KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 - 20:44
KAP ***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.171.976 7.736.931 5.794.593 31.780.620 65.587.587 65.587.587
Transferler
3.884.602 27.896.018 -31.780.620 0 0
Dönem Karı (Zararı)
38.052.782 38.052.782 38.052.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.658 -50.658 -50.658
Kar Payları
-27.896.018 -27.896.018 -27.896.018
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.222.634 11.621.533 5.794.593 38.052.782 75.693.693 75.693.693
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.222.634 11.621.533 5.794.593 38.052.782 75.693.693 75.693.693
Transferler
3.982.760 34.070.022 -38.052.782 0 0
Dönem Karı (Zararı)
52.046.845 52.046.845 52.046.845
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-278.890 -278.890 -278.890
Kar Payları
-35.141.638 -35.141.638 -35.141.638
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 447.419 -1.501.524 15.604.293 4.722.977 52.046.845 92.320.010 92.320.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.067.217 71.371.261
Dönem Karı (Zararı)
52.046.845 38.052.782
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.277.284 13.784.673
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 7.507.480 7.194.948
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.401.997 1.017.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,15 1.401.997 1.017.726
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.122.323 -1.470.517
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -3.002.533 -4.542.956
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 1.880.210 3.072.439
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.400.588 -2.899.540
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -24.400.588 -2.899.540
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 10.336.150 9.942.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.230.909 53.378.967
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.642.147 -2.495.636
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.300.616 -2.324.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-658.469 -170.643
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.718.531 69.850.558
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.711.886 69.508.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.645 342.460
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-185.770 99.013
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
859.309 -9.630.315
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.310.162 374.389
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
796.347 -177.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.106.509 551.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-921.869 772.549
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.469.208 -4.208.181
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.044 283.050
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.468.164 -4.491.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.485 -1.383.410
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-40.485 -1.383.410
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
49.000.470 105.216.422
Ödenen Temettüler
3 -35.141.638 -27.896.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -437.239 -1.091.453
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -8.354.376 -4.857.690
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.548.444 -59.389.081
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 2.316.718 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 0 -56.002.837
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.510.228 1.770
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 2.510.228 1.770
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.278.502 -3.388.014
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.223.827 -3.189.205
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -54.675 -198.809
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.204.556 -12.025.676
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.261.622 -13.496.193
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.261.622 -13.496.193
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -1.507.134 0
Ödenen Faiz
-1.438.333 -3.072.439
Alınan Faiz
3.002.533 4.542.956
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
411.105 -43.496
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
411.105 -43.496
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 49.794 93.290
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 460.899 49.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 460.899 49.794
Finansal Yatırımlar
80.986.247 58.902.377
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
80.986.247 58.902.377
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 80.986.247 58.902.377
Ticari Alacaklar
2.914.740 4.556.887
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 29.545 2.330.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.885.195 2.226.726
Diğer Alacaklar
9.629.880 11.348.411
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 8.476.911 10.188.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.152.969 1.159.614
Stoklar
9 345.351 159.581
Peşin Ödenmiş Giderler
217.465 129.487
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 217.465 129.487
Diğer Dönen Varlıklar
1.991.231 1.950.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 1.991.231 1.950.746
ARA TOPLAM
96.545.813 77.097.283
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
96.545.813 77.097.283
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
28.634.877 33.280.180
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 972.078 1.052.962
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 8.849.837 13.501.649
Taşıtlar
11 3.541.183 3.450.671
Mobilya ve Demirbaşlar
11 368.507 422.579
Özel Maliyetler
11 14.903.272 13.713.434
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 0 1.138.885
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 2.101.785 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.249.969 12.292.979
Diğer Haklar
12 10.584.186 11.385.653
Bilgisayar Yazılımları
12 665.783 907.326
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 70.057 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.056.688 45.573.159
TOPLAM VARLIKLAR
138.602.501 122.670.442
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.939 100.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.939 100.957
Banka Kredileri
6 28.939 100.957
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.470.781 7.017.118
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
958.382 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 958.382 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.512.399 7.017.118
Banka Kredileri
6 4.512.399 7.017.118
Ticari Borçlar
6.089.390 5.500.213
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.298.424 502.077
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.790.966 4.998.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.227.536 2.149.405
Diğer Borçlar
10.817.714 7.483.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 288.044 287.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.529.670 7.196.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.173.705 226.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.173.705 226.418
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 9.633.192 7.124.615
Kısa Vadeli Karşılıklar
863.137 664.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 138.105 107.663
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 725.032 557.254
ARA TOPLAM
35.304.394 30.267.053
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.304.394 30.267.053
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.304.010 4.859.856
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.129.039 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 1.129.039 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.174.971 4.859.856
Banka Kredileri
6 1.174.971 4.859.856
Ticari Borçlar
2.573.986 5.473.325
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.573.986 5.473.325
Diğer Borçlar
458.026 1.323.122
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 458.026 1.323.122
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.642.075 4.526.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.642.075 4.526.924
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 526.469
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.978.097 16.709.696
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.282.491 46.976.749
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.320.010 75.693.693
Ödenmiş Sermaye
17 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 447.419 447.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.501.524 -1.222.634
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.501.524 -1.222.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.501.524 -1.222.634
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.604.293 11.621.533
Yasal Yedekler
17 15.604.293 11.621.533
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 4.722.977 5.794.593
Net Dönem Karı veya Zararı
17 52.046.845 38.052.782
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.320.010 75.693.693
TOPLAM KAYNAKLAR
138.602.501 122.670.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 60.097.964 82.150.122
Satışların Maliyeti
18 -30.111.225 -31.933.180
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.986.739 50.216.942
BRÜT KAR (ZARAR)
29.986.739 50.216.942
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.120.066 -1.525.213
Pazarlama Giderleri
-86.820 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 834.103 841.745
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.175.456 -2.877.355
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.438.500 46.656.119
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 37.165.598 2.899.540
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -275.959
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
62.604.098 49.279.700
Finansman Gelirleri
23 3.002.533 4.542.956
Finansman Giderleri
23 -3.223.636 -5.827.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
62.382.995 47.994.838
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.336.150 -9.942.056
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -10.862.953 -9.837.046
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 526.803 -105.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.046.845 38.052.782
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.046.845 38.052.782
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
52.046.845 38.052.782
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-278.890 -50.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -348.613 -63.322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
69.723 12.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 69.723 12.664
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-278.890 -50.658
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.767.955 38.002.124
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
51.767.955 38.002.124http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823064


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 0,00% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,7270 Değişim: 1,30%
Düşük 9,6055 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6055
11,3579 Değişim: 1,48%
Düşük 11,1912 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
562,70 Değişim: 1,65%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.