
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 4.769 3.369
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-16.142 31.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -16.142 31.248
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-134.223 -121.603
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -134.223 -121.603
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-52.986 -74.113
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -52.986 -74.113
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-166.787 -81.965
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.976 -23.196
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 -59.745 -9.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -15.231 -13.398
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.923 -2.966
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 8.923 -2.966
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -94.045 -29.539
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.521 -13.624
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -7.521 -13.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 5.752 7.073
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.368 912
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -36
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.368 948
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.448 -20.625
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.641 -20.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.193 -625
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.338 -360.455
Alınan Faiz
134.223 121.603
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-21.902 18.374
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.457 40.286
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
42.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.457 -1.774
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.457 -1.774
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 705.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 705.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.526 524.808
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.526 524.808
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.717.529 2.170.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.779.055 2.694.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.779.055 2.717.529
Finansal Yatırımlar
4 1.033.843 980.857
Ticari Alacaklar
226.333 151.357
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 160.579 100.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 65.754 50.523
Peşin Ödenmiş Giderler
182.540 97.418
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 0 8.923
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 182.540 88.495
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 70.734 48.832
ARA TOPLAM
4.292.505 3.995.993
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.292.505 3.995.993
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
23.000 35.641
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 23.000 35.641
Maddi Duran Varlıklar
32.897 13.842
Mobilya ve Demirbaşlar
7 20.740 13.842
Özel Maliyetler
7 12.157 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.341 1.708
Bilgisayar Yazılımları
8 1.341 1.708
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 11.861 15.681
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.099 66.872
TOPLAM VARLIKLAR
4.361.604 4.062.865
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
264 3.457
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
264 3.457
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 264 3.457
Ticari Borçlar
2.822 10.343
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.822 10.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 39.835 34.083
Diğer Borçlar
13.777 28.145
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 1.931 10.768
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 11.846 17.377
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.826 14.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 14.826 14.826
ARA TOPLAM
71.524 90.854
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.524 90.854
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
50.710 66.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 50.710 66.852
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.710 66.852
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
122.234 157.706
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.239.370 3.905.159
Ödenmiş Sermaye
14 7.783.179 7.783.179
Sermaye Avansı
14 885.000 885.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -4.763.020 -4.818.742
Net Dönem Karı veya Zararı
14 334.211 55.722
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.239.370 3.905.159
TOPLAM KAYNAKLAR
4.361.604 4.062.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.290.806 548.299 580.190 298.518
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.290.806 548.299 580.190 298.518
BRÜT KAR (ZARAR)
1.290.806 548.299 580.190 298.518
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.266.644 -989.043 -640.312 -501.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 262.119 115.642 161.044 60.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -89.217 -30.132 0 -11.849
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
197.064 -355.234 100.922 -154.819
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
197.064 -355.234 100.922 -154.819
Finansman Gelirleri
19 142.823 237.843 53.236 94.824
Finansman Giderleri
19 -1.856 0 -396 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
338.031 -117.391 153.762 -59.995
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.820 3.656 2.967 -759
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -3.820 3.656 2.967 -759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
334.211 -113.735 156.729 -60.754
DÖNEM KARI (ZARARI)
334.211 -113.735 156.729 -60.754
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
334.211 -113.735 156.729 -60.754
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
334.211 -113.735 156.729 -60.754
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
334.211 -113.735 156.729 -60.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869195


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 0,00% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,4707 Değişim: 0,34%
Düşük 13,3729 20.01.2022 Yüksek 13,5080
Açılış: 13,425
15,2923 Değişim: 0,32%
Düşük 15,1890 20.01.2022 Yüksek 15,3165
Açılış: 15,2436
793,48 Değişim: -0,29%
Düşük 791,48 20.01.2022 Yüksek 799,25
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.