KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:21
KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21000000 447.419 -1.501.524 15.604.293 4.722.977 52.046.845 92.320.010 0 92.320.010
Transferler
1.329.079 50.717.766 -52.046.845 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
34.303.026 34.303.026 0 34.303.026
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.794 -59.794 0 -59.794
Kar Payları
3 -13.011.712 -13.011.712 0 -13.011.712
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.561.318 16.933.372 42.429.031 34.303.026 113.551.530 0 113.551.530
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.492.250 16.933.372 42.429.031 58.635.624 137.953.196 0 137.953.196
Transferler
58.635.624 -58.635.624
Dönem Karı (Zararı)
39.904.294 39.904.294 0 39.904.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.544 -31.544 0 -31.544
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.523.794 16.933.372 101.064.655 39.904.294 177.825.946 0 177.825.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.640.013 7.835.110
Dönem Karı (Zararı)
39.904.294 34.303.026
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.169.706 2.085.562
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 5.353.790 5.532.425
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.712.704 1.386.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.712.704 1.386.019
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.566.550 -914.812
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -3.746.686 -1.527.748
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 180.136 612.936
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-17.852.186 -13.321.894
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-17.852.186 -13.321.894
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 12.182.536 9.403.824
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.594.846 -25.901.099
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.185.808 -2.381.247
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.749.221 -12.568.149
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.053 43.902
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.508.092 -981.358
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.136.782 -2.095.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
348.929 1.601.851
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.447.903 -9.531.483
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
127.084 10.969
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.139.742 10.487.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -204.532 -404.216
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.295.197 -2.248.163
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.487.799 -2.068.083
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
49.065 142.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -4.536.864 -2.210.933
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.071.375 -3.259.314
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.376.394 -3.559.069
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.376.394 -3.559.069
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -185.968 -772.632
Ödenen Faiz
-112.949 -455.361
Alınan Faiz
3.746.686 1.527.748
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
223.589 2.507.713
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
223.589 2.507.713
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.562.397 460.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.785.986 2.968.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.785.986 1.562.397
Finansal Yatırımlar
5 132.321.060 114.517.939
Ticari Alacaklar
5.893.734 2.082.892
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.464.182 31.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.429.552 2.050.945
Diğer Alacaklar
40.415.495 25.666.274
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 39.121.306 24.400.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.294.189 1.265.741
Stoklar
9 464.747 421.694
Peşin Ödenmiş Giderler
1.204.630 359.139
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.204.630 359.139
Diğer Dönen Varlıklar
1.838.071 1.965.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 1.838.071 1.965.155
ARA TOPLAM
183.923.723 146.575.490
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
183.923.723 146.575.490
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 26.839.039 26.321.983
Arazi ve Arsalar
830.530 891.193
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.436.130 6.825.304
Taşıtlar
3.339.916 3.716.406
Mobilya ve Demirbaşlar
415.059 332.110
Özel Maliyetler
13.727.366 14.556.970
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.090.038 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 223.965 895.860
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.708.727 10.370.814
Diğer Haklar
9.181.619 9.782.720
Bilgisayar Yazılımları
527.108 588.094
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 1.155.764 526.714
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.927.495 38.115.371
TOPLAM VARLIKLAR
221.851.218 184.690.861
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.056.894 1.175.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 1.056.894 1.175.675
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.056.894 1.175.675
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 1.376.394
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 1.376.394
Banka Kredileri
0 1.376.394
Ticari Borçlar
1.684.036 5.820.818
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 663.300 688.889
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.020.736 5.131.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.818.686 1.469.757
Diğer Borçlar
8.196.106 5.214.649
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 1.044
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.196.106 5.213.605
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 878.701 1.541.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
878.701 1.541.302
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 10.243.688 12.315.661
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.326.641 912.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 601.609 187.060
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 725.032 725.032
ARA TOPLAM
25.204.752 29.826.348
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.204.752 29.826.348
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 7.735.898 6.602.845
Diğer Borçlar
11.084.622 10.308.472
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.084.622 10.308.472
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.820.520 16.911.317
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.025.272 46.737.665
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 177.825.946 137.953.196
Ödenmiş Sermaye
21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
447.419 447.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.523.794 -1.492.250
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.523.794 -1.492.250
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.523.794 -1.492.250
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.933.372 16.933.372
Yasal Yedekler
16.933.372 16.933.372
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
101.064.655 42.429.031
Net Dönem Karı veya Zararı
39.904.294 58.635.624
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
177.825.946 137.953.196
TOPLAM KAYNAKLAR
221.851.218 184.690.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 64.051.243 60.482.709 26.016.470 22.860.526
Satışların Maliyeti
18 -30.063.103 -24.966.018 -10.182.348 -8.270.665
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.988.140 35.516.691 15.834.122 14.589.861
BRÜT KAR (ZARAR)
33.988.140 35.516.691 15.834.122 14.589.861
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.198.888 -1.037.865 -336.789 -408.850
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.232.125 287.442 785.086 109.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -3.353.283 -3.703.598 -1.545.864 -498.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.668.094 31.062.670 14.736.555 13.791.915
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 17.852.186 13.321.894 4.908.344 7.525.251
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.520.280 44.384.564 19.644.899 21.317.166
Finansman Gelirleri
22 3.746.686 1.527.748 1.362.436 600.076
Finansman Giderleri
22 -180.136 -2.205.462 -33.991 -859.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.086.830 43.706.850 20.973.344 21.057.855
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.182.536 -9.403.824 -4.870.762 -4.416.706
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -12.803.700 -9.827.851 -4.884.872 -4.431.879
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 621.164 424.027 14.110 15.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.904.294 34.303.026 16.102.582 16.641.149
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.904.294 34.303.026 16.102.582 16.641.149
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
39.904.294 34.303.026 16.102.582 16.641.149
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31.544 -59.794 92.395 -73.062
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -39.430 -74.743 115.494 -91.328
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.886 14.949 -23.099 18.266
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 7.886 14.949 -23.099 18.266
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.544 -59.794 92.395 -73.062
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.872.750 34.243.232 16.194.977 16.568.087
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
39.872.750 34.243.232 16.194.977 16.568.087http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973544


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 1,23% Hacim : 17.216 Mio.TL Son veri saati : 14:17
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,3983 Değişim: 0,69%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5311
Açılış: 13,3069
15,2147 Değişim: 1,00%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3540
Açılış: 15,064
765,50 Değişim: 0,55%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,65
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.