KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:27
KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.501.524 15.604.293 4.722.977 52.046.845 92.320.010 0 92.320.010
Transferler
52.046.845 -52.046.845
Dönem Karı (Zararı)
17.661.877 17.661.877 0 17.661.877
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.268 13.268 0 13.268
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.488.256 15.604.293 56.769.822 17.661.877 109.995.155 0 109.995.155
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.492.250 16.933.372 42.429.031 58.635.624 137.953.196 0 137.953.196
Transferler
58.635.624 -58.635.624
Dönem Karı (Zararı)
23.801.712 23.801.712 0 23.801.712
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-123.939 -123.939 0 -123.939
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.616.189 16.933.372 101.064.655 23.801.712 161.630.969 0 161.630.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.047.791 7.558.285
Dönem Karı (Zararı)
23.801.712 17.661.877
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.706.409 3.974.985
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 3.697.649 3.875.776
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 48.774
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 48.774
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.466.115 1.322.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.466.115 1.322.247
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.238.105 -462.287
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -2.384.250 -927.672
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 146.145 465.385
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.943.842 -5.796.643
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-12.943.842 -5.796.643
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 7.311.774 4.987.118
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.958.271 -13.261.143
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.415.158 -841.440
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.549.911 -6.448.420
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-123.146 7.028
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.438.758 -985.871
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.875.488 -530.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
595.355 1.286.601
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.141.333 -5.774.707
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.832 26.315
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.137.032 8.375.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -89.241 -206.697
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 0 -610.737
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.332.184 -1.847.550
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
32.014
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-21.636
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -2.364.198 -1.825.914
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.364.198 -1.825.914
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
792.470 -2.770.304
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.376.394 -2.810.341
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.376.394 -2.810.341
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -122.137 -558.090
Ödenen Faiz
22 -93.249 -329.545
Alınan Faiz
22 2.384.250 927.672
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.508.077 2.940.431
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.508.077 2.940.431
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.562.397 460.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.070.474 3.401.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.070.474 1.562.397
Finansal Yatırımlar
5 127.429.767 114.517.939
Ticari Alacaklar
2.374.122 2.082.892
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 443.001 31.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.931.121 2.050.945
Diğer Alacaklar
33.216.185 25.666.274
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 31.926.445 24.400.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.289.740 1.265.741
Stoklar
9 544.840 421.694
Peşin Ödenmiş Giderler
1.132.167 359.139
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.132.167 359.139
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.974.987 1.965.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.974.987 1.965.155
ARA TOPLAM
169.742.542 146.575.490
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
169.742.542 146.575.490
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 25.883.224 26.321.983
Arazi ve Arsalar
850.751 891.193
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.618.421 6.825.304
Taşıtlar
3.465.413 3.716.406
Mobilya ve Demirbaşlar
402.614 332.110
Özel Maliyetler
14.003.770 14.556.970
Yapılmakta Olan Yatırımlar
542.255 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 447.930 895.860
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.924.052 10.370.814
Diğer Haklar
9.381.986 9.782.720
Bilgisayar Yazılımları
542.066 588.094
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 1.164.753 526.714
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.419.959 38.115.371
TOPLAM VARLIKLAR
207.162.501 184.690.861
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.106.434 1.175.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.106.434 1.175.675
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 1.106.434 1.175.675
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 1.376.394
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 1.376.394
Banka Kredileri
0 1.376.394
Ticari Borçlar
2.945.330 5.820.818
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 477.021 688.889
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.468.309 5.131.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.065.112 1.469.757
Diğer Borçlar
7.003.495 5.214.649
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 1.044
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.003.495 5.213.605
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 875.572 1.541.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
875.572 1.541.302
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 7.905.051 12.315.661
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.535.324 912.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 810.292 187.060
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 725.032 725.032
ARA TOPLAM
23.436.318 29.826.348
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.436.318 29.826.348
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 7.511.411 6.602.845
Diğer Borçlar
14.583.803 10.308.472
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 14.583.803 10.308.472
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.095.214 16.911.317
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.531.532 46.737.665
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 161.630.969 137.953.196
Ödenmiş Sermaye
21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
447.419 447.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.616.189 -1.492.250
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.616.189 -1.492.250
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.616.189 -1.492.250
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.933.372 16.933.372
Yasal Yedekler
16.933.372 16.933.372
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
101.064.655 42.429.031
Net Dönem Karı veya Zararı
23.801.712 58.635.624
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
161.630.969 137.953.196
TOPLAM KAYNAKLAR
207.162.501 184.690.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 38.034.773 37.622.183 19.053.831 21.469.603
Satışların Maliyeti
18 -19.880.755 -16.695.353 -9.697.692 -8.046.083
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.154.018 20.926.830 9.356.139 13.423.520
BRÜT KAR (ZARAR)
18.154.018 20.926.830 9.356.139 13.423.520
Genel Yönetim Giderleri
19 -862.099 -629.015 -396.714 -259.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 447.039 177.940 191.248 24.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.807.419 -3.205.000 -954.542 -1.181.285
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.931.539 17.270.755 8.196.131 12.007.309
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 12.943.842 5.796.643 10.536 9.681.993
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 0 -10.552.107 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.875.381 23.067.398 -2.345.440 21.689.302
Finansman Gelirleri
22 2.384.250 927.672 1.280.464 442.040
Finansman Giderleri
22 -146.145 -1.346.075 -86.592 -611.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.113.486 22.648.995 -1.151.568 21.520.004
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -7.311.774 -4.987.118 -1.026.641 -4.590.849
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.918.828 -5.395.972 -1.288.337 -4.726.790
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
607.054 408.854 261.696 135.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.801.712 17.661.877 -2.178.209 16.929.155
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.801.712 17.661.877 -2.178.209 16.929.155
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.801.712 17.661.877 -2.178.209 16.929.155
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-123.939 13.268 109.134 -147.853
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -154.924 16.585 136.417 -184.816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30.985 -3.317 -27.283 36.963
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 30.985 -3.317 -27.283 36.963
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-123.939 13.268 109.134 -147.853
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.677.773 17.675.145 -2.069.075 16.781.302
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.677.773 17.675.145 -2.069.075 16.781.302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956227


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.